Srbsko: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise v Bělehradu byla založena v tehdejší Socialistické Federativní Republice Jugoslávii v r. 1982, po podepsání Smlouvy o spolupráci SFRJ a tehdejší Evropské ekonomické společnosti (EES). V r. 2009 Delegace byla přejmenována na „Delegace EU V Srbské republice“ v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Tradiční role Delegace je zastoupení EU v Srbsku a usnadnit vývoj vzájemných vztahů na politické a ekonomické úrovní, v oblasti obchodu a zahraniční asistence, finanční ale také technické. Má vedoucí roli mezi velvyslanectvími členských států, zejména v oblastech obchodu a zahraniční pomoci.

Delegace sleduje připravenost Srbska splňovat politická a ekonomická kritéria v souladu s normami a politikami EU.

Po uvedení nástroje pro předvstupní pomoc (IPA) v r. 2007, Delegace převzala roli řízení programů finanční pomoci k reformám v Srbsku.

Kontakt:

Vladimira Popovića 40/V
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Telefón: +381.11.3083200
Fax: +381.11.3083201
E-mail: delegation-serbia@eeas.europa.eu
Web: www.europa.rs

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je tradičním obchodním partnerem Srbska, země má v rámci kandidátských států po Turecku druhý největší objem obchodu s EU. Z hlediska objemu obchodu se zbožím je Srbsko 27. největším vývozcem a 33. nejvýznamnějším dovozcem do EU. Pro Srbsko v současnosti představuje Evropská unie trh, na který směřuje 66,1% jeho vývozu a ze kterého přichází 63,1% dovozu. Rychlý růst vykazuje v posledních letech zejména srbský export do EU, který v roce 2016 dosáhl 2,6násobných hodnot oproti krizovému roku 2009. Srbsko v současné době vykazuje výrazný deficit v bilanci obchodu s chemikáliemi a příbuznými výrobky (SITC skupina 5), naopak přebytkovými skupinami obchodu jsou potraviny a dvě skupiny výrobků s nejvyšší přidanou hodnotou (průmyslové spotřební zboží, komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné).

 

Zahraniční obchod Srbska a EU v období 2011-2016 (mil. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz do EU

5 071

5 154

6 648

6 940

7 672

8 611

Dovoz z EU

7 655

7 905

7 434

7 715

8 264

8 938

Bilance

-2 585

-2 751

-786

-775

-592

-327

Obrat

12 726

13 059

14 082

14 655

15 936

17 549

Zdroj: Eurostat

 

Dynamika vzájemného obchodu Srbska a EU v období 2011-2016 (meziroční změna v %)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz do EU

16,2

1,6

29,0

4,4

10,5

12,2

Dovoz z EU

7,3

3,3

-6,0

3,8

7,1

8,2

Obrat

10,7

2,6

7,8

4,1

8,7

10,1

 Zdroj: Eurostat

 

Komoditní struktura exportu ze Srbska do EU v období 2011-2016 dle SITC (mil. EUR)[*]

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0 Potraviny a živá zvířata

844

961

862

914

967

1 079

1 Nápoje a tabák

43

60

51

82

77

81

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

321

292

336

271

274

322

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

100

124

246

229

180

178

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

100

96

91

70

84

95

5 Chemikálie a příbuzné výrobky

367

320

510

485

573

705

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

1 765

1 269

1 348

1 487

1 730

1 781

7 Stroje a dopravní prostředky

838

1 302

2 414

2 510

2 724

3 152

8 Průmyslové spotřební zboží

677

704

758

876

1 039

1 199

Zdroj: Eurostat

[*] Statistika neuvádí objem obchodu s výrobky řazenými do SITC skupiny 9 – Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

 

 

Komoditní struktura importu ze Srbska do EU v období 2011-2016 dle SITC (mil. EUR)[*]

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0 Potraviny a živá zvířata

414

502

573

659

664

693

1 Nápoje a tabák

59

58

63

71

99

114

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

209

243

238

226

261

222

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

891

915

528

565

485

487

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

22

24

29

27

23

25

5 Chemikálie a příbuzné výrobky

1 552

1 710

1 680

1 683

1 797

1 860

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

1 861

1 843

1 850

1 913

2 054

2 198

7 Stroje a dopravní prostředky

2 115

2 078

1 920

1 974

2 251

2 650

8 Průmyslové spotřební zboží

529

530

550

596

626

682

Zdroj: Eurostat

[*] Statistika neuvádí objem obchodu s výrobky řazenými do SITC skupiny 9 – Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

 

 

Přímé zahraniční investice – viz kapitola 2.5

 

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Srbsko v současné době používá finanční instrument EU pro předvstupní pomoc Srbsku pod názvem IPA. IPAII je stanovena na období po roce 2014 pro státy, které mají status kandidátů do EU, jakož i pro potenciální kandidátské státy. IPA spojil veškeré předvstupní finanční programy z let 2000 až 2006, tj. PHARE, ISPA, SAPARD a CARDS. Příjemci IPA byly rozděleny do dvou kategorií: kandidátské země (kam spadá také Srbsko) a potenciální kandidátské země. IPA II opustila dřívější tzv. „komponenty a zaměřuje se na sektorový přístup. IPA předpokládá přímou, aktivní účast podporovaných zemí ve formě spolufinancování projektů ze státního rozpočtu, jakož i úvěry mezinárodních finančních institucí.
Přehled IPA v RS:

 

  • 2007 - 186,7 mil. EUR
  • 2008 - 190,9 mil. EUR
  • 2009 - 194,8 mil. EUR
  • 2010 - 174 mil. EUR
  • 2011 - 202,5 mil. EUR
  • 2012 – 202,5 mil. EUR
  • 2013 – 208,3 mil. EUR
  • 2014 - 187,1 mil. EUR
  • Indikativní finanční rámec pro rok 2015 - 201 mil. EUR


Předtím se rozvojová pomoc Srbsku ze strany EU realizovala přes Evropskou agenturu pro rekonstrukci EAR). EAR od roku 2001 do konce svého působení koncem r. 2008 realizovala v Srbsku projekty v celkové výši 1,28 mld. EUR. Třetina celkové sumy byla investována do energetiky, resp. opravy elektráren a zajištění podmínek pro bezproblémové zásobování Srbska elektrickou energií. Pro sektor zdravotnictví bylo určeno 93 mil. EUR. Úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou se zárukami EAR v oblasti zdravotnictví dosáhly 200 mil. EUR. V oblasti zaměstnávání a rozvoje podnikání kromě 15 mil. EUR zajištěných v letech 2001 - 2006 pro úvěrový fond Národní banky Srbska, byl financován také rozvoj malých a středních podniků.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: