SP ČR bude spolupracovat se strojními fakultami

13. 9. 2016 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

motiv článku - SP ČR bude spolupracovat se strojními fakultami Představitelé tří významných strojírenských fakult z VUT v Brně, ČVUT v Praze a VŠB-TU Ostrava podepsali se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě projektu H2020: Teaming s dlouhodobým cílem vybudovat „Středoevropské centrum excelence pro strojní inženýrství“.

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsal viceprezident SP ČR František Chaloupecký, generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová, děkan FSI VUT Jaroslav Katolický, děkan FS ČVUT prof. Michael Valášek a děkan FS VŠB-TUO doc. Ivo Hlavatý.

Přidružení SP ČR, největšího zaměstnavatelského svazu, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy, jako strategického partnera, významně přispěje k posílení kompetencí projektového záměru primárně v oblasti technologického transferu a podnikatelské strategie. Do projektu bude zapojena také Technická univerzita v Mnichově.

Hlavním cílem projektu bude zvýšení konkurenceschopnosti českých fakult strojního inženýrství v evropském měřítku a propojení veřejného výzkumu a vývoje s aplikační sférou. To by mělo přinést zkvalitnění výsledků a jejich větší relevanci pro průmyslovou praxi v ČR. Oborově se projekt bude ubírat po čtyřech odborných osách: dopravní prostředky, energetické strojírenství, strojírenská technologie a mezní strojírenské obory.

Podle viceprezidenta SP ČR Františka Chaloupeckého je potenciál projektu velký: „Věříme, že projekt přinese rozvoj ve strojírenské oblasti jak po stránce výzkumné, tak v přenosu výsledků do praxe, což by mělo zvýšit konkurenceschopnost českých podniků. Navíc bude zapojena Technická univerzita v Mnichově, takže přínosy budou pramenit také z mezinárodní spolupráce s touto úspěšnou organizací.“

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek