Spotřebitelská nálada v Polsku v září 2013 opět optimističtější

11. 10. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 11.10.2013
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

V září 2013 došlo ke zlepšení nálady polských spotřebitelů již potřetí v řadě, stojí ve zprávě polského Hlavního statistického úřadu. ilustrační obrázek

Aktuální indikátor spotřebitelské důvěry (BWUK), který vyjadřuje současné trendy individuální spotřeby, vzrostl o 1,0 p.b. a dosáhl úrovně -24,3 p.b.

Největší vliv na růst indikátoru mělo zlepšení hodnocení budoucí a stávající ekonomické situace země (růst o 3,2 p.b. a 1,6 p.b.). Naopak ke zhoršení došlo v případě pořizování větších nákupů (pokles o 0,4 p.b.) a hodnocení budoucí finanční situace domácností (pokles o 0,2 p.b.).

V porovnání se zářím 2012 hodnota aktuálního indikátoru spotřebitelské důvěry vzrostla o 7,3 p.b.

Budoucí indikátor spotřebitelské důvěry (WWUK), který vyjadřuje trendy očekávané individuální spotřeby v nadcházejících měsících, zaznamenal růst o 0,8 p.b a dosáhl úrovně    -31,0 p.b.

Na růst indikátoru mělo vliv především zlepšení hodnocení budoucí ekonomické situace země. Ostatní hodnotící kritéria zůstala na podobné úrovni (změny nepřesáhly 0,2 p.b.)

V září letošního roku došlo k meziročnímu růstu WWUK o 9,6 p.b.

Zdroj: Velvyslanectví PR v Praze na základě www.stat.gov.pl
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO ve Varšavě. 

Tisknout Vaše hodnocení: