Speciální ekonomické zóny v Polsku budou fungovat do roku 2026

13. 8. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 13.08.2013
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Spotřebitelská nálada v Polsku v červenci 2013 optimističtějšíZvětšení investiční atraktivity Polska a šance na využití celého území speciálních ekonomických zón představují hlavní cíle spojené s prodloužením fungování zón do roku 2026. Vláda PR přijala 23. července 2013 14 nařízení zavádějících toto ustanovení.

Díky prodloužení fungování speciálních ekonomických zón o 6 let budou tyto zóny nadále důležitou investiční pobídkou a přispějí ke zvýšení přílivů nových projektů do Polska. Delší fungování zón je významné pro zástupce odvětví s nízkou mírou návratnosti, např. pro firmy z automobilového průmyslu, které často volí oblasti speciálních ekonomických zón pro své investice.  

Díky perspektivě dalších 14 let fungování zón vzniká reálná šance na plné využití limitovaného území speciálních ekonomických zón v Polsku, které činí 20 tis. ha.

Prodloužení provozu speciálních ekonomických zón není v rozporu s právem EU, neboť pravidla pro poskytování státní podpory v zónách jsou v souladu s právními předpisy Společenství. Změny pravidel prováděné Evropskou komisí v příštím programovém období jsou zaváděny do vnitrostátních právních předpisů a týkají se podnikatelů, kteří obdrží podporu den po jejich vstupu v platnost.

Vláda PR vydala nařízení předložené ministrem hospodářství PR, které mění nařízení týkající se následujících speciálních ekonomických zón v Polsku: kamiennogórské, katowické, kostrzyńsko-słubické, krakowské, legnické, łódzké, mielecké, pomorské, słupské, starachowické, suwalské, tarnobrzeské, wałbrzyské, warmińsko-mazurské.

Nařízení vstoupí v platnost po uplynutí 14 dnů ode dne jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů. 

Zdroj: Velvyslanectví PR v Praze na základě www.mg.gov.pl

Zpracoval kolektiv zahraničního zastoupení MPO ve Varšavě.

 

Tisknout Vaše hodnocení: