Společný hlas ČR a Nizozemska zní v Evropě silněji

2. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. „Naše firmy včetně řady společností v maloobchodním sektoru, finančnictví a oblasti high-tech mají v ČR zelenou a Nizozemsko je jedním z největších investorů v Česku,“ říká velvyslanec Nizozemského království v ČR Eduard W. M. V. Hoeks.

Jsme desátým největším obchodním partnerem ČR, naše vztahy se dlouhodobě vyvíjejí pozitivním směrem a obchodní výměna je poměrně stabilní, což nás velmi těší.

velvyslanecPotenciál růstu nizozemského exportu vidíme především v tradičních oblastech jako strojírenství, chemický a farmaceutický průmysl. Nizozemské firmy vyvážejí do Česka také mnoho zemědělských produktů a potravin. Čeští exportéři se zase mohou zaměřit na perspektivní sektory s vysokou přidanou hodnotou jako ICT (software a počítačové hry), moderní technologie v biologii, medicíně a nanotechnologie. České firmy, obzvláště malé a střední podniky, mohou rovněž rozvíjet kontrakty s našimi obchodními společnostmi, které jim pomohou vyvážet jejich produkty na trhy třetích zemí.

Česká republika může stavět na svém strategickém umístění a vysoce kvalifikované pracovní síle, která má dlouhodobé zkušenosti v mnoha průmyslových odvětvích.

Přesto zde stále existuje pro potenciální zájemce o investice celá řada překážek. Přes jisté pokroky vnímají zahraniční firmy problémy s vymáháním smluvních závazků a občas si stěžují na nepředvídatelnost českých zákonů. V české ekonomice je navíc nadále řada sektorů, které jsou silně regulovány – a regulace bývá překážkou obchodu. Na druhou stranu vidíme pozitivní trend a velký potenciál pro investory v průmyslu s vysokou přidanou hodnotou a oblasti vývoje, výzkumu a služeb.

ČR i Nizozemsko se nadechují k růstu

Obě naše ekonomiky se v poslední době opět nadechují k růstu. Nizozemské hospodářství je po letech krize eurozóny v relativně slušné kondici a HDP se opět zvyšuje, i když zatím jen mírně – o 0,75 procenta loni a předpokládaných 1,25% v letošním roce.

Hnací silou nizozemské ekonomiky jsou tradičně export a zahraniční investice. Nizozemsko je v žebříčku největších exportérů i dovozců světa v první desítce. Jako otevřenou a proexportní politiku nás ovšem ohrožuje geopolitické napětí v různých částech světa. Stejně jako ve vašem případě, je i naším největším obchodním partnerem Německo a platí, že když je Německo nemocné, Nizozemsko kýchá. Naše země má mimořádný potenciál v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Hlavním mottem naší ekonomiky je: být vynalézavý, podnikavý, vysoce vzdělaný a otevřený světu. Naše země hraje klíčovou roli v udržitelném rozvoji či hledání inovativních řešení v oblasti vodního hospodářství a energetice. Nizozemské projekty v oblasti úpravy krajiny jsou příkladem pro celý svět. Aktuálně navíc patříme do první desítky nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa.

Oba národy jsou si blízké

Vstup Česka do Evropské unie zvýraznil podobné smýšlení našich národů. Na mnoho věcí máme v Bruselu stejný pohled a vaši zemi považujeme v rámci EU za důvěryhodného a loajálního partnera. Evropská příslušnost ČR je nezpochybnitelná.

Česká republika je členem Visegrádské skupiny, která je na národní i evropské úrovni velmi aktivní, a Nizozemsko tradiční součástí Beneluxu. Pokud se spojíme, náš společný hlas může znít v Evropě silněji. Sluchu nám dopřejí dokonce i Berlín či Paříž. V obou našich státech je část euroskeptické populace, ovšem společný volný trh podporuje naše bohatství a jakkoli nás netěší regulace EU, snažíme se o přístup “národní, pokud je to možné a evropský, pokud je to nutné”.

Naše země jsou významně provázány rovněž v oblasti kultury. Soustřeďujeme se především na rozvoj kreativního průmyslu, architektury, literatury či designu.

Velvyslanectví podporuje ve spolupráci s místními českými partnery ročně zhruba padesát projektů, které představují lidem v ČR naše umění a kulturu (tanec, divadlo, hudbu, design, architekturu, literaturu ad.) a zhruba deset projektů na poli veřejné diplomacie se zaměřením na lidská práva včetně práv sexuálních menšin, městskou cyklistiku apod.

Učme se jeden od druhého

Mým osobním cílem v pozici velvyslance v ČR je především ukázat, jak se mohou oba naše národy - členové evropského společenství s podobnými zájmy - učit jeden od druhého. Zprostředkováním kontaktů v mnoha oblastech chci spojovat lidi z obou zemí. Naše velvyslanectví bude pokračovat v podpoře a posilování vzájemných vztahů v politické, ekonomické, kulturní i diplomatické oblasti. Přátelství na politické úrovni je základem, na němž mohou vzkvétat i obchodní vztahy. Věřím, že budoucnost je právě v ekonomické diplomacii. Máme v úmyslu soustředit se na rozvoj současných obchodních relací mezi oběma zeměmi, ale současně také vytvářet podmínky pro nové příležitosti.

 Jak bylo výše zmíněno, můžeme se učit jeden od druhého. My se považujeme za vstupní bránu do Evropy, Česko leží v samém srdci Evropy a představuje most mezi Západem a Východem. Společně tvoříme skvělý tým.

Převzato z přílohy deníku E15 Nizozemsko – obchodní partner ČR.
Velvyslanec Nizozemského království v ČR Eduard W. M. V. Hoeks

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek