Srí Lanka: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivními odvětvími jsou především průmyslová odvětví, která tvoří páteř výroby a vývozu anebo souvisí s řešením problémů infrastruktury a energetiky (včetně vodních elektráren). České firmy by se měly orientovat hlavně na:

-          rekonstrukce a modernizace dříve dodaných investičních celků a zařízení (vodní

-          energetická díla, zařízení cukrovarů, dále zařízení textilních a obuvnických továren)

-          tradiční strojírenské komodity: tiskařské a textilní stroje

-          infrastruktura: výstavba železniční sítě, modernizace přístavů, rozvoj a modernizace letišť

-          energetika (hydroenergetika, dodávky dieselagregátů

-          vodohospodářství (dodávky čisticích zařízení na výrobu pitné vody, průmyslové čistírny odpadních vod, mobilní čistírny průmyslových vod, mobilní úpravny pitných vod, zařízení zdravotnických pracovišť včetně mobilních, zařízení na odsolování půdy v postižených oblastech, zařízení na obnovu vodních zdrojů apod.)

-          vybrané české spotřební zboží

-          chemikálie a léky

-          vojenský speciál (dodávky náhradních dílů, servisu a nabídkách moderních elektronických zařízení

-          zařízení pro nemocnice a farmaceutický průmysl

-          cestovním ruch (tj. či ubytovacích zařízení)

-          IT sektor

Seznam odvětví, ve kterých má Srí Lanka zájem o zahraniční investice, je možno nalézt na stránkách Úřadu pro investice, Board of Investment, www.boi.lk.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Bilaterální relace ČR s LK procházela v uplynulých letech stadiem relativního útlumu především kvůli přiřazení se ČR k zastáncům rezolucí RLP OSN v letech 2012, 2013 a 2014. Negativní trend zahraničních vztahů odrážela absenci politické vůle na LK straně přiznat ČR realizaci navrhovaných ekonomických projektů. ČR se dlouho nedařilo prakticky proměnit ani jeden návrh ekonomického projektu v jeho přijetí srílanskou stranou (např. modernizaci rafinérie v Sapugaskandě, výstavbu ocelového mostu přes lagunu v Kokilai, modernizaci vodní elektrárny v Iginiyagale, skládku na tuhý komunální odpad v Kolombu atd.).

Ke změně trendu, jehož konkrétní výsledky se však musí ještě projevit, došlo v roce 2015, kdy ve dnech 19. – 21. října 2015 proběhla návštěva delegace srílanské Národní komory vývozců (National Chamber of Exporters), kterou vedl prezident NCE p. Sarada de Silva a zúčastnili se jí zástupci celkem 7 srílanských firem. V ČR byla delegace NCE přijata p. Karlem Machotkou, výkonným ředitelem Mezinárodní obchodní komory, která byla zároveň hlavním partnerem NCE na české straně a zorganizovala B2B seminář s potencionálními českými obchodními partnery. Další přijetí proběhla na MZV (OED), Ministerstvu průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu a dopravy.

Z kalendářních důvodů na srílanské straně nebylo možno uskutečnit návštěvu ministra zahraničních věcí ČR na Srí Lance, jakkoli o tuto návštěvu byl a je velký zájem. Dialog na vysoké politické úrovni tak bude obnoven v průběhu návštěvy srílanského ministra zahraničních věcí v Praze počátkem června 2016. V mezidobí (od 2. – 4. května 2016) se uskutečnila podnikatelská mise českých firem na Srí Lanku realizovaná velvyslanectvím v Dillí v rámci projektů malé ekonomické diplomacie a zaměřená na obory energetiky a infrastruktury.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: