Spolupráce mezi ČR a SR úspěšně funguje i v oblasti podnikání

26. 9. 2016 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

motiv článku - Spolupráce mezi ČR a SR úspěšně funguje i v oblasti podnikání Nejen mezivládní spolupráce České a Slovenské republiky funguje na velice dobré úrovni. Dlouhodobě lze totiž považovat za velice konstruktivní i spolupráci v oblasti podnikání. Před více než rokem navíc došlo k obnovení zasedání Česko-slovenského smíšeného hospodářského výboru, a to z iniciativy Hospodářské komory České republiky a Slovenské obchodní a průmyslové komory (SOPK).

První obnovené zasedání výboru se uskutečnilo v září 2015 paralelně s mezinárodní konferencí „Střední Morava, křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se každoročně koná v Luhačovicích. Podruhé se pak výbor setkal v březnu 2016 v Bratislavě. Česko-slovenský smíšený hospodářský výbor představuje platformu, která je iniciativním a poradním orgánem HK ČR a SOPK při jednání s vládami ČR a SR v otázkách odstraňování překážek ve vzájemném obchodě.

„Dlouhodobým cílem výboru je umožnit přímou diskuzi mezi významnými podnikateli obou zemí a nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a řešení aktuálních výzev a problémů ve vzájemných vztazích,“ uvedl Dlouhý.

Výbor se zabývá tématy, jako jsou například posílení dopravní dostupnosti mezi ČR a SR, dále problematikou uplatňování tzv. německé minimální mzdy na zaměstnance českých a slovenských autodopravců, problematikou zavedení eura v ČR, společným postupem při prosazování připomínek k evropské legislativě, přeshraniční spoluprací malých a středních podniků či například organizací společných podnikatelských misí do vybraných zemí.

Dopravní problematikou se zabýval i nedávný již VI. ročník konference v Luhačovicích, které se účastnili čelní představitelé HK ČR a diskutovali o stále aktuálním tématu dopravního propojení obou zemí. Zmíněné rozšíření dopravní infrastruktury přinese nejen mezistátní, ale především regionální přínos v rozvoji spolupráce ČR a SR a rovněž přínos v oblasti sektorového podnikání.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek