Spojené arabské emiráty: Kontakty

9. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (SAE)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
Marina Village, Villa A09, Breakwater Area, P.O.Box 27009, Abu Dhabi, U.A.E. 
Telefon: +9712/6782800
Fax: +9712/6795716, +9712/6767558 (konzulární úsek)
E-mail: abudhabi@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: consulate_abudhabi@mzv.cz
Ekonomický úsek: commerce_abudhabi@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/abudhabi

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor blízkého východu (BVA)
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel:  +420 224 182 470 /sekretariát ředitele

Aktuální kontaktní údaje jsou uváděny na internetových stránkách www.mzv.cz v sekci "o ministerstvu" a kapitole "organizační struktura"

Teritoriální odbor na MPO ČR: odbor zahraničně ekonomických politik II - aktuální kontaktní údaje jsou uváděny na internetových stránkách www.mpo.cz v sekci "Kontakt" a kapitole "Organizační struktura ministerstva ..."

Zastoupení Českých center, CzechInvestu, CzechTourismu na území SAE není. Kancelář CzechTrade v Dubaji byla registrována v únoru 2007 a sídlí na adrese:

Czech Trade Dubai
Dubai World Trade Centre, 7th Floor, Sheikh Zayed Road
P.O. Box 9204, Dubai, U.A.E.
Tel.: + 971 4 3097018
Fax: + 971 4 3313493
E-mail: dubai@czechtrade.cz
PhDr. Roman Míšek, PhD. – ředitel zastoupení

Czech Business Council

Vzhledem k nezanedbatelnému počtu českých firem přítomných na trhu a složitosti místního podnikatelského prostředí byl v roce 2014 založen Klub českých podnikatelů v SAE, který má v současné době 35 členů z řad českých firem působících v SAE nebo místních firem dovážejících české výrobky. Klub slouží jako společná platforma k výměně informací, zkušeností a k jednání s místními orgány. Dne 21.4.2015 byl klub zaregistrován u Dubajské obchodní komory a tedy přeměněn v oficiální instituci tzv. Czech Business Council. Prezidentem Czech Business Council je  JUDr. Pavel Foubík. Kontakt viz www.cbcdubai.cz.

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  • nepřetržitá ambulance: 998
  • policie: 999
  • hasiči: 997
  • dopravní policie: 90001234

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Různé informace o zemi je možné najít na internetových stránkách www.uaeinteract.com. Konkrétní internetové odkazy jsou uvedeny v také textu STI u jednotlivých kapitol (např. seznam kontaktů na největší volné zóny v zemi - viz kap. 6.3.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: