Srbsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemné hospodářské vztahy byly do roku 2009 charakterizovány nárůstem obratu, především českého vývozu, a byl zřejmý zvýšený zájem české podnikatelské veřejnosti o teritorium. V r. 2009 došlo ke přechodnému poklesu obchodní výměny. Tento trend se však v roce 2010 zvrátil a za rok 2011 je evidován rekordní obrat vzájemného obchodu a to jak u českého vývozu i dovozu ze Srbska. S ohledem na ekonomickou situaci obou zemí došlo poté v letech 2012 a 2013 ke stagnaci vzájemného obchodu. Od roku 2014 obrat vzájemného opchdu opět roste.

 

 

ČR je pro Srbsko z hlediska obratu 18. nejvýznamnější obchodní partner. Srbsko je z tohoto hlediska pro ČR 38. nejvýznamnější partner.

 

 

Vývoj vzájemného obchodu se zbožím ČR a Srbska v období 2011-2016 dle ČSÚ (mil. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz do RS

389,9

373,8

355,2

387,8

427,4

446,6

Dovoz z RS

194,3

186,7

322,7

287,7

270,8

300,1

Bilance

195,6

187,1

32,6

100,1

156,6

146,6

Obrat

584,1

560,5

677,9

675,5

698,2

746,7

Zdroj: ČSÚ

 

 

Dynamika vzájemného obchodu se zbožím ČR a Srbska v období 2011-2016 (meziroční změna v %)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz do RS

55,7

-4,1

-5,0

9,2

10,2

4,5

Dovoz z RS

40,3

-3,9

72,8

-10,8

-5,9

10,8

Obrat

50,2

-4,0

20,9

-0,4

3,4

6,9

Zdroj: ČSÚ

 

 

 Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Srbska v období 2011-2016 dle SITC 5 (tis. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Osobní motorová vozidla

43 176

35 819

39 004

53 872

64 019

84 576

Elektrická energie

91 271

81 847

30 743

37 320

68 635

28 191

Koks, polokoks, rašeliny

-

-

-

115

6 985

19 037

Rozhlasové přijímače, přístroje pro záznam

502

5 633

19 476

15 737

14 017

11 383

Monitory

1 414

1 462

3 279

10 904

10 796

10 440

Výrobky z kůže a imitace kůže

2

7

475

6 541

4 923

9 456

Zkapalněný butan

5 222

5 871

3 950

8 139

11 664

8 065

Telefony (vč. mobilních)

11 150

10 312

11 401

8 000

4 770

7 182

Elektrické akumulátory

6 538

6 646

9 324

6 791

7 199

6 836

Kraftový papír na pytle

572

399

555

2 765

5 142

6 659

Zdroj: ČSÚ

 

 

Nejvýznamnější položky dovozu do ČR ze Srbska v období 2011-2016 dle SITC 5 (tis. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Díly sedadel

15 202

14 263

18 932

33 063

57 668

71 584

Elektrická energie

47 264

27 416

80 521

63 858

57 550

48 503

Propen (propylen)

0

-

-

-

1 504

14 999

Umělá střeva

10 061

7 405

12 740

11 609

12 214

13 210

Domácí chladničky

1 182

826

4 689

6 142

7 480

8 306

Měděné plechy ze slitin mědi

3 070

3 445

5 163

5 956

3 244

7 256

Motory na střídavý proud

1 106

1 576

409

749

1 911

6 103

Pneumatiky s diag. běhounem

16 737

15 524

11 029

7 358

6 505

5 963

Přístroje k ochraně el. obvodů

94

91

104

74

439

5 814

Polypropylen

30

82

948

1 440

2 731

4 910

Zdroj: ČSÚ


 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Srbska - 2015 (podle HS4, v mil. €)

Kód HS4

Název

2011

2012

2013

2014

2015

2716

Energie elektrická

91 271

81 847

30 743

37 320

68 635

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

7 429

7 411

22 179

31 303

64 019

8527

Přístroje přijímací pro rozhlas.vysílání,se zázn.zař,s hodinami

58

5 663

19 498

15 753

14 032

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

12

90

949

948

13 355

2711

Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné

5 367

6 005

4 054

11 533

12 254

8528

Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

2 708

2 429

5 737

10 997

10 906

8544

Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

4 909

8 758

8 412

8 352

9 123

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

1 184

3 655

12 557

10 883

8 670

8507

Akumulátory elektrické vč separátorů

6 538

6 646

9 325

6 793

7 201

2704

Koks polokoks z uhlí černého hnědého rašeliny

0

0

0

115

6 985

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu ze Srbska - 2015 (podle HS4, v mil. €)

Kód HS4

Název

2011

2012

2013

2014

2015

9401

Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

15 373

14 466

19 358

33 442

58 183

2716

Energie elektrická

47 264

27 416

80 521

48 971

57 550

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

10 458

8 536

13 453

12 525

13 637

4011

Pneumatiky nové z pryže

21 690

20 818

15 274

11 011

12 622

8418

Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná

1 798

1 692

5 688

7 240

8 499

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

3

1 264

8 631

10 592

8 094

7208

Výr z železa oceli nad 600 mm válc za tepla

25 269

4 986

6 695

5 426

7 345

8501

Motory elektrické generátory

1 107

1 576

566

1 915

6 850

7409

Desky plechy pásy měděné o síle nad 0,15 mm

8 287

8 034

9 745

9 567

5 495

7403

Měď rafinovaná slitiny mědi netvářené

0

39 146

89 174

63 858

5 089

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejvýznamnějším vývozním odvětvím do Srbska v oblasti služeb je pro Českou republiku cestovní ruch. Podle statistik ČNB se Srbsko se na českých příjmech z cestovního ruchu podílelo za rok 2016 částkou 596,7 mil. Kč a dlouhodobě se tak, přes značné výkyvy mezi některými lety, potvrzuje trend celkového růstu CR. Ze Srbska a z Černé Hory bylo ubytováno za rok 2015 celkem 44 896 hostů v hromadných ubytovacích zařízeních a 224 hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních. Průměrný počet jejich přenocování je 2,81.

 

Dalšími důležitými vývozními službami jsou pro ČR doprava a podnikatelské služby. Záporná bilance, tedy převaha dovozu srbských služeb, byla ve vzájemném obchodě zaznamenána v oblastech stavebnictví a zpracování zboží.

 

Běžný účet platební bilance ČR za rok 2016 – dovoz a vývoz služeb ze Srbska (mil. CZK)

 

 

Kredit

Debet

Bilance

SLUŽBY CELKEM

1 619

466

1 153

Služby zpracování zboží

4

51

-47

Doprava celkem

509

180

330

  Letecká doprava

4

2

2

  Jiné druhy dopravy

506

178

327

Cestovní ruch celkem

597

0

597

  Pracovní cesty

49

0

49

  Soukromé cesty

548

0

548

Stavební práce

5

66

-62

Pojištění, penzijní financování

13

5

9

Duševní vlastnictví

19

1

18

Telekomunikace

33

21

12

Ostatní podnikatelské služby

428

134

295

  Výzkum a vývoj

1

2

-1

  Odborné a poradenské služby – řízení

100

113

-13

  Technické služby, obchodní služby, ostatní

327

19

308

Kultura, rekreace

10

8

2

 Zdroj: ČNB

 

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Společnost VISION GROUP 21 připravuje v Srbsku stavbu větrného parku o výkonu 60 MW v Zaječaru na hranicích s Bulharskem. V březnu 2016 byla podepsána předběžná dohoda se zástupci místní samosprávy, která by měla z provozu elektrárny dostávat 5% celkového zisku. Hodnota investice je 100 milionů EUR.

 

V Srbsku má svou obchodní a servisní síť společnost Vymyslický – výtahy, spol. s r.o. z Uherského Hradiště, která poskytuje služby v oblasti projekce, revize, výroby a modernizace výtahů.  Na srbském trhu také aktivně působí stavební společnosti Hinton, a.s. a Brema, spol. s r.o.

 

Z důvodu problémů se zadlužením (z nichž největší část připadá dluhu České exportní bance) se ocitla v konkurzu, kde se ve druhém kole za přibližně 2 miliony EUR nabízí novému zájemci, továrna české společnosti Bridge Power Investment na výrobu peletek, která byla v roce 2012 otevřena jako investice v hodnotě 12 milionů EUR a pilotní investice do zpracování biomasy v regionu.

 

Švédská strojírenská skupina Trelleborg v roce 2016 provedla akvizici české gumárenské společnosti ČGS Holding, jejíž součástí je i továrna na pneumatiky v srbském městě Ruma (Mitas d.o.o).

 

Neúplný výčet nejaktivněji vystupujících firem (založen na poznatcích ZÚ Bělehrad):

 • Česká gumárenská společnost (www.cgs-tyres.com - akvizice společnosti RumaGuma v r. 2008, největší česká investice v Srbsku)
 • CBI Lummus Brno (www.cbi.com  – hlavní realizátor modernizace rafinérie v Pančevu)
 • Kovoprojekta Brno (www.kovoprojekta.cz – projekt regenerace kyseliny sírové v rafinérii Pančevo)
 • ČEZ Srbija d.o.o.;
 • Škoda Auto (prodej prostřednictvím firmy AutoČačak – www.autocacak.co.rs)
 • Alta (www.alta.cz)
 • Metrostav (www.metrostav.cz)     
 • Subterra (www.subterra.cz)     
 • Marex Trade Praha (www.marextrade.cz - zastupování českých výrobců spotřebního i průmyslového zboží)
 • Inekon Praha (www.inekon.cz - rekonstrukce tramvají pro Bělehrad, rekonstrukce železničních tratí)
 • AŽD Praha (www.azd.cz - dopravní signalizace a řízení provozu - v r. 2003 založen podnik AŽD Saobraćajni sistemi (dopravní systémy), Bělehrad)
 • SOR Libchavy (www.sor.cz - autobusy pro příměstskou dopravu - dodávky pro bělehradskou firmu Lasta)
 • Komo CZ (www.komo.cz - výroba odvaděčů parního kondenzátu, prodej prostřednictvím bělehradské firmy Komo YU)
 • Dekonta  a.s. Ústí nad Labem (www.dekonta.cz -  služby v oblasti ochrany životího prostředí, dceřiná společnost působí v Bělehradě)
 • Vodní zdroje a.s. Praha (www.vodnizdroje.cz - celé spektrum hydrogeologických, ekologických a geologických prací)
 • VHS a.s. Brno (www.vhs-brno.cz - činnost v oblasti vodohospodářských, energetických, ekologických a občanských staveb, v Srbsku působí dceřinná společnost VHS Moravia d.o.o.)
 • Geotest Brno (www.geotest.cz - geologické a environmentální práce)
 • Hydropol RS d.o.o. (www.hydropol.cz )
 • Výstavba dolů Ostrava (www.bapro.cz - důlní technika)
 • Yuborex (www.yuborex.co.rs -zastupování českých výrobců skla a porcelánu)
 • PTW (zařízení na řezání vodním paprskem, zastupuje fa WOMA – www.woma-beograd.co.rs)
 • KM Beta (www.kmbeta.cz, střešní krytina, od r. 2009 pobočka ve městě Bački Petrovac)
 • Bridge Power Investments (www.bridgepi.com - výroba peletek z biomasy)
 • RC Europe (www.rcreinvest.cz - developerská činnost v oblasti nemovitostí, realitních projektů se zaměřením na obchod)
 • Brema (www.brema.eu elektroinstalace, řídící systémy a technické zabezpečení budov, chlazení)
 • Provod (www.provod.cz - pozemní stavitelství, vodní hospodářství a životní prostředí)
 • Hinton (www.hinton.cz - stavební společnost)

 

Na straně srbského vývozu je to hlavně Tigar Pirot (výroba pneumatik) a výrobci hliníku a mědi v Sevojnu a Boru.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci, která byla podepsána v Praze dne 20.7.2005 je základním smluvním dokumentem, který umožňuje podporu vzájemných obchodně-ekonomických vztahů. Mimo jiné zakládá Smíšený česko-srbský výbor, jeho zatím poslední zasedání proběhlo ve dnech 11. a 12. března 2015 v Bělehradě. Příští IX. zasedání se očekává v prosinci 2016 v Praze.

Protokol k mezivládní dohodě o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi z r. 2005 byl podepsán dne 4.5.2010 v Bělehradě. Protokol vstoupil v platnost 8. prosince2010 a vytváří podmínky pro zapojení českých firem do infrastrukturních projektů, pilotně do modernizace železničního Koridoru X na trati Niš – Dimitrovgrad.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Svazovou vládou SRJ o vzájemné podpoře a ochraně investic vstoupila v platnost  dne 29. ledna 2001. Novela dohody, potřebná s ohledem na vstupu ČR do EU a rozdělení soustátí Srbska a Černé Hory byla podepsána v Bělehradě dne 4. června 2010 a v stoupila v platnost 16. března 2011.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána v Praze 11.11.2004. Dodatkový protokol k této dohodě byl podepsán v září 2009 u příležitosti návštěvy ministryně financí Srbska Diany Dragutinović v ČR a vstoupil v platnost 28. února 2011.

Dne 14.5.2010 bylo podepsáno resortní Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti zemědělství. Vzájemná spolupráce se předpokládá zejména v těchto oblastech: hospodaření s vodou, veterinární medicína, rostlinná výroba, živočišná výroba, šlechtitelské programy, lesnictví, průmysl krmiv, zemědělský výzkum, rozvoj venkova a bezpečnost potravin.

Dne 1.4.2014 bylo v Bělehradě podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti energetiky. Stanoví nejvýznamnější oblasti spolupráce gesčně příslušných ministerstev a také prioritní společné projekty v daném sektoru.

Česká republika eviduje ve svých aktivech pohledávku vzniklou z Platební dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad 8. 2. 1991). Výše pohledávky ČR za bývalou SFRJ činila ke dni 31. 12. 2008 clrg. USD 113.112.697,10, je úročena 5,5% p.a. Po rozdělení SFRJ na jednotlivé nástupnické státy byl Dohodou o otázce nástupnictví (Vídeň 29. 6. 2001) stanoven klíč na rozdělení aktiv a pasiv SFRJ na jednotlivé nástupnické státy (Chorvatsko 23,00%, Slovinsko 16,00%, Srbsko 35,7656%, Černá Hora 2,2344%, Makedonie 7,50%, Bosna a Hercegovina 15,50%). Po rozdělení ČSFR přešla práva na Českou republiku a Slovenskou republiku v poměru 2:1, oba státy postupují při jednání o řešení pohledávky společně a koordinovaně. Dle uvedené Dohody z r. 2001 má být na jednání Výboru pro finanční otázky  pohledávka ČR – SR za bývalou SFRJ potvrzena a rozdělena mezi nástupnické státy. K tomu bohužel zatím, i přes aktivity ČR, nedošlo.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Srbsko bylo jedním z největších příjemců vládního programu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

 

Od roku 2010 do konce roku 2017 patří Srbsko z hlediska koncepce rozvojové pomoci mezi tzv. projektové státy, což odpovídá jak celkovému vývoji Srbska, tak i jeho postupnému přibližování EU. Prioritními sektory jsou zdravotnictví, ochrana životního prostředí, úspor energií a podpory malých a středních podniků. Větší důraz je nyní kladen na komerční návaznost na dříve realizované projekty a na širší přístup českých subjektů k projektům, financovaným ze strany EU. V uvedeném období se podařilo všechny projekty dokončit i přes některé komplikace a zdržení na srbské straně. Došlo ke zintenzívnění koordinace s ostatními donory aktivními v Srbsku (nejen v rámci EU, ale i dalších skupin - např. „Friends of Sandžak“).

 

Celkem poskytla ČR Srbsku v období 2002-2016 pomoc v rozsahu 567.800.000 Kč

 

Přehled projektů ZRS ČR v Srbsku za období 2002 – 2016

Název projektu

Realizátor

Doba realizace

Cel. rozpočet projektu (v tis. Kč)

2002

Studie proveditelnosti rychlostní silnice Batočina – Kragujevac, region Šumadija

SUDOP PRAHA a.s., MOSTOSTAV Brno

2002 – 2005

4 900

2003

Zásobování pitnou vodou v oblasti města Valjevo/Regionální vodopřivádecí systém „Rovni“

VHS Brno, a.s.

2003 – 2005

9 800

Ochrana řeky Ibar před znečištěním ropnými látkami

Dekonta Kladno, a.s.

2003 – 2005

5 850

2004

Informační kancelář v Kragujevaci

Rada JMK

2004 – 2006

2 460

Obnova odpadového hospodářství města Kragujevac

VHS Brno, a.s.

2004 – 2006

4 800

Podpora transformačního procesu ústavů a iniciace změn v systému péče o mentálně postižené

Člověk v tísni, o.p.s.

2004 – 2006

12 300

Sanace a revitalizace Velkého Bačkí kanálu ve městě Vrbas

DEKONTA, a.s.

2004 – 2006

9 420

2005

Řešení prioritních sanačních projektů rozpracovaných organizací UNEP v Srbsku a Černé Hoře

DEKONTA

2005 – 2007

19 400

Sanace a rekultivace skládky komunálního odpadu Jovanovac v kraji Šumadija, a její zakonzervování v rozsahu a kvalitě odpovídající evropským standardům

VHS Brno

2005 – 2006

15 000

Budování přivaděče surové vody – páteřního potrubního řádu do rekonstruované úpravy vody PEČINA v západní části Srbska, město Valjevo

VHS Brno

2005 – 2007

21 000

Pomoc při zřízení ekologického výrobně ekonomického centra Novi Sad  na likvidaci nebezpečných odpadů a dekontaminaci půdy s ochranou podzemních vod

ECOLINE, s.r.o. Brno

2005 – 2007

29 000

2006

Zajištění kontinuity těžby, doly Rembas a Soko

VDO, a.s.

2006 – 2010

24 500

Implementace českých zdravotnických prostředků v oblasti cévní chirurgie, Klinické centrum Bělehrad

Výzkumný ústav pletařský, a.s. Brno

2006 – 2010

20 580

Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a nebezpečnými odpady

AZAS INVEST s.r.o. Opava

2006 – 2010

29 400

Plynofikace Banje Koviljača a Lešnice

MSA a.s. Dolní Benešov

2006 – 2009

14 700

Signálně bezpečnostní zařízení železničních vleček Vreoci a Obrnovac tepelné elektrárny JP TENT

AŽD Praha s.r.o.

2006 – 2009

14 700

Vybudování centra pomoci pro oběti domácího násilí, region Šumadija

ADRA

2006 – 2008

8 800

Zabezpečení a sanace zdrojů znečištění vodního toku Kolubara, město Valjevo

VHS Brno

2006 – 2009

19 175

Vybudování efektivního systému dálkového vytápění směřujícího k odstranění energ. náročných a ekolog. zcela nevyhovujících lokál. zdrojů vytápění, město Valjevo

VHS Brno

2006 – 2008

18 060

Vypracování integrovaného systému odpadového hospodářství pro vybraná města a obce, provincie Vojvodina

DEKONTA

2006 – 2009

9 715

Přenos zkušeností s moderními environmentálními technologiemi při využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti v oblasti Šumadija a města Kragujevac

ENVIROS, s.r.o

2006 – 2007

2 950

2007

Průzkum zdrojů a dodávka technologie úpravy pitné vody, město Lazarevac

GEOtest, a.s. Brno

2007 – 2011

25 000

Sanace následků důlní činnosti na ekologii, region Sjenica

VDO

2007 – 2009

19 500

Teplofikace Loznice, Banja Koviljača a speciální nemocnice

EKOL, s.r.o.

2007 – 2008

3 950

2008

Informační a komunikační platforma pro sektor sociálně-zdravotní

ADRA

2008 – 2009

2 000

Úprava pitné vody, region Valjevo

VHS Brno

2008 – 2010

6 930

Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja

DEKONTA

2008 – 2010

13 930

Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou – Boričevac, region města Valjevo

VHS Brno

2008 – 2010

19 150

Pomoc při využití elektrárenských popílků do konstrukcí pozemních komunikací v Srbsku

SC – Geotechnika Praha

2008

1 020

Dům zdraví Lapovo, region Šumadija

JMK

2008 – 2009

3 500

2009

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech

AŽD Praha

2009 – 2011

36 090

2010

Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče – nemocnice Arandjelovac, region Šumadija

EDOMED, a.s.

2010 – 2012

10 550

Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija

Charita ČR

2010 – 2012

10 500

Dodávka zdravotnického vybavení pro fakultní nemocnici Dr. Dragiša Mišović v Bělehradě

Charita ČR

2010

700

Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

VHS Brno, MEVOS s.r.o.

2010 – 2012

13 850

2011

Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina – Belotić

VHS Brno

2011 – 2013

6 000

Zvýšení energetické účinnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo

MEVOS

2011 – 2013

15 490

Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter / Sandžak

Pacovské strojirny-trading, MERCI s.r.o.

2011 – 2014

12 440

Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU

Olomoucký kraj

2011

732

2012

Výstavba kanalizační sítě v obcí Kruščica

GEOtest, a.s.; Presskan systém, a.s.

2012 – 2014

16 000

Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v AO Vojvodina

Olomoucký kraj

2012

544

Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu (Srbsko) 

Ústecký kraj

2012

237

2013

Modernizace a posílení kapacit chirurgické jednotky ve Všeobecné nemocnici Pirot

Gettinge CZ, s.r.o.

2013 – 2015

10 000

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)

Královéhrad. kraj 

2013

1 290

Využití zkušeností Jihomoravského kraje při transformaci a zvyšování kapacit veřejné správy v regionu Šumadija v Srbsku

Jihomoravský kraj

2013

700

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát

Hradecký kraj

2013

500

2014

Studie technického řešení rozvoje těžby na lignitovém dole Ćirikovac

VDO/Báňské projekty Ostrava

2014

2 000

Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran

Glomex / MEVOS

2014-2016

16 500

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v obci Bela Crkva 

MEVOS

2014-2016

10 000

Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)

Královehradecký kraj

2014

248

Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vrša a Bela Crkva

Ústecký kraj

2014

349

2015

Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak

Valašské Meziříčí

2015

448

Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy

Ústecký kraj

2015

495

Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

2015

434

Strategie ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku – návrh indikátorů klimatické změny (program vysílaní expertů)

DH&P Conservation s.r.o.

2015

152

Konzultace právních změn v oblasti životního prostředí a ochrany před hlukovou zátěží (program vysílaní expertů)

Ing. Michaela Vrdlovcová (MZ ČR)

2015

59

2016

Přenos transformačních zkušeností pro zavedení systému vysílání civilních expertů do zahraničních misí Srbska

PSSI

2016-2017

6 000

 

 

 

Kromě bilaterálních projektů ZRS (zaujímají zhruba 70% z celkového objemu finančních prostředků ZRS), patří mezi další formy ZRS také projekty transformační spolupráce MZV ČR a stipendia zahraničních studentů. Dále byly realizovány projekty v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“,  projekty programu „Aid for Trade“ a řada dalších. Od roku 2013 probíhají projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství MZV ČR, které za svůj bezprostřední cíl mají podporu spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí a technologií.

 

Samostatnou kategorií jsou tzv. malé lokální projekty (každý rok cca 3-4 projekty). Celkem byla touto cestou v období 2006-2016 poskytnuta pomoc vecelkové výši 11.341.000 Kč

 

Název projektu

Město realizace

Cel. rozpočet projektu (v tis. Kč)

2006

Výstavba pěti kilometrů komunikace mezi městem Bela Crkva a vesnicí Kruščica

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

500

2007

Vnější rekonstrukce a omítnutí (pláště budovy) Muzea české menšiny

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

233

Zřízení a vybavení dětského hřiště

municipalita Bela Crkva

234

Výstavba šaten a sociálního zařízení místního stadionu

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

252

Integrace technologie řezání vodním paprskem do edukačního systému Srbska

Střední technická škola, Novi Beograd

280

2008

Odborné vybavení Ústavu krevní transfuze Vojvodiny

Novi Sad

100

Vybavení lůžkové části kliniky pro vaskulární chirurgii Klinického centra Srbska

Bělehrad

125

Technické vybavení katedry slavistiky Filologické fakulty v Běleheadě

Bělehrad

125

Oprava interiéru kostela Sv. Jana Nepomuckého (Podpora rozvoje turistického ruchu v obci Češko Selo)

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

130

Výstavba šaten a sociálního zařízení místního stadionu

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

172

Rekonstrukce tribuny městského stadionu

municipalita Bela Crkva

172

Rekonstrukce budovy české menšiny

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

172

2009

Rekonstrukce budovy české menšiny

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

189

Dostavba sociálního a hygienického zázemí sportovního stadionu

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

200

Pomoc při realizaci plynového vytápění v ZŠ Kadinjača, Lozničko Polje

municipalita Loznica

200

Nákup IT vybavení do Technické školy v Novém Pazaru

Novi Pazar

400

Nákup laparoskopické kamery pro nemocnici KBC Zemun

municipalita Zemun, Bělehrad

134

2010

Regeneration of Laparoscopic Equipment Used by General Surgery

Univerzitní klinika Dr. D. Mišović, Bělehrad

390

First Solid Garbage Pail

municipalita Bela Crkva, obec Kruščica

260

Procurement of Computers for High School in Novi Pazar

město Novi Pazar

200

Support for Development of Village Tourism in Bela Crkva

municipalita Bela Crkva, obec Češko Selo

200

Elementary School „Petar Tasić“, Building of Gas Furnace

municipalita Loznica

200

2011

Nákup nábytku a zařízení do základní školy

Základní škola „Kralja Petra II“, Město Užice

250

Třídění komunálního odpadu – nákup kontejnerů

municipalita Topola

150

Humanitární fond „Hadzi Nadžija Karabegović-Agušević“ v Novém Pazaru – Milking machine for cows

Novi Pazar

200

Cardiotocograph -CTG (a machine used for recording the fetal heartbeat) – for Gynecology Department

Zdravotní dům „Savski Venac“, Bělehrad

120

Sdružení pro pomoc dětem a postiženým osobám - Projekt „Our little house“

municipalita Trstenik

250

2012

Rozvíjení kvality poskytování ochrany zdraví dětí a mládeže v oblasti ultrazvukové diagnostiky Zdravotního střediska ve Vranje

Poliklinika Vranje

294

Kormoran - nákup zařízení pro slepecké písmo

Škola zrakově postižených dětí Veljko Ramadanović, Zemun

168

Nemocniční standardizovaná křesla pro dialýzu

Univerzitní klinika Dr. D. Mišović, Bělehrad

242

Projekt podpory zachování a ochrany zdraví žen

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

244

Elektronické pomůcky pro slepé děti

Sdružení rodičů slepých a zrakově postižených dětí Srbska

50

2013

Vzdělávání sluchové postižených dětí pomoci metody Montessori

Škola pro neslyšící děti, Kragujevac

235

Zlepšení služeb paliativní péče v obci Doljevac 

Zdravotní dům Doljevac

215

Výstavba sanitárního zázemí v základní škole „Petar Vragolić“, Dona Orovica

municipalita Ljubovija

232

Vytvoření lepších podmínek (hračky pro zdravotně postižené děti městské školky)

Školka „Dečje carstvo“, Velika Plana

118

Výstavba kotelny a instalace topení

Základní škola „Sava Munćan“, obec Kruščica

235

Nákup hudebních nástrojů pro základní uměleckou školu

Základní umělecká škola „Dušan Skovran“, Ćuprija

298

2014

Support System for Children with Intellectual Disabilities in Kraljevo region

město Kraljevo

265

Supply of Medical Equipment-ECG for Health Centar Mionica

municipalita Mionica

43

Cervical Cancer must be stopped

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

214

Improvement and Modernisation of Sheep Milking Process in South West Serbia

municipalita Tutin

208

For better life these childen need equipped gym

Škola zrakově postižených dětí Veljko Ramadanović, Zemun

270

2015

Hydraulické výtahy pro osoby se zdravotním postižením

Základní škola „Prva vojvodjanska brigada“, Novi Sad

270

Naše školka – naše hnízdo

Mateřská školka „Mladost“, Miloševac-Velika Plana

386

Podpora zvyšování kvality zdravotní péče pro osoby s poruchou sluchu

Škola pro neslyšící děti, Kragujevac

267

2016

Improving safety of therapy application at Cardiac Surgical Intensive Care Unit and Paediatric Intensive Care Unit

Univerzitní dětská nemocnice Tiršova, Bělehrad

406

Economic empowerment of women from vulnerable and disadvantaged groups

NNO Výbor pro lidská práva, Majdanpek

272

Simulation of Railway – School Lab

Vysoká železniční škola Bělehrad

322

Reconstruction of the gym in Gymnasium

Gymnasium „Jezdimir Lović“, Sjenica

249

 

Podrobnější informace o projektech lze nalézt na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí ČR, další detaily o principech realizace zahraniční rozvojové spolupráce publikuje Česká rozvojová agentura (ČRA).

Jihomoravský kraj se z vlastní iniciativy významně zapojil do pomoci Srbsku, spolupracuje a finančně podporuje obce z Šumadijského okruhu - město Kragujevac a okolí (4. největší město v Srbsku a centrum tzv. Šumadijského okruhu). Partnerství se srbskými regiony také mají Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj a Ústecký kraj.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: