Spojené arabské emiráty zavedly obchodní blokádu Kataru

8. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Spojené arabské emiráty zavedly obchodní blokádu Kataru Spojené arabské emiráty společně se Saúdskou Arábií, Bahrajnem, Egyptem a Jemenem (dodatečně se připojily Libye–východní část, Maledivy, Jordánsko-částečně, Mauretánie, Komory, Mauricius) přerušily dne 5.6.2017 diplomatické vztahy s Katarem a zavedly řadu opatření na omezení vzájemného obchodního styku. Hlavním důvodem je údajná podpora extrémistických a teroristických hnutí ze strany Kataru.

Omezení pobytu a pohybu občanů obou zemí

Katarští diplomaté dostali 48 hodin na opuštění země, ostatní občané Kataru musejí opustit SAE do 14 dnů. Pro nově příchozí Katařany je pobyt na území SAE zakázán, a to i v souvislosti s tranzitováním do třetí země přes SAE včetně mezinárodního letištního prostoru. Stejné opatření se vztahuje i na diplomaty a další občany SAE pobývající na Kataru nebo cestující do (přes) Katar.

Nově (od 7. 6.) jsou postiženi i cizinci cestující do SAE, kteří mají v pase rezidenční katarské vízum. Tito občané byli vyňati ze seznamu zemí, kterým je možno udělit vstupní vízum na hranicích SAE (Visa on Arival). Omezení cestování se zatím netýká cizinců žijících v SAE a cestujících z/na Katar.

Omezení dopravních cest pro pohyb osob a zboží

Blokáda pohybu osob byla rozšířena i na vzájemné dopravní spojení používané k přepravě osob a zboží. Od 6.6.2017 jsou uzavřena pro Qatar Airways v SAE všechna letiště a též vzdušný prostor. Emirátské společnosti Emirates, Etihad, Fly Dubai a Air Arabia přestaly do Kataru provozovat své lety. Katarské lodě (plovoucí pod katarskou vlajkou nebo vlastněné Katarem) nesmí vplout do přístavů v SAE, námořní doprava ze SAE na Katar je zastavena. O přerušení vzájemné silniční dopravy se postarala Saúdská Arábie, která s Katarem uzavřela vzájemnou hranici a tím i jediné suchozemské spojení Kataru se zbytkem Arabského poloostrova. Přesto vydaly SAE i zákaz vjezdu automobilů s katarskou poznávací značkou na své území.

Dne 7. 6. 2017 vydal ředitel Úřadu pro civilní letectví SAE příkaz k okamžitému uzavření expozitur Qatar Airways v SAE.

Dne 6. 6. 2017 společnost DP World spravující přístavy v SAE a cca 40 dalších světových přístavů (v regionu např. Jeddah - KSA, Doraleh-Džibuti, Sukhna-Egypt) vydala instrukci pro všechny světové přepravce, agenty a uživatele přístavů, podle které do všech přístavů na území SAE (včetně ropných terminálů) a všech přístavů spravovaných DP World na světě nesmí vplout lodě a náklady následujících kategorií:

  • všechna katarská vlajková/vlastněná plavidla,
  • všechna plavidla plující do nebo z Kataru jako poslední/příští zastávky bez ohledu na vlajku,
  • plavidla nakládající/vykládající náklad určený do/z Kataru.

Toto opatření je dvojsečné a postihne nejen Katar (ropné tankery z Kataru vždy přibíraly i ropu ze SAE v přístavu Fujairah), ale i Dubai a jeho největší regionální přístav Jebel Ali, který funguje jako sběrné překladiště kontejnerové dopravy mezi Evropou a Asii, včetně překladiště regionálních námořních tras (Doha, Manama, Dammam, Sohar). Největší kontejnerový přepravce MAERSK přestal přijímat k přepravě kontejnery pro Katar, neboť jeho obří lodě vykládaly kontejnery v Jebel Ali, kde byly překládány na menší plavidla, tzv. feeders. Kromě přístavu samotného budou postiženi i dovozci, zejména malé a střední podniky, které mají v Jebel Ali Free Zóně (JAFZA) regionální konsignační sklady (z českých firem je to např. Preciosa). Tyto firmy budou muset směrovat přepravu na Katar přes Omán, Írán či Kuvajt.

Omezení v oblasti financí

Emirátské banky dočasně pozastavily obchodní transakce s Katarem a údajně čekají na oficiální instrukci Centrální banky, která má vzájemný platební režim upravit. Za tímto účelem musely emirátské obchodní banky nahlásit svoji úvěrovou angažovanost vůči bankám z Kataru. Některé banky však údajně začaly stahovat svá deposita u katarských bank.

Většina emirátských směnáren přestala nakupovat katarský rijál, jehož tržní kurz vůči emirátskému dirhamu okamžitě pokles o 10%, i když je obdobně jako emirátský dirham pevně vázán na dolar.

Dopad blokády na vzájemný obchod SAE s Katarem

Blokáda dopravních cest výrazně postihne vzájemný obchod obou zemí. Katar bude postižen více, vzhledem k tomu, že cca 40-50% vývozu i dovozu Kataru do/přes SAE tvoří reexporty. Podíl SAE na obchodním obratu Kataru je též významnější, než je tomu naopak, jak dokládají následující tabulky. 

Obchodní výměna SAE s Katarem r. 2015 v mld. USD
druh obchodu hodnota v mld. USD podíl z celku pořadí
vývoz (ze SAE) 3,1 0,9 % 12.
reexport 1,6    
dovoz (do SAE) 0,8* 0,03 % 43.

Zdroj: Trade Map (*bez dovozů do volných zón v SAE, které se většinou dále reexportují)

Obchodní výměna Kataru se SAE 2015 v mld. USD
druh obchodu hodnota v mld. USD podíl z celku pořadí
vývoz (do SAE) 4,7* 6,1 % 4.
reexport 1,9    
dovoz (ze SAE) 2,9 8,5 % 3.

Zdroj: Trade Map (* údaj včetně vývozu přes volné zóny SAE, zejména přístav Jebel Ali a vývozu plynu do terminálu Fujairah, který je určen k reexportu do Ománu).

SAE na Katar vyváží a reexportují zejména následující výrobky (seřazeno dle celkové hodnoty) 1. zlato, diamanty a drahé kovy, 2. stroje a zařízení, 3. automobily a stavební stroje, 4. síra, vápenec, cement a další stavební a chemické suroviny, 5. elektrická a elektronická zařízení (PC, mobilní telefony, televize). Vývoz a reexport potravin je z pohledu celkového obchodu nevýznamný, i když jeho výrazná část byla též přepravována přes přístav Jebel Ali. Dopravní blokáda postihne nicméně zejména dodávky pro probíhající stavební projekty na Kataru a dodávky některých surovin pro katarský chemický průmysl (síra).

SAE z Kataru dováží a reexportuje zejména zemní plyn, ocel, hliníkové výrobky a polymery etylénu. Blokáda dopravních cest pravděpodobně nezasáhne dovoz a reexport plynu plynovodem Dolphin, který vede z Kataru (Qatar North Field) pod mořem (405 km) do Abu Dhabi (elektrárenský komplex Taweelah) a dále dalších 370 km do přístavu Fujairah, kde je napojen na plynovod do Ománu. Vlastníkem plynovodu a jeho provozovatelem je konsorcium Dolphin Energy složené z Abu Dhabi/Mubadala 51 %, Total 24,5 %, Occidenatal Petroleum 24,5 %.

SAE tímto plynovodem dováží a spotřebovává 0,6 tcf zemního plynu ročně (25 % své spotřeby), který využívá jako palivo pro elektrárny. Celkem plynovodem proudí přes SAE 1,9 tcf ročně. Dolphin Energy má na Kataru svoji pobočku, která zde plyn též těží a upravuje. Blokáda plynovodu ze strany SAE by znamenala nejen energetický kolaps, ale výrazné ztráty pro jeho francouzské a americké spoluvlastníky, které by SAE musely odškodnit.

Vliv na vzájemné investice

Přijatá opatření se (zatím) přímo netýkají vzájemných investic a fungování obchodních společností. Cestovní a pobytová omezení pro občany obou zemí nicméně velmi znepříjemní život majitelům a jednatelům firem, kteří budou muset své firmy řídit na dálku a v místě být zastoupeni třetími osobami (právníky, novými zaměstnanci). To přinese zvýšené náklady a rizika.

Případné vyvlastnění katarských investic v SAE by mělo nedozírné následky a v konečném důsledku by skončilo u mezinárodních soudů a arbitráží. Proto není pravděpodobné, že by k něčemu podobnému došlo.

V současné době akcie katarských firem na dubajské burze klesají, i když nikterak drasticky. Qatar Stock Exchange Index po prvotním panickém poklesu o 8 % dne 5. 6. poklesl druhý den 6. 6. pouze o 1,5 %, ze 41 společností akcie 9 dokonce stouply. Pokles akcií katarských společností nicméně pokračuje, dne 7. 6. poklesl Qatar Stock Exchange Index opět o 1 %.

Další vývoj

Katar indikoval, že odvetná opatření vůči SAE a dalším zemím zapojeným do jeho blokády zavádět nebude. Krize se s největší pravděpodobností bude řešit jednáním mezi aktéry. Zatím vše nasvědčuje tomu, že k výraznější eskalaci nedojde. Další dílčí opatření v ekonomické oblasti nicméně nelze vyloučit, hovoří se např. o bojkotu v oblasti finančních toků.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty). Autor: Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek