Spuštěn nový registr de minimis

13. 5. 2010 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Začátek roku 2010 přinesl důležitou novinku v oblasti veřejné podpory, kterou přivítají jak její poskytovatelé, tak koneční příjemci. Spuštěn byl unikátní informační systém - registr de minimis. "Systém umožní velmi rychle a efektivně se seznámit s tím, zda již někdo veřejnou podporu čerpal a případně v jaké výši. Tato informace je cenná především pro poskytovatele z řad veřejných subjektů, neboť může mít zásadní dopad z hlediska jejich vlastních rozhodnutí," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Centrální registr má kromě své evidenční role představovat transparentní nástroj pro poskytovatele ke kontrole dodržování podmínek stanovených předpisy EU o podpoře malého rozsahu. Jeho hlavním cílem tedy má být umožnění rychlé a úplné kontroly, zda v případě poskytnutí zamýšlené podpory de minimis konkrétnímu příjemci nedojde k překročení limitní částky tohoto druhu podpory. Poté, kdy bude registr naplněn daty, měla by se výrazně zvýšit právní jistota poskytovatelů ve fázi rozhodování o udělení podpory de minimis konkrétnímu příjemci.

Obdobně příjemce tímto systémem může získat nástroj k ověření možnosti, zda v rámci svého „de minimis konta“ ještě může případně obdržet další podporu tohoto druhu. Výsledkem fungování centrálního registru by tak mělo být snížení administrativní zátěže spojené s procesní stránkou poskytování podpory de minimis pro všechny zainteresované strany.

V souladu s působností jednotlivých unijních nařízení je registr rozdělen do dvou částí. První z nich zahrnuje informace o poskytnutých podporách v oblasti zemědělské prvovýroby a rybolovu (modul ministerstva zemědělství) a druhá pak (modul ÚOHS) informace o poskytnutých podporách de minimis ve všech ostatních oblastech mimo zemědělskou prvovýrobu a rybolov.

Vstup do registru: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal

Převzato z časopisu PROSPERITA. Autor: ÚOHS.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek