Srovnání limitů EGAP s obdobnými institucemi dalších vyspělých států

22. 9. 2014 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Systém podpory exportu je primárně realizován přes pojištění EGAP kryjící rizika spojená se splácením exportních úvěrů, které jsou poskytovány zahraničním zákazníkům českého exportéra jak komerčními bankami, tak Českou exportní bankou. Článek přináší srovnání pojistných limitů EGAP s obdobnými institucemi dalších vyspělých států Evropy a Severní Ameriky.

Ve srovnání s jinými státy OECD neposkytuje český EGAP svým klientům nic nadstandardního.

Srovnání limitů EGAP s obdobnými institucemi dalších vyspělých států
Země Instituce Limity
Dánsko EFK

Max. 95 % pro banky na komerční a politická rizika

Max. 90 % pro exportéry na komerční a politická rizika
(v případě, že úvěr poskytuje exportér například formou odložené splatnosti)

Slovensko Eximbanka Max. 95 % na komerční a politická rizika
Rakousko OeKB

Až do 100 % na politická rizika v projektovém financování (standard je 95 % na všechno – definované výjimky až 100 %)

Max. 95 % na projektové financování

(projektové financování je nejkomplexnější a nejkomplikovanější, tudíž nejrizikovější)

Itálie SACE Až 100 % na politická a komerční rizika
USA US Exim Standard až 100 % krytí
Lucembursko ODD

98 % na politická rizika u veřejných dlužníků (obec, stát)

98 % na bankovní dlužníky (financování bank-to-bank)

95 % na privátní dlužníky

Nizozemí Atradius

Max. 98 % krytí (bez ohledu na typ produktu nebo dlužníka)

80 % na krytí rizik při předexportních úvěrech (úvěry pro exportéra na výrobu při daném kontraktu)

Finsko Finnvera

95 – 100 % na exportní úvěry

75 – 90 % na exportní záruky (záruky vystavené bankou za exportéra ve prospěch zahraničního zákazníka)

Švédsko EKN 95 % na exportní úvěry i exportní záruky
Kanada EDC

90 % na úvěry a exportní pohledávky

90 % na politická rizika při různých typech financování

Austrálie EFIC

100 % na politická rizika

90 % na komerční rizika

95 % na pojištění exportních záruk

Česká republika EGAP

Max. 95 % na exportní úvěry

Max. 95 % na exportní záruky

Max. 80 % na předexportní úvěry

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek