Spojené arabské emiráty: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

9. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (SAE)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Uvedená mapa oborových příležitostí uvádí konkrétní komoditní položky perspektivní pro český vývoz v následujících oborech: energetika (transformátory, rozvaděče, kabely, turbíny, čerpadla, řídicí a ovládací prvky, služby spojené s provozem jaderné elektrárny), petrochemie (trubky, nádrže, čerpadla, armatury, řídicí systémy), stavebnictví (stavební stroje, různé materiály, řezivo, ocelové výztuhy aj.), informační a komunikační technologie (telefonní ústředny, záznamová média, PC komponenty), skleněné zboží (korálky, ověsy, lustry, stolní sklo), potraviny (sušené mléko, sýry, cukr, čokoláda a kakao, cereálie), dodávky pro ozbrojené složky (palné zbraně a munice, radiolokátory), výstavba železnic (koleje, kolejová vozidla, signalizační a komunikační zařízení), zdravotnictví (lůžka a zdravotnická technika), služby a cestovní ruch (zdravotnické a lázeňské služby poskytované v ČR).

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění

Energetický průmysl

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
HS 8481 - Kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany aj.
HS 8502 - Soustrojí generátorová, el. měniče rotační
HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory
HS 8536 - Zařízení el. k ochraně, spínání el.obvodů
HS 8537 – Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj. ovládací prvky
HS 8538 - Části přístr. k ochraně obvodů rozvaděčů
HS 8544 - Dráty, kabely, vodiče elektr. ost izolované

Plán ministerstva energetiky SAE předpokládá zvýšení instalovaného výkonu ze současných 29 GW na 40 GW do roku 2021, z čehož by 13 % mělo být pokryto jadernou energií, 12% čistým uhlím a 5 % obnovitelnými zdroji (zejména solární technologie). Zbylých 70% budou tvořit plynové elektrárny. Spotřeba el. energie roste každoročně o 9 % a v přepočtu na jednoho obyvatele činí dvojnásobek světového průměru. Do roku 2021 je v plánu výstavba 7 nových elektráren. V současné době byly uvedeny do provozu 2 solární elektrárny o výkonu 200 MW, do roku 2020 má být instalováno dalších 800 MW a do roku 2030 celkem 5.000 MW instalovaného výkonu solárních zdrojů. V roce 2015 povolil emirát Dubai maloodběratelům instalovat vlastní solární zdroje. V plánu je přeměna současné sítě na "Smart Grid", která by umožnila napojování obnovitelných zdrojů o nestabilním výkonu. 

Chemický průmysl

HS 7304 - Trouby, duté profily bezešvé, ze železa, oceli
HS 7309 – Nádrže, cisterny z železa a oceli nad 300 l
HS 8414 – Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory

Technologické dodávky pro tento obor jsou považovány za strategické a drží si je zejména silné společnosti starých EU zemí a americké společnosti. Možnosti pro naše firmy spočívají   spíše v subdodávkách a doplňkových službách.

Stavební průmysl

HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod, ze dřeva
HS 7217 - Dráty z železa a oceli nelegované
HS 7228 - Tyče, pruty, úhelníky, profily z oceli legované
HS 7318 - Šrouby, vruty, matice, podložky z železa a oceli
HS 8311 - Dráty, tyčky aj. k pájení a sváření z kovů
HS 8429 - Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem, ne elektrické


Od roku 2012 probíhá v SAE opět  stavební boom. V Abú Dhabí místní vláda začala mohutně investovat do infrastruktury (silnice, letiště, příprava residenčních, průmyslových a obchodních zón, výstavba železnice, výstavba nových bytů). V Dubaji byly v souvislosti s přípravou světové výstavy World Expo Dubai 2020 zahájeny opětovně  elkolepé projekty - „Mall of the World“ se 100 hotely, wellness rezorty a parky s předpokládanou investicí ve výši 6,8 mld. USD, projekt Dubai Canal, Al Itihad Bridge či Dubai Tram Project (15 km) a rozšíření metra. V roce 2014 tak  byly uděleny stavební projekty v hodnotě 46 mld. USD, což přestavuje oproti roku 2013 nárůst o 21 %. Z těchto projektů činí výstavba budov 60 %, zbytek připadá na infrastrukturu a projekty v oblasti ropy, plynu, elektřiny a vody.  Řadu příležitostí přinese výstaba nové městské a logistické aglomerace, tzv. Dubai South (dříve Dubai Central) s kapacitou 1 mil. obyvatel. Ta má vzniknout v okolí největšího letiště světa Al Maktoum International Airport, které po svém dokončení v roce 2020 má mít kapacitu přepravy 220 mil. cestujících a 16 mil. tun nákladu ročně. Projekt si vyžádá náklady ve výši 32 mld. USD.

Elektrotechnika a ICT

HS 8471 - Stroje automat zprac dat, jednotky, snímače ap.
HS 8517 - Přístroje telefonní, ost.přístroje pro vysílání, příjem hlasu a dat
HS 8523 - Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap,ne
HS 8525 - Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod, kamery
HS 8528 - Monitory, projektory bez TV, přijímače televizní
HS 8542 - Obvody integrované elektronické

Vizí SAE je vybudování tzv. Smart society založené na internetových aplikacích (e-government, městská doprava, zdravotnictví, bytové služby, chytré budovy, atd.) Kromě toho mají SAE ambice stát se jednou z několika zemí s vesmírným programem a v 07/2014 vyhlásily program mise na Mars s dosažením v roce 2021. Investice do vesmírných technologií (telekomunikační satelity) v současnosti dosáhly celkem 4 mld. USD.

Sklářský a keramický průmysl

HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj. zboží
HS 7018 - Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla
HS 9405 – Svítidla, reklamy, ukazatele apod. světelné

Skleněně zboží patří mezi nejvýznamnější položky českého exportu a jeho vývoz neustále roste. Příležitosti růstu jsou zejména v oblasti designových svítidel pro hotely, vládní budovy, obchodní centra a královské paláce, kde si české firmy vybudovaly významné reference.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0402 - Mléko, smetana zahuštěná slazená
HS 0406 - Sýry a tvaroh
HS 1701 - Cukr třtinový řepný, sacharoza chemicky čistá
HS 1806 - Čokoláda, přípravky potravinářské ost. s kakaem
HS 1904 - Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením apod.
HS 1905 - Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod.
HS 2201 - Voda, vody minerální, sodovky neslazené
HS 8438 - Stroje pro půmyslovou přípravu a výrobu potravin

Predikce reálného hospodářského růstu ve výši 3 % ročně do roku 2020 spolu s predikcí růstu populace o cca 5 % ročně dává předpoklady k pokračování růstu spotřeby potravin, která vykazuje v posledních letech průměrný roční růst kolem 6 %. Vzhledem k omezeným kapacitám místní výroby (růst pouze 1,2 % ročně) se dá předpokládat, že současný růst dovozu ve výši 4 % ročně bude pokračovat a pravděpodobně ještě dále poroste. Dovoz potravin v přepočtu na jednoho obyvatele patří v SAE mezi nejvyšší na světě. Souběžně s dovozem potravin rostou i investice do místního potravinářského průmyslu, jehož podíl na celkovém průmyslu (vytvářejícím 15% HDP)tvoří 31%. V posledních letech dochází vlivem vládní kampaně za zdravý životní styl k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, což se mimo jiné projevilo i na nárůstu českého vývozu cereálií. Certifikace halal je zatím požadována pouze na masné výrobky, rozšíření tohoto standardu na ostatní potraviny a celý hodnotový řetězec potravin je ve výhledu.

Obranný průmysl

HS 8526 - Přístr. radiolok. radiové pro řízení dálkové
HS 9303 - Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost
HS 9304 - Zbraně ostatní, ne zbraně sečné a bodné
HS 9306 - Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní

SAE se výrazně zapojily do boje proti terorismu, a to jak uvnitř, tak i navenek (jsou součástí mezinárodní koalice proti ISIL). To spolu s obavou z možného ozbrojeného konfliktu s IR způsobuje zvyšování výdajů na zbrojení (v roce 2015 se  tyto výdaje zdvojnásobily a dovoz zbraní v tomto roce činil 3,13 mld. USD). Možnosti jsou v dodávkách radarové techniky, lehkých zbraní a munice.

Železniční doprava

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnic a tramvají
HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové
HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel. aj dopravu kolejovou
HS 8608 - Materiál kolejový svrškový, přístroje návěstní apod.

V rámci projektu panarabské železnice (propojení států GCC) se postupně realizuje její emirátská část (1200 km). První fáze v délce 240 km vede ze sulfurových nalezišť Shah na jihu emirátu Abu Dhabi do průmyslové zóny Ruwais na pobřeží, v celé své délce byla  uvedena do provozu v roce 2015 (stavba italské firmy SAIPEM a TECHNIMONT, lokomotivy americká EMD, nákladní vagony China State Railway). Druhá fáze je ve stádiu tendru, který byl v 01/2016 pozastaven z nedostatku financí (pravděpodobně do roku 2018). Tato fáze bude spojovat hraniční město Al Ghweifat  (západní hranice s KSA) s hraničním městem Al Ain (hranice s Ománem, který též projekt odložil na rok 2018) s napojením přístavů v Abu Dhabi a Dubaji, její délka činí 628 km2. Třetí fáze v délce 280 km dále napojí emiráty Sharja, Ras Al Khaima a Fujairah (zatím bez časového horizontu tendrových řízení). Současně dojde k rozšíření metra v Dubaji (tendr na 15 km trasu k výstavišti EXPO 2020 byl vypsán v roce 2015) a zavedení kolejové městdké dopravy v Abu Dhabi. Tendr na tramvajovou dopravu má být vypsán v roce 2017. Vzhledem k zavedené konkurenci a podmínce formální přítomnosti dodavatelů v teritoriu, včetně požadavku na reference z oblasti, jsou možnosti účasti českých firem jako členů konsorcií omezené. Mohou se však zapojit na budoucí vítěze jako subdodavatelé. 

Zdravotnický a farmaceutický   průmysl

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceutické laboratorní
HS 9401 - Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka
HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

Investice do zdravotnictví patří k prioritám střednědobého vládního programu. Nejde však jen o zvýšení kvality lékařské péče a vybavení nemocnic, ale též o výstavbu nových s ohledem na růst populace ve výši cca 5 % ročně (cca 0,5 mil. ob./ročně) s kapacitou několika tisíc lůžek. V roce 2014 investice do zdravotnictví  činily 14,6 mld. USD (3,4 % HDP). 

Služby

CPA 62 - Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů
CPA 61 - Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy
CPA 86 - Zdravotní péče
7471 - Služby cestovního ruchu

V roce 2013 vydali občané SAE za léčbu v zahraničí celkem 60 mld. USD – jedná se především o USA, Velkou Británii, Německo, a Švýcarsko. ČR nabízí stejně kvalitní lékařskou a následnou péči za mnohem příznivějších cenových podmínek. Další perspektivní oblastí služeb jsou softwarové služby v oblasti ICT (mobilní aplikace, řešení datových procesů, zabezpečení datových provozů), které se rozvíjejí spolu s přechodem na tzv. "smart society", dále architektonické, designové a inženýrské služby.

Potenciál obchodní spolupráce se SAE nadále poroste s ohledem na dlouhodobý růst jejich ekonomiky. Nabízejí se příležitosti užší ekonomické spolupráce (výrobní kooperace, spolupráce při výzkumu a vývoji) a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Se zavedením bezvízového styku EU se SAE, ke ktrému došlo v 05/2015 se výrazně zvedne potenciál zdravotní turistiky občanů SAE do ČR.  

Hlubší ekonomickou spolupráci (věda, výzkum, školství, zdravotnictví, jaderná energetika, bezpečnost) nelze zajistit bez přímé spolupráce rezortů, což si vyžádá rozšíření smluvního zajištění (mezirezortní dohody, memoranda o spolupráci). 

Aktuální sektorové příležitosti pro Spojené arabské emiráty

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejdůležitější veletrhy v roce 2016/2017 s účastí ČR:

INTERSEC

 • Datum a místo konání: 22.-24.1. 2017 v Dubaji
 • Web: http://www.intersecexpo.com 
 • Popis: Veletrh Intersec je jedním z největších veletrhů svého druhu v regionu, kterého se účastní cca 1300 vystavovatelů, 30 tis. návštěvníků z více jak 100 zemí a je zaměřený na technologie a vybavení pro ochranu osob, průmyslových a obytných objektů, požárních, záchranných a bezpečnostních složek, bezpečnost provozu výrobních zařízení a bezpečnostní informační systémy.
 • oficiální účast ČR byla v roce 2014 a 2016 – garant MPO

ARAB HEALTH

 • Datum a místo konání: 30.1.-2.2. 2017 v Dubaji
 • Web: www.arabhealthonline.com
 • Popis: Představuje největší regionální přehlídku výrobků a služeb, které se týkají zdravotnictví, doplněnou o řadu mezinárodních konferencí. Podle názoru přímých účastníků se veletrh vypracoval již na druhé místo mezi světovými přehlídkami zdravotnictví, hned za veletrh Medica Düsseldorf. V roce 2016 se ho zúčastnilo více než 4 000 firem z 163 zemí světa a 130 000 návštěvníků. V roce 2016 přijela podpořit české vystavovatele nám. min. zdravotnictví Lenka Taie Kolaříková a 1. nám. min. průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
 • pravidelná oficiální účast ČR – garant MPO

MIDDLE EAST ELECTRICITY

 • Datum a místo konání: 14.-16.2.2017 v Dubaji 
 • Web: www.middleeastelectricity.com
 • Popis: V roce 2016 se uskutečnil 41. ročník. Veletrh je zaměřen na obory spojené výrobou, přenosem a distribuci elektrické energie. Veletrhu se zúčastnilo přes 1600 vystavovatelů z více jak 123 zemí, zabírající plochu o velikosti 60 tis. m2. Celkem 24 zemí mělo své národní pavilóny.
 • v roce 2016 se uskutečnila 3. oficiální účast ČR – garant MPO

IDEX

 • Datum a místo konání: 19.-23.2.2017 v Abu Dhabi 
 • Web: www.idexuae.ae
 • Popis: Je nejvýznamnější světová přehlídka zbrojního průmyslu (koná se každý 2. rok v Abu Dhabi). Veletrh je pořádán jako bienále od roku 1993 a významní světoví výrobci jej považují za vstupní bránu do odbytově velmi zajímavé oblasti MENA a západní a jižní Asie. 12. ročník zahrnoval současně tři výstavy: IDEX (International Defence Exhibition & Conference), NAVDEX (Naval Defence and Maritime Security Exhibition) a UMEX (Unmanned Systems Exhibition). Veletrhu se zúčastnilo přes 1100 vystavovatelů z více jak 120 zemí, zabírající plochu o velikosti 35 tis. m2. Celkem 56 zemí mělo své národní pavilóny. V roce 2015 národní delegaci ČR vedl Ing.Tomáš Kuchta, náměstek ministra obrany.
 • pravidelná oficiální účast ČR – garant MPO

GULFOOD

 • Datum a místo konání: 26.2.-2.3.2017 v Dubaji 
 • Web: www.gulfood.com
 • Popis: Gulfood jsou společně s evropským veletrhem ANUGA největšími světovými potravinářskými veletrhy. České firmy zde mají možnost setkat se s partnery z celého světa, zatímco na ANUGU se sjíždí především evropská klientela. 20. ročníku v roce 2016 se zúčastnilo 4 700 vystavovatelů ze 160 zemí světa. V roce 2015 přijel české firmy přijel podpořit ministr zemědělství M. Jurečka, v roce 2016 nám. min. Viera Šedivá.
 • v roce 2016 proběhla 3. oficiální účast ČR – garant MZe

ARABIAN TRAVEL MARKET

 • Datum konání: 24.–27.4. 2017 v Dubaji
 • Web: www.arabiantravelmarket.com
 • Popis: Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ATM je bezkonkurenčně nejdůležitější veletrh svého druhu v celém regionu Blízkého a Středního východu. V roce 2016 se představilo 2 800 vystavovatelů z 90 zemí celého světa, veltrh navštívilo 26 000 návštěvníků. Společnou expozici českých lázní, hotelů a cestovních kanceláří zastřešovala opět agentura CzechTourism.
 • pravidelná každoroční oficiální účast ČR – garant CzechTourism

INDEX

 • Datum konání: 22.–25. 5. 2017 v Dubaji
 • Web: www.indexexhibition.com
 • Popis: Veletrh nábytku, interiérových řešení a bytových doplňků. Dubaj těží ze své polohy na křižovatce mezi třemi kontinenty a INDEX je tak místem setkání obchodníků a re-exportérů z celého regionu. V roce 2016 se veletrhu zúčastnilo přes 800 vystavovatelů.
 • pravidelná každoroční účast českých firem pod hlavičkou CzechTrade

GITEX TECHNOLOGY WEEK

 • Datum konání: 16.–20. 10. 2016 v Dubaji
 • Web: www.gitex.com
 • Popis: Gulf Information Technology a souběžně pořádaný GulfComms je třetím největším světovým veletrhem ICT. GITEX je vhodnou platformou pro firmy podnikající v IT a telekomunikacích. V roce 2014 se veletrhu zúčastnilo 3 700 vystavovatelů.
 • v roce 2014 se uskutečnila 1. účast českých firem pod hlavičkou CzechTrade, v 2016 bude 2.účast

BIG 5

 • Datum konání: 21.–24. 11. 2016 v Dubaji
 • Web: www.thebig5.ae
 • Popis: Velký veletrh zaměřený na stavebnictví, má 7 tematických oblastí: Building & Construction, Water Technology & Environment, Air Conditioning & Refrigiration, Cleaning & Maintenance, Glass & Metal, Bathroom & Ceramics, Marble & Machinery. V roce 2015 se veletrhu zúčastnilo 2 800 vystavujících firem. 
 • v roce 2015 se uskutečnila 2. účast českých firem pod hlavičkou CzechTrade 

Informace a aktuální termíny veletrhů lze získat na adresách hlavních místních výstavišť:

Abu Dhabi National Exhibitions Company
ADNEC
P.O.Box 5546, Abu Dhabi
Tel.: 00971-2-6446900
Fax: 00971-2-6446135
Web: www.adnec.ae

Dubai World Trade Centre
P.O.Box 9292, Dubai
Tel.: 00971-4-3321000
Fax: 00971-4-3318299
Web: www.dwtc.com

Expo Center Sharjah
P.O.Box 3222, Sharjah
Tel.: 00971-6-5551888
Fax: 00971-6-5552888
Web: www.expo-centre.ae

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: