Srbsko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise v Bělehradu byla založena v tehdejší Socialistické Federativní Republice Jugoslávii v r. 1982, po podepsání Smlouvy o spolupráci SFRJ a tehdejší Evropské ekonomické společnosti (EES). V r. 2009 Delegace byla přejmenována na „Delegace EU V Srbské republice“ v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Tradiční role Delegace je zastoupení EU v Srbsku a usnadnit vývoj vzájemných vztahů na politické a ekonomické úrovní, v oblasti obchodu a zahraniční asistence, finanční ale také technické. Má vedoucí roli mezi velvyslanectvími členských států, zejména v oblastech obchodu a zahraniční pomoci.

Delegace sleduje připravenost Srbska splňovat politická a ekonomická kritéria v souladu s normami a politikami EU.

Po uvedení nástroje pro předvstupní pomoc (IPA) v r. 2007, Delegace převzala roli řízení programů finanční pomoci k reformám v Srbsku.

Kontakt:

Vladimira Popovića 40/V
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Telefón: +381.11.3083200
Fax: +381.11.3083201
E-mail: delegation-serbia@eeas.europa.eu
Web: www.europa.rs

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Srbsko je na 38. místě z hlediska objemu dovozu do EU a 28. místě z hlediska vývozů. Celkový objem vzájemného obchodu řadá Srbsko z hlediska obchodu EU s třetími zeměmi na 33. pozici. Evropská unie je tradičně klíčovým obchodním partnerem Srbska, s podílem 63 % v celkovém srbském dovozu a vývozu v posledních dvou letech. Od 2009 se vývoz srbských produktů do EU zvýšil o 125,5 %. Srbsko má přebytek v obchodu se zemědělskými produkty s EU. V roce 2013 z celkového vývozu zemědělských produktů, více než 52 % činil vývoz těchto produktů do EU. 

Přímé zahraniční investice z EU činí 76 % všech zahraničních investic v Srbsku v období od 2005 do 2014. Přímé zahraniční investice do Srbska z EU v posledních devět a půl let činily více než 13,5 mld. EUR.

 

Zahraniční obchod Srbska s EU (v mil EUR)

 

Dovoz do EU

Vývoz z EU

Bilance

Obrat

rok

Hodnota (mil EUR)

Meziroční změna

Hodnota (mil EUR)

Meziroční změna

Hodnota (mil EUR) 

 Hodnota (mil EUR)

2010

4,349

26.6

7,881

11.5

3,532

12,230

2011

5,147

18.4

9,116

15.7

3,969

14,264

2012

5,053

-1.8

9,659

6.0

4,606

14,712

2013

6,588

30.4

9,928

2.8

3,340

16,515

2014

7,106

7.9

10,357

4.3

3,251

17,464

2015

7,902

11.2

11,175

7.9

3,274

19,077

 

Komoditní struktura obchodu Srbska s EU za období 2012-2015 (v mil EUR)
Skupiny produktů podle HS Import do EU   Export z EU  
  2012 2013 2014 2015 meziroční změna 2012 2013 2014 2015 meziroční změna
Total 5,053 6,588 7,106 7,902 11,2 9,659 9,928 10,357 11,175 7,9
I  Live animals;  animal products 17 20 19 16 -15,7 102 111 164 136 -17,2
II Vegetable products 506 483 550 629 14,3 196 198 205 254 24,1
III  Animal or vegetable fats and oils 99 94 74 87 17,7 30 38 34 30 -13,4
IV  Foodstuffs, beverages, tobacco 328 334 315 320 1,4 359 403 428 487 13,8
V Mineral products 283 514 516 568 10,1 1,218 794 1,063 1,04 -2,2
VI  Products of the chemical or allied industries 185 282 282 319 13,2 1,291 1,258 1,242 1,31 5,4
VII  Plastics, rubber and articles thereof 405 573 600 701 16,8 818 881 852 930 9,1
VIII  Raw hides and skins, and saddlery 26 45 53 60 12,9 103 118 141 174 23,4
IX  Wood, charcoal and cork and articles thereof 93 107 123 122 -1,2 100 99 106 104 -1,8
X  Pulp of wood, paper and paperboard 150 175 225 271 20 343 347 364 395 8,4
XI  Textiles and textile articles 353 358 431 466 8,1 441 448 483 502 4
XII  Footwear, hats and other headgear 141 150 155 159 2,8 89 93 93 86 -8,3
XIII  Articles of stone, glass and ceramics 45 43 56 72 28,5 155 172 179 197 10
XIV  Pearls, precious metals and articles thereof 11 21 24 24 2,5 7 8 9 10 14,3
XV  Base metals and articles thereof 860 828 855 971 13,6 972 973 967 1,035 7
XVI  Machinery and appliances 914 1,09 1,206 1,385 14,8 2,209 2,346 2,462 2,591 5,2
XVII  Transport equipment 410 1,229 1,324 1,331 0,5 795 1,14 1,046 1,271 21,5
XVIII  Optical and photographic instruments, etc. 37 56 56 75 34 188 220 231 237 2,5
XIX Arms and ammunition 11 7 5 6 10,5 2 2 2 4 104,2
XX  Miscellaneous manufactured articles 138 144 202 290 43,3 186 234 237 249 4,9
XXI  Works of art and antiques 0 0 0 0 -17,1 0 0 0 1 749,4
XXII Not classified 41 33 33 29 -11,8 54 45 52 137 164,8

 

Přímé zahraniční investice - 2015 (mil EUR)
  Pořízení zahraničních aktiv Přímé zahraniční invstice Čisté přímé zahraniční investice
TOTAL 310,448 2 114,242 -1 803,794
EUROPE 307,626 1 818,641 -1 511,015
European Union (EU-28) 49,735 1 530,093 -1 480,359
Belgium -0,787 7,065 -7,852
Bulgaria 2,386 10,748 -8,362
Czech Republic -0,529 6,739 -7,268
Denmark 0,151 71,922 -71,771
Germany 0,743 72,441 -71,698
Estonia -0,001 0,017 -0,019
Ireland 1,017 7,250 -6,233
Greece -0,046 12,788 -12,834
Spain 0,147 11,819 -11,672
France -3,198 76,523 -79,721
Croatia 11,628 70,310 -58,682
Italy 0,778 144,863 -144,085
Cyprus 8,431 51,003 -42,571
Latvia   0,403 -0,403
Lithuania   0,710 -0,710
Luxembourg 2,700 172,305 -169,604
Hungary 10,038 31,780 -21,742
Malta -0,011 1,268 -1,279
Netherlands -0,099 361,698 -361,797
Austria 0,947 352,470 -351,524
Poland -0,197 5,943 -6,141
Portugal   0,432 -0,432
Romania 7,586 -5,054 12,640
Slovenia 8,059 17,623 -9,564
Slovakia -0,040 4,961 -5,001
Finland -1,050 5,704 -6,754
Sweden 0,144 15,883 -15,740
United Kingdom 0,937 20,477 -19,539

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Srbsko v současné době používá finanční instrument EU pro předvstupní pomoc Srbsku pod názvem IPA. IPAII je stanovena na období po roce 2014 pro státy, které mají status kandidátů do EU, jakož i pro potenciální kandidátské státy. IPA spojil veškeré předvstupní finanční programy z let 2000 až 2006, tj. PHARE, ISPA, SAPARD a CARDS. Příjemci IPA byly rozděleny do dvou kategorií: kandidátské země (kam spadá také Srbsko) a potenciální kandidátské země. IPA II opustila dřívější tzv. „komponenty a zaměřuje se na sektorový přístup. IPA předpokládá přímou, aktivní účast podporovaných zemí ve formě spolufinancování projektů ze státního rozpočtu, jakož i úvěry mezinárodních finančních institucí.
Přehled IPA v RS:

 

  • 2007 - 186,7 mil. EUR
  • 2008 - 190,9 mil. EUR
  • 2009 - 194,8 mil. EUR
  • 2010 - 174 mil. EUR
  • 2011 - 202,5 mil. EUR
  • 2012 – 202,5 mil. EUR
  • 2013 – 208,3 mil. EUR
  • 2014 - 187,1 mil. EUR
  • Indikativní finanční rámec pro rok 2015 - 201 mil. EUR


Předtím se rozvojová pomoc Srbsku ze strany EU realizovala přes Evropskou agenturu pro rekonstrukci EAR). EAR od roku 2001 do konce svého působení koncem r. 2008 realizovala v Srbsku projekty v celkové výši 1,28 mld. EUR. Třetina celkové sumy byla investována do energetiky, resp. opravy elektráren a zajištění podmínek pro bezproblémové zásobování Srbska elektrickou energií. Pro sektor zdravotnictví bylo určeno 93 mil. EUR. Úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou se zárukami EAR v oblasti zdravotnictví dosáhly 200 mil. EUR. V oblasti zaměstnávání a rozvoje podnikání kromě 15 mil. EUR zajištěných v letech 2001 - 2006 pro úvěrový fond Národní banky Srbska, byl financován také rozvoj malých a středních podniků.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: