Srbsko: Odstranění překážek volného obchodu a pohybu zboží

20. 6. 2016 | Zdroj: NewBalkan.com

EU od kandidátských zemí očekává, že sjednotí svou legislativu v rámci Kapitoly 1 nejpozději do dne přistoupení, aby se odstranily všechny překážky bránící volnému pohybu zboží, uvedl Miodrag Dugandžija z Ministerstva hospodářství Srbska na Kulatém stolu na Hospodářské komoře Srbska (PKS).

Kulatý stůl na téma „Plnění povinností z Kritéria 1 s cílem zahájení rozhovorů o Kapitole 1 – Volný pohyb zboží“ se konal za spolupráce Hospodářské komory Srbska a Ministerstva hospodářství. Účastníkům byly představeny základní principy neharmonizované oblasti a směrnice pro všechny budoucí povinnosti vztahující se na kritérium 1 pro otevření Kapitoly 1 – Volný pohyb zboží.

Miodrag Dugandžija z Ministerstva hospodářství představil obecné principy vztahující se na neharmonizované oblasti EU a zdůraznil význam další společné činnosti příslušných ministerstev a podnikatelské obce na odstranění všech bariér obchodu.

Tanja Petrović, vedoucí Skupiny pro technické předpisy v neharmonizované oblasti na Ministerstvu hospodářství, prezentovala následné kroky a směrnice pro splnění povinností, jak jsou definovány ve Zprávě o potřebě předložit Evropské komisi akční plán v souvislosti s kritériem 1 pro zahájení jednání o Kapitole 1.

Právně – technickou analýzu právních předpisů prostřednictvím příkladů a doporučení prezentoval Zoran Bakić z Ministerstva hospodářství.

(Hospodářská komora Srbska)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek