Spotřebitelská nálada v Polsku v červenci 2013 optimističtější

8. 8. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 07.08.2013
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Spotřebitelská nálada v Polsku v červenci 2013 optimističtější

V červenci 2013 došlo ke zlepšení nálady polských spotřebitelů oproti červnu letošního roku, stojí ve zprávě polského Hlavního statistického úřadu.

Aktuální indikátor spotřebitelské důvěry (BWUK), který vyjadřuje současné trendy individuální spotřeby byl vyšší o 0,6 p.b. a   dosáhl úrovně -27,3 p.b. Jedná se o nejvyšší hodnotu tohoto indikátoru od července 2012. Hodnota BWUK oproti červenci 2012 byla nižší o 0,3 p.b.

Mezi složkami indikátoru spotřebitelské důvěry největší růst byl zaznamenán v hodnocení budoucí finanční situace domácností (růst o 3,6 p.b.) a  budoucí ekonomické situace země (růst o 2,4 p.b.). Ke zhoršení došlo pouze v hodnocení pořizování větších nákupů (pokles o 3,8 p.b.).

Budoucí indikátor spotřebitelské důvěry (WWUK), který vyjadřuje trendy očekávané idividuální spotřeby v nadcházejících měsících, zaznamenal růst o 2,2 p.b a dosáhl úrovně -32,4 p.b. Jedná o nejvyšší hodnotu tohoto indikátoru od listopadu 2011.

V červenci letošního roku došlo k růstu WWUK o 2,0 p.b. oproti stejnému měsíci 2012.

Zlepšení zaznamenaly všechny složky indikátoru, především hodnocení budoucí finanční situace domácností a budoucí ekonomické situace země.

Zdroj: Velvyslanectví PR v Praze na základě www.stat.gov.pl

Zpracoval kolektiv zahraničního zastoupení MPO ve Varšavě.

 

 

Tisknout Vaše hodnocení: