Stanou se andské státy ekonomickým motorem regionu Latinské Ameriky?

27. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

V říjnu 2015 vydal Mezinárodní měnový fond (MMF) prognózu růstu HDP regionu Latinské Ameriky a Karibiku (LAK) pro rok 2016 ve výši 0,8 %, což znamenalo, že by dle dosavadní předpovědi poklesu HDP v roce 2015 v rozsahu -0,3 % mohlo dojít v letošním roce k mírnému oživení.

Nicméně na počátku roku 2016 MMF své prognózy upravil o -1,1 % tak, že aktuálně předpokládá pokles růstu HDP regionu LAK ve výši -0,3 %. Pokud se plánovaná očekávání naplní, půjde o druhý po sobě jdoucí pokles růstu HDP LAK od roku 1982 a 1983, kdy region sužovala krize zahraničního zadlužení a vysoké inflace.

MMF provedl úpravu prognózy ekonomického vývoje LAK především z důvodu hluboké recese Brazílie a v důsledku ekonomického zpomalení ostatních zemí regionu. Přitom ještě v dubnu 2015 MMF předpovídal růst HDP regionu LAK v roce 2016 ve výši 2 %.

Očekává se, že ekonomika Brazílie se v letošním roce propadne o -3,5 %, na rozdíl od předpovědi -1 % v říjnu 2015. MMF taktéž snížil očekávání ekonomického růstu HDP Mexika z 2,8 % na 2,6 %. Obě tyto významné země představují 58 % ekonomického potenciálu regionu LAK. Propad -6 % zaznamená Venezuela a v případě Argentiny se očekává výsledek -0,7 %.

Počátek roku 2016 není pro region LAK nijak příznivý. Region zasáhla finanční nestabilita v souvislosti s ekonomickým zpomalením Číny, poklesem cen ropy a nerostných surovin a také politická nejistota v souvislosti s vývojem v některých zemích (volby v Argentině a Venezuele, politická a ekonomická krize v Brazílii atd.). Díky tomu se začaly projevovat některé skryté faktory, které umocňují rozdíly na sub regionální úrovni. Příkladem je např. skutečnost, že zatímco Jižní Amerika trpí poklesem cen nerostných surovin, Mexiko a region Střední Ameriky a Karibiku „těží“ z ekonomického oživení USA a z poklesu cen ropy.

V tomto složitém kontextu, kdy hlavní regionální tahouni LAK ekonomicky strádají, roste význam států andské oblasti jako např. Kolumbie, Peru, Chile a Bolívie, které v roce 2016 očekávají růst HDP v rozmezí 2,5 až 3,5 %. V uvedených zemích jsou ekonomické procesy nastaveny relativně spořádaně a vhodná kombinace hospodářských politik dokázala odvrátit zásadní hospodářský pokles.

Základy ekonomického růstu jsou solidní, ekonomické a finanční instituce jsou vcelku aktivní a důvěryhodné, finanční trhy pevné a ekonomika není zatěžována silným zahraničním zadlužením. Zejména u Bolívie však existuje riziko růstu veřejného zadlužení a vyššího deficitu platební bilance. K této skupině patří také Panama, u které dosahuje predikce růstu HDP dokonce 6,3 %, což je nejvyšší ukazatel v regionu.

Je pozoruhodné, že tři země z výše uvedené skupiny jsou členské státy Tichomořské aliance (TA), která je dnes nejdynamičtěji se rozvíjejícím uskupením v regionu LAK. Rozvoj spolupráce s těmito zeměmi a s TA má z tohoto pohledu své perspektivy a je správně, že ČR usiluje o posílení této relace, což projevila nedávným předáním žádosti o pozorovatelský status v TA.

Pokud se potvrdí ekonomické prognózy MMF lze předpokládat, že státy andského regionu, zejména Kolumbie a Peru budou hrát v regionálním kontextu postupně významnější roli, nejen z hlediska politického, ale i ekonomického potenciálu.

Pokud tyto státy vzejdou posíleny, Peru z nadcházejících všeobecných voleb a Kolumbie z dokončení mírového procesu, což je velmi pravděpodobné, bude postavení obou zemí v kontextu regionu LAK ještě nadějnější a důležitější. V rámci Tichomořské aliance se očekává nejrychlejší růst HDP v případě Peru, zatímco u Mexika, Kolumbie a Chile se očekává mírné ekonomické zpomalení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek