Spojené arabské emiráty: Vztahy země s EU

9. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (SAE)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Na základě rozhodnutí Vysoké představitelky pro EU C. Ashton byla v červnu 2013 otevřena ve Spojených arabských emirátech (Abu Dhabi) Delegace EU. Po Saúdské Arábii se tak v zemích GCC jedná o druhou unijní delegaci.

Bližší informace o činnosti této mise a kontakty jsou dostupné na webových stránkách delegace.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vztahy s EU upravuje všeobecná Dohoda o spolupráci mezi EU a GCC z roku 1988, jejíž smluvní stranou se po svém vstupu do EU stala i Česká republika. Ta je základem v současné době stále rozjednané Free Trade Agreement (FTA), u které jednání mezi oběma bloky probíhala od vytvoření projektu celní unie států GCC v roce 2003. V polovině prosince 2008 země GCC jednání jednostranně ukončily a podle prohlášení svého tehdejšího generálního tajemníka Abdula Rahman al Attiyah se k jednacímu stolu vrátí pouze v případě, že EU podepíše předběžný návrh smlouvy v podobě, která státům GCC vyhovuje. Na ministerské konferenci EU-GCC v Manamě v 05/2015 se zmínka o FTA nedostala ani do závěrečného komuniké. Hlavní překážkou je Saúdská Arábie, která trvá na zachování možnosti uvalit na některé výrobky chemického průmyslu exportní cla (např. v případě nedostatku na místním trhu), což se neslučuje s principem dohody a mohlo by poškodit evropské investice v KSA (exportně orientované smíšené podniky).  Neúspěch jednání znevýhodňuje vývozce z EU oproti těm zemím, které Dohodu s GCC v poslední době buď již podepsaly (Singapur), nebo o ní intenzivně jednají (Japonsko, Jižní Korea, Čína, Indie a Pákistán).

EU je největším obchodním partenrem SAE, podle statistiky EUROSTAT činil vzájemný obchod v roce 2015 celkem 57,9 mld. EUR, z čehož vývoz EU do SAE činil 48,5 mld. EUR a dovoz 9,4 mld. EUR.

V roce 2015 tvořily podle klasifikace HS největší položku vývozu stoje a zařízení (29%) , dopravní prostředky  (23%) a 10% perly, drahé kovy a výrobky z nich. V dovozu ze SAE do EU dominují perly a drahé kovy (31%), ropa (26%) a 15% kovové polotovary a výrobky (hliník). 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na ministerské konferenci EU – GCC v  Manamě v červenci 2013 se EU snažila vyjednat se zeměmi GCC prodloužení končícího Joint Action Programme (JAP I), který byl zahájen v r. 2010 a skončil v červenci 2013, formou JAP II. Delegaci EU se však nepodařilo přesvědčit GCC zařadit do programu projednání nového JAP (JAP II). Posun nepřinesla ani poslední 24. ministerská konference v Doha, která se uskutečnila 24.5.2015.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: