Srí Lanka: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní spolupráci se srílanskou vládou.

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka. Dne 19.7.2016 se v Bruselu konalo její 20. zasedání. Komise dohlíží nad na dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, podepsanou v r. 1995. V rámci dohody byly ustaveny tři pracovní skupiny. Skupina pro vládnutí, právní stát a lidská práva (jednala v březnu 2017), skupina pro obchodní a ekonomickou spolupráci (jednala v květnu 2016) a skupina pro rozvojovou spolupráci (jednala v květnu 2016).

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je největším obchodním partnerem Srí Lanky. Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

Vzhledem k porušování tří lidskoprávních úmluv OSN ze strany srílanské vlády odebrala EU Srí Lance v červenci 2010 tzv. GSP+ (tj. prominutí dovozního cla na trhy EU). Srí Lanka v létě 2016 požádala o znovuudělení GSP+. V květnu 2017 EU rozhodla o jejím opětovném přiznání.

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU  poskytuje rozvojovou pomoc Srí Lance, která je směřována především do oblastí postižených tsunami a oblastí na severu a východě země, které nejvíce utrpěly občanskou válkou. Rozvojová pomoc EU dosáhla v letech 2005-2013 výše 587 mil EUR. EU v roce 2014 znovu potvrdila úmysl rozšířit rozvojový program na léta 2014 – 2020 (210 mil. EUR) mimo rozvoj venkova také na usmíření a dobré vládnutí. Více informací k programům lze nalézt zde:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní spolupráci se srílanskou vládou.

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka, jejíž poslední zasedání proběhlo v dubnu 2015. Současný dialog mezi oběma subjekty zahrnuje řadu oblastí: politické otázky, lidská práva, obchod, rozvojovou spolupráci, rybolov, migraci, civilní letectví nebo agendu životního prostředí.

EU dále poskytuje rozvojovou pomoc Srí Lance, která je směřována především do oblastí postižených tsunami v roce 2004 a oblastí na severu a východě země, které nejvíce utrpěly občanskou válkou. Rozvojová pomoc EU dosáhla v letech 2005-2013 výše 587 mil EUR.

Readmisní dohoda EU-Srí Lanka o spolupráci v boji proti ilegální migraci vstoupila v platnost v roce 2005, první společný readmisní výbor se však sešel až v roce 2013.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je druhým největším obchodním partnerem Srí Lanky podle údajů z roku 2012 a tento trend se stále daří udržet: v roce 2015 EU dovezla komodity ve výši 2628 mil EUR a naopak vývoz EU na Srí Lanku činil 2106 mil EUR, vzájemná bilance je tedy ve prospěch Srí Lanky.

Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

Od r. 2006 je zavedeno pět úrovní dovozních tarifů: 0, 2, 5, 6, 15 a 28 %. Vláda uplatňuje nejnižší tarify na dovoz surovin a střední úroveň tarifů na dovoz investičního a spotřebního zboží. Ve velmi omezené míře se vyskytují množstevní omezení dovozu. V některých konkrétních případech se může uplatňovat zvýšená ochrana vybraných zemědělských plodin.

Vzhledem k porušování tří lidskoprávních úmluv OSN ze strany srílanské vlády odebrala EU Srí Lance v červenci 2010 tzv. GSP+ (tj. prominutí dovozního cla na trhy EU), které Srí Lance v r. 2009 přineslo zisk 2,9 mld. USD (tj. 37,5 % příjmů z exportu). Vzhledem k faktu, že i přes odebrání GSP+ zůstala Srí Lanka hlavním dovozcem oblečení do EU, USA a Indie, je v jejím vlastním zájmu udržovat s těmito zeměmi co nejlepší obchodní vztahy. Ze strany EU bylo v minulosti naznačeno, že by Srí Lanka mohla opětovně požádat o získání GSP+ za předpokladu, že splní její požadavky.

Vláda prezidenta Siriseny hodlá formálně požádat o opětovné zařazení Srí Lanky do seznamu zemí majících přístup k GSP+ ve druhé polovině roku 2016. Z hlediska dalšího směřování ekonomiky je tento krok mimořádně důležitý.

V lednu 2015 byl vývoz do EU zásadně ovlivněn červenou kartou, kterou Brusel vystavil Srí Lance z důvodu nerespektování mezinárodně uznávaných pravidel rybolovu a nezákonného rybolovu. Na základě přijatých nápravných opatření EU patnáctiměsíční zákaz zrušila s účinností od 21. dubna 2015.

Od roku 2006 Evropská investiční banka podepsala a implementovala dohody s vládou Srí Lanky, na základě nichž byly poskytnuty úvěry ve výši 1160 mil EUR především malým a středním podnikům na projekty v oblasti infrastruktury, turismu, energetiky a telekomunikací aj.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc za více než 580 mil EUR, kterou lze rozdělit na následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami, více informací k programům: http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: