Srovnání odvodů OSVČ a zaměstanců

29. 5. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Srovnání odvodů OSVČ a zaměstanců Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR spolu se serverem Podnikatel.cz představili první srovnávací analýzu odvodů OSVČ a zaměstnanců. Na základě komparace aktuálních dat z Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, České správy sociálního zabezpečení, Českého statistického úřadu a Všeobecné zdravotní pojišťovny se prokázalo, že trvalé útoky proti nejmenším podnikatelům jsou nepodložené.

I přes fakt, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou z pohledu podnikatelů nízkopříjmovými skupinami a jejich odvody se srovnávají se zaměstnanci všech příjmových kategorií, odvádí OSVČ na dani z příjmu třetinu toho, co odvádí zaměstnanec. Pokud by se vzal v potaz odvod daní z příjmů všech podnikatelských subjektů včetně společností, potom jsou v celkovém objemu odvody přibližně stejné.

Na zdravotním pojištění odvádí OSVČ o 41 procent méně než zaměstnanec, na sociálním pojištění potom méně o 53 procent. V obou případech se ale jedná o částky, kdy se zaměstnancům počítá k jejich odvodům i částka, kterou za ně odvede zaměstnavatel.

V případě takzvaných čistých odvodů, tedy bez vlivu zaměstnavatele, v obou případech odvádí OSVČ do zdravotní nebo sociální pokladny výrazně více než zaměstnanec.

Jednoznačně padla další mantra, která se s oblibou používá, a to, že OSVČ čerpá ze zdravotního systému více, než do něj vkládá. Analýza ukazuje, že naopak do systému přispívá dvojnásobně více, než z něj následně vyčerpá. Úplně nejméně potom do zdravotního systému  odvádějí státní pojištěnci.

Varovný je ovšem systematický úbytek živnostníků, kteří mají podnikání jako svoji hlavní činnost a stejně tak nedobré zjištění je výrazný nárůst počtu těch OSVČ, kteří podnikají při zaměstnání. Svědčí to o tom, že mikropodnikatelé závislí pouze na své živnosti mají problém s přežitím, a naopak zaměstnanci začínají v rámci své další činnosti podnikat, neboť jim nestačí hlavní příjem z činnosti závislé. Pokud by tento trend pokračoval ještě několik dalších let, dostaneme se do kritické situace, kdy mikropodnikání bude již jen druhou profesí zaměstnanců.

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR k tomu uvádí: „Množící se útoky a naprosto chybná tvrzení mnoha politiků nás přinutila udělat profesionální analýzu, na které jsme s kolegy ze serveru Podnikatel.cz pracovali několik měsíců. Předkládáme seriózní dokument, který má jedinou ambici - diskutovat nad relevantními daty a nikoliv nad nesmyslnými výroky. Osobně jsem přesvědčen, že s ohledem na to, že porovnáváme podnikatele s nejmenšími příjmy se zaměstnanci všech kategorií, dále na základě toho, že OSVČ ručí svým celým majetkem, nemají proplácenou dovolenou ani prvních 14 dní nemoci nebo například to, že minimální pojištění musí odvádět i při nulových zakázkách, je současný systém nastaven korektně.“

Plný text srovnávací analýzy odvodů OSVČ a zaměstnanců (1,3 MB)

Redakčně zpracovaná tisková zpráva AMSP ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek