Srbsko je nejatraktivnějším cílem zahraničních investic v jihovýchodní Evropě

30. 10. 2017 | Zdroj: NewBalkan.com

Světová banka vyhlásila Srbsko za nejlepší zemi v jihovýchodní Evropě z pohledu realizace reforem, na základě kterých se Srbsko stalo pro zahraniční investory atraktivnější, informovalo Ministerstvo hospodářství Srbska.

Ve zprávě se uvádí, že ocenění za Vládu Srbska převzal státní tajemník Ministerstva hospodářství Milun Trivunac.

Světová banka ocenila reformní kroky Srbska, zejména zdůraznila přijetí Zákona o investicích.

Jak bylo řečeno na fóru o Konkurenceschopnosti přilákat investice, které se konalo ve Vídni za organizace Světové banky, Srbsko bylo označeno jako země, jež bylo v této části Evropy nejvíce inovativní v přitáhnutí zahraničních investic.

Trivunac, který se fóra účastnil společně se zastupujícím ředitelem Rozvojové agentury Srbska Radošem Gazdićem, uvedl, že Srbsko pokročilo v mnoha konkurenčních oblastech a podle analýzy indexu konkurenceschopnosti z 12 pilířů dosáhlo největšího pokroku v osmi nejdůležitějších oblastech.

V následujícím období se bude Ministerstvo hospodářství zaměřovat na opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti, což přispěje i k hospodářskému růstu.

Trivunac vyzdvihl šest klíčových opatření – přitáhnutí strategických investic, zvýšení exportu, rychlejší růst start-up firem a větší podíl rychle rostoucích malých a středních podniků, regionální specializaci zpracovatelského průmyslu, řešení problémů velkých dlužníků a vytváření nové průmyslové politiky.

Ministerstvo hospodářství společně se Světovou bankou pracuje na přijetí nové průmyslové politiky do roku 2030, v rámci které budou definována opatření a mechanizmy se zaměřením na rozvoj inovací, příprava konceptu Průmyslu 4.0 a inteligentní specializace zpracovatelského průmyslu, uvedl Trivunac.

(Vláda Srbské republiky)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek