SP ČR: Ekonomice pomohou digitál, podpora exportu či liberalizace trhu

19. 4. 2017 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Co požadují po státu zástupci byznysu? Svaz průmyslu a dopravy ČR nadefinoval čtrnáct klíčových oblastí pro rozvoj české ekonomiky. Do voleb chce s těmito prioritami seznámit všechny relevantní politické strany.

Priority definují požadavky české podnikatelské veřejnosti na budoucí vládu. Od ní chce SP ČR například nový stavební zákon, přijetí eura či podporu spolupráce vědy a podniků.

Na definování hlavních cílů spolupracovalo přes 400 odborníků z firem pracujících v expertních týmech Svazu. Plány odrážejí také zkušenosti SP ČR z tripartity a dlouhodobého připomínkování české legislativy.

„Je důležité si uvědomit, že za růstem ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti stojí podnikatelé, ale významně ho ovlivňuje i kvalita podnikatelského prostředí, které svou legislativou utváří vláda,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Reprezentanti největšího zaměstnavatelského svazu osloví politické strany stejně jako před čtyřmi lety.

Za klíčové považují zástupci zaměstnavatelů nový stavební zákon, podporu exportu a přijetí eura, digitalizaci či snížení byrokracie. Mezi priority patří také podpora výzkumu vývoje a inovací, Průmysl 4.0, trh práce a vzdělávání.

Svaz chce řešit také daně, energetiku, životní prostředí či zdravotnictví a v neposlední řadě přehlednost a předvídatelnost legislativy. „Firmám se velmi těžce podniká, pokud jim někdo neustále mění pravidla hry. Preferoval bych přístup – jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající dva,“ upozorňuje na administrativní zátěž pro podnikatele Hanák.

Úprava povolovacích předpisů byla podle SP ČR před čtyřmi lety stejně jako dnes jedním z hlavních faktorů ekonomického růstu.

Změny blokují stávající zákony

V České republice zatím nefunguje dálniční síť s kvalitním propojením na sousední země, jen těžce se staví nové továrny a limitován je i rozvoj chytrých sítí. To vše kvůli legislativě, která tuto výstavbu blokuje.

„Co se stavebního zákona týká, vracíme se na začátek. Je potřeba připravit nový zákon a zajistit princip jednoho úřadu, jednoho řízení a jednoho rozhodnutí. V této oblasti se vláda za čtyři roky téměř neposunula,“ upozorňuje Hanák.

Diverzifikace exportu a podpora exportérů zůstává důležitou součástí ekonomického rozvoje. Svaz věří, že se nová vláda aktivně zapojí do podpory vývozců. Svaz loni uspořádal celkem 13 podnikatelských misí. Letos umožnil českým firmám vyjet v doprovodu politické reprezentace do Kanady, Chorvatska a na Kubu, do dalších tří zemí plánuje SP ČR vyrazit s podnikateli ještě do začátku léta.

„Od příští vlády očekáváme, že bude bojovat i za další liberalizaci vnitřního trhu EU, na kterém jsou naši exportéři existenčně závislí. Potřebujeme, aby vláda jasně vystupovala proti protekcionářským tendencím jakýchkoliv členských států, i kdyby mělo jít o ty nejvýznamnější,“doplňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Vývozci kvůli euru tratit nebudou

Vstup do ERM2 a euro vnímá SP ČR jako politické rozhodnutí, přičemž přijetí eura podporuje. „Nebojím se, že čeští exportéři budou tratit kvůli přijetí eura. Dlouhodobá konkurenceschopnost českých firem není o koruně a euru,“ upozorňuje Hanák.

Digitalizace přináší jasné výhody pro podniky i občany. „Chceme vládu, která bude chápat význam digitálních technologií pro rozvoj našeho hospodářství a využije je k tomu, aby si občané i podniky mohli vyřídit vše potřebné jednoduše, nejlépe z pohodlí vlastního domova či kanceláře,“ prohlašuje Milena Jabůrková, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zároveň upozorňuje na náročná pravidla ochrany osobních údajů, která začnou platit od května 2018 a vyžádají si značné finanční, lidské i technické zdroje.

Mezi své priority zařadili zástupci zaměstnavatelů i vzdělávání. České hospodářství stojí a padá s dostatkem kvalifikované a vzdělané pracovní síly. „Budeme se i nadále zasazovat o to, aby naše školství vzdělávalo žáky v kvalitních přírodovědných a technických oborech a připravovalo je na změny přicházející s postupující digitalizací našeho průmyslu i celé společnosti,“ říká Jabůrková.

„Důležité je, abychom dokázali reagovat na změny na trhu práce. Ubývá těch nejméně kvalifikovaných dělnických prací, mění se struktura pozic, častěji se zavádí automatizovaný provoz. Firmy také potřebují, aby vláda zajistila podmínky pro zaměstnávání cizinců či nastavila jasná, nepolitická kritéria pro stanovení minimální mzdy,“upozorňuje první viceprezident Jan Rafaj na byznysové priority z oblasti trhu práce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek