Srí Lanka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v tis. USD

Rok

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

 

14 754

16 067

10 266

11 986

15 541

Dovoz

 

44 307

47 144

56 149

49 185

51 709

Bilance

 

-29 553

-31 077

-45 883

-37 199

-36 178

Vzájemný obchod se vyvíjí nerovnoměrně, dochází výkyvům a od r. 2001 ČR vykazuje pasivní obchodní bilanci.

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: cukr, syntetický kaučuk, radiolokační přístroje, trouby, trubky a hadice, buldozery a rypadla, v menší míře pak rozvaděče, telefony, čerpadla, ruční pily, hřídele. Syntetický kaučuk vyvezený na LK je však následně zpracován při výrobě pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: Oděvy a oděvní doplňky, čaj, výrobky z kaučuku, pneumatiky, součásti jeřábů, buldozérů a fréz, kokosové ořechy a kokosový olej, součásti padáků, jízdní kola a tříkolky, tuha přírodní, potravinové výrobky, ryby. V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70 % dovozů.

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

 4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nabízí se také možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohla přinést  Dohoda o podpoře a ochraně investic platná od 15. června 2016. Důležitou událostí bylo také, že Hospodářská Komora ČR podepsala v listopadu 2013 memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky.

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině května 2016.

V platnosti je dříve sjednaná dohoda o zamezení dvojímu zdanění. První kolo jednání o dohodě nové se uskutečnilo ve dnech 25. - 28. 4. 2017 v Praze. Další kolo jednání má pokračovat v Kolombu na podzim 2017.

V dubnu 2017 došlo k oboustrannému souhlasu s konečným textem Dohody o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srí Lanky. Dohoda je připravena k podpisu.

 

Přehled dalších bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost):

 1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka (Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)
 2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka (Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)
 3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)
 4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 byly realizovány tři  malé lokální projekty v celkové hodnotě 31,5 tis. USD a jeden humanitární projekt.

 

Přehled  malých projektů realizovaných v roce 2016:

 

Pomoc na obnovu válkou zasažených komunit (realizátor ADRA Sri Lanka)

 

Užívání bioplynu jako udržitelné technologie pro konzumenty (realizátor Janathakshan)

 

Zlepšení vzdělanosti a možností školení ve vzdělávacím centru Aluthagama (realizátor Nature Conservation Society).

 

V reakci na záplavy, které postihly Srí Lanku v květnu t.r., poskytla ČR bezprostřední humanitární pomoc ve výši 2,5 mil. Kč (100 tis. USD). Projekt realizovaný společností Člověk v tísni ve spolupráci s partnerskou organizací Sevanatha byl zaměřen na obnovu základní infrastruktury a zvýšení odolnosti obyvatel v komunitách zasažených povodněmi v divizi Kolonnawa v Kolombu.

 

Na rok 2017 byly schváleny 3 malé lokální projekty v celkové výši 650 000,- Kč (cca 26 000,- USD).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v tis. USD

Rok

 

2011

 

2012

2013

2014

2015

Vývoz

 

14 385

 

14 754

16 067

10 266

11 986

Dovoz

 

50 820

 

44 307

47 144

56 149

49 185

Saldo

 

-36 435

 

-29 553

-31 077

-45 883

-37 199

Vzájemný obchod se vyvíjí nerovnoměrně, dochází výkyvům a od r. 2001 ČR vykazuje pasivní obchodní bilanci. Od roku 2005 se nicméně vzájemný obchod téměř zečytřnásobil až na 64.5 mil USD v roce 2014.

V roce 2015 však došlo k poklesu ve vzájemné obchodní výměně o 8.4% (59 mil USD). Pasivní obchodní bilance je ve prospěch LK, a v roce 2015 srílanský dovoz dosáhnul 47 mil USD.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: syntetický kaučuk, umělá střeva, žehličky, telefony, tříkolky a kočárky, příslušenství motorových vozidel, strojní zařízení, nože, pily, kádě, papírové a lepenkové výrobky.

Největší položkou českého vývozu je dlouhodobě syntetický kaučuk (45 % celkového vývozu na LK), slad i pražený, dále stroje (především stavební) a výrobky z plastů. Syntetický kaučuk vyvezený na LK je však následně zpracován při výrobě pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky, ryby a výrobky z ryb, koksový olej, pepř, čaj, tkaniny, pneumatiky, jízdní kola a tříkolky, nátěrové hmoty, výrobky z netvrzeného vulkanizovaného kaučuku a pneumatiky.

V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70% dovozů. Dalšími významnějšími položkami byly pneumatiky a duše a čaj.

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

V roce 2015 tak nebyl zahájen žádný z nových větších projektů českých firem na Srí Lance a tento trh nadále čeká na otevření prostřednictvím většího obchodního případu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

Potenciál existuje i v oblasti univerzitního vzdělávání, pokud si české univerzity najdou cestu ke srílanským studentům.

Vláda Srí Lanky neklade žádné zvláštní překážky a umožňuje zahraniční investice prakticky ve všech oblastech služeb s výjimkou maloobchodu (pokud je investice menší než 1 mil. USD), vzdělávání dětí do 14 let, poskytování osobních služeb pokud nejsou určeny k rozvoji exportního nebo turistického sektoru a provozování zastaváren. Tyto vyjmenované činnosti jsou rezervovány výhradně občanům Srí Lanky.

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nově se ale také nabízí možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohl přinést vstup v platnost Dohody o podpoře a ochraně investic s účinností od 15. června 2016. Důležitou událostí bylo také, že Hospodářská Komora ČR podepsala Memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky v listopadu 2013.

Naprostou prioritou v minulých letech byla odvětví, která se mohla podílet na obnově válečného konfliktu, tj. investice do infrastruktury, odsolování půdy, čistění vody, zpracování odpadních vod, stavebnictví, obnova turistické infrastruktury a služeb.

Obecně platí, že vláda podporuje hlavně investice do těchto odvětví:

 • Diverzifikace průmyslu a služeb se zaměřením na pokročilé technologie a na odvětví s nejvyšší přidanou hodnotou;
 • Velké investice do infrastruktury (železnice, letiště, přístavy, energetika, úpravny vod;
 • Rafinerie;
 • Výroba průmyslových strojů, zařízení a produktů (ocel, cement, textil, nábytek)
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Cestovní ruchu a související služby;
 • Informační technologie a související služby;
 • Výzkum a vývoj.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní a platební dohody z roku 1975 byla ukončena ke dni 19.3.2003 vzhledem k přistoupení České republiky k EU. Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině května 2016.

Srílanská strana dosud formálně nereagovala na žádost CZ strany z března 2014 o vyjasnění platnosti bilaterální Dohody o zamezení dvojímu zdanění, kterou CZ strana považuje za platnou, nicméně LK strana na webových stránkách Board of Investment neuvádí ČR jako smluvní stranu dohody. Zástupci MF v roce 2014 potvrdili, že opravdu považují smlouvu s ČR za neplatnou vzhledem k rozdělení ČSFR, ačkoliv ZÚ Dillí poskytl LK straně kopie nót, kterými LK potvrdila platnost smluv v r. 2004, české straně stále chybí oficiální reakce LK úřadů v této záležitosti.

ČR dále sjednává s LK od března 2013 Dohodu o ekonomické spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem pro ekonomický rozvoj LK. Momentálně ČR čeká na reakci na svůj návrh z 16.9.2013.

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu)

 1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka (Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)
 2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka (Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)
 3. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Kolombo, 26.07.1978, č. 132/1979 Sb.)
 4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)
 5. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Bezprostředně po vlnách tsunami v prosinci 2004 poskytla ČR humanitární pomoc formou dodávky potravin. Česká rozvojová pomoc po tsunami byla řízena MPaO a její původní výše měla dosahovat až 200 mil. Kč. Na SL byly aktivní české podniky především v oblasti zajištění vody, průmyslové čistírny odpadních vod, čistírny průmyslových vod, úpravny pitných vod, rekonstrukce infrastruktury apod. V roce 2007 byl ukončen rozvojový projekt „Snížení zatížení povrchových vod“ a zahájen byl navazující projekt „Znečištění vnitrozemských vod na SL“ ve výši ca. 8,5 mil Kč, který skončil v r. 2009.

V roce 2007 poskytlo MZV humanitární pomoc ve výši ca. 2 000 000 Kč na pomoc osobám zasaženým vnitřním konfliktem. Projekt realizovala o.p.s. Člověk v tísni.

V r. 2010 poskytla ČR na Srí Lanku humanitární pomoc na odstranění následků občanské války prostřednictvím organizace ADRA (zlepšení životních podmínek pro sirotky a seniory) a Charity ČR (pomoc vdovám jako obětem občanské války). Pro r. 2011 byla vyčleněna další humanitární pomoc prostřednictvím ADRY (pokračování projektu z r. 2010) a Člověka v tísni (reintegrace vnitřně vysídlených osob v důsledku občanské války). V roce 2010 byl na Srí Lance realizován malý projekt rozvojové pomoci v okrese Badulla zaměřený na integrovaný management vodních zdrojů, který pokračoval i v r. 2011 formou vypracování monitorovacího systému a čištění vybraných zdrojů znečištění.

V r. 2012 realizovala na Srí Lance tzv. Malý lokální projekt „Give Special People a Chance: Livelihood Opportunities“ organizace ADRA Sri Lanka, v jehož rámci Ministerstvo zahraničních věcí podpořilo zvýšení zaměstnanosti místního obyvatelstva postiženého občanskou válkou částkou 300 tis. Kč.

V roce 2014 byl pak na Srí Lance realizován znovu ve spolupráci s ADRA Srí Lanka projekt rozvojové spolupráce s názvem „Keep the Child Safe“, jenž je zaměřen na zlepšení hygieny a dostupnosti pitné vody v oblasti Batticaloa ve Východní provincii, MZV zde projekt podpořilo částkou 300 tis. Kč.

V říjnu 2015 byl úspěšně ukončen malý lokální projekt Safe and Sustainable Water realizovaný ADRA Sri Lanka. Projekt na Srí Lance byl realizován v průběhu 6 měsíců a probíhal ve Východní provincii ve vesnicích Thanthamalai, Mavadimunmari a Kachchenai. Ve vesnických komunitách byly vyhloubeny studny, instalovány pumpy a v rámci projektu s cílem poskytnutí čisté pitné i užitkové vody místním komunitám byla také realizace školení v oblasti hygieny a sanitace. Místní komunita a zástupci tamních úřadů byli taktéž proškoleni v otázce efektivní ochrany vodních zdrojů a hygieny.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: