Spolupráce Moravskoslezského kraje se Severním Porýní-Vestfálskem v odvětví těžkého průmyslu

4. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Spolupráce Moravskoslezského kraje se Severním Porýní-Vestfálskem v odvětví těžkého průmyslu Moravskoslezský kraj a německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko mají podobnou průmyslovou historii a charakter, oba regiony čelí výzvám v oblasti restrukturalizace těžkého průmyslu a podporují nová průmyslová odvětví s inovativní produkcí.

Nejen proto se hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák setkal se státním tajemníkem Zemského ministerstva hospodářství G. Horzetzkym, představiteli Kompetenční sítě pro ekologické hospodářství, Kompetenčního centra pro elektromobilitu a firmou RAG Immobilien, která představila již realizované restrukturalizační projekty.

V roce 1900 bylo v Severním Porýní-Vestfálsku 422 dolů, v roce 1960 pak 146 dolů a dnes zbývají poslední dva doly, které se uzavřou do konce roku 2018, přičemž počet pracovníků v tomto sektoru klesl z 657 tis. v době největšího vrcholu těžby na pouhých 8 tis. V Moravskoslezském kraji pracuje v tomto odvětví dosud kolem 12 tis. lidí – s klesající tendencí. Právě ze zkušeností s útlumem hornictví v této spolkové zemi chce čerpat i hejtman Moravskoslezského kraje Vondrák, který o vzájemné spolupráci v této a dalších oblastech hovořil se státním tajemníkem Zemského ministerstva hospodářství Dr. G. Horzetzkym.

Moravskoslezský kraj bude se Severním Porýním-Vestfálskem dále spolupracovat v oblasti výzkumných center a využití superpočítače IT4Innovations v Ostravě, v oblasti klastrů a na tématech Průmyslu 4.0, Práce 4.0 a IT bezpečnosti. Oceněna byla již existující spolupráce mezi Technickou univerzitou v Ostravě a vědeckými pracovišti v Jülichu a i RWTH Aachen.

V rámci dalších jednání se česká delegace zaměřila na výměnu zkušeností a názorů na sanaci a následné využití brownfieldů s ředitelem Gesamtverband Steinkohle M. Weberinkem. V Porúří byla realizována celá řada projektů a využití brownfieldů je velmi široké, hodí se např. na bytovou výstavbu, výstavbu logistických center či k odpadovému hospodářství. Pan M. Dürr, ředitel Kompetenčního centra pro elektoromobilitu NRW, hovořil o aktuálních projektech v souvislosti s podporou elektromobility v Severním Porýní-Vestfálsku.

Poznamenal, že pro úspěšný rozvoj elektromobility v SRN bude nutná i změna legislativy např. silničních předpisů či stavebního zákona. Paní E. Dörendahl představila české delegaci nově vzniklou Kompetenční sít pro ekologické hospodářství NRW, která má podpořit viditelnost tohoto sektoru v Severním Porýní-Vestfálsku a umožnit firmám lepší přístup k finančním podporám, podpořit B2B kontakty a matchmaking. Obě strany proto rozhodly navázanou spolupráci v zainteresovaných oblastech intenzivně rozvíjet.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Düsseldorfu (Německo). Autor: Mgr. Robert Otepka, konzul.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek