Srbsko: Růst celkových ekonomických aktivit o 0,8 procent

8. 1. 2016 | Zdroj: NewBalkan.com

Statistický úřad Srbska informoval, že se předpokládá, že celkové ekonomické aktivity v roce 2015, měřeno HDP a vyjádřeno ve stálých cenách, dosáhly reálného růstu 0,8 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Z pohledu činností bylo dosaženo reálného růstu HDP v těchto oblastech: zpracovatelský průmysl, stavebnictví a sektor dodávek elektrické energie, plynu a páry.

Reálný pokles HDP byl zaznamenán v zemědělství, sektoru veřejných a ostatních služeb.

Odhaduje se, že průmyslová výroba v roce 2015 dosáhla ve srovnání s předcházejícím rokem růstu fyzického objemu o 8,2 procent.
 
Největší růst fyzického objemu byl zaznamenán v dodávkách elektrické energie, plynu a páry. Odhaduje se, že zemědělská výroba dosáhla v roce 2015 poklesu ve fyzickém objemu o 8 procent.

U hodnoty provedených prací ve stavebnictví v roce 2015 je odhadován růst o 20,5 procent ve srovnání s předcházejícím rokem.

Obrat v maloobchodě dosáhl reálného růstu 1,4 procent a obrat ve velkoobchodě 2,5 procent v běžných cenách.

V sektoru ubytovacích a stravovacích služeb byl v roce 2015 registrován reálný růst o 1,8 procent a počet přenocujících turistů vzrostl o 8,8 procent.

Míra nezaměstnanosti, která ve třetím čtvrtletí 2015 činila 16,7 procent, byla zjištěna na základě Ankety o pracovní síle.

Mzda bez daně a příspěvků byla v roce 2015 nižší oproti roku 2014 nominálně o 0,4 procent a reálně o 2,2 procent. Na pokles mezd v roce 2015 mělo největší vliv přijetí Zákona o snížení mezd zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Roční inflace je odhadována na 1,6 procent, uvádí se v prohlášení.

(Vláda Republiky Srbsko)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek