Modely START a START Plus v Národní ceně kvality ČR

5. 1. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Prokazatelné pozitivní přínosy, které aplikace EFQM modelu přináší firmám v zahraničí i v ČR, vedly Radu kvality k vytvoření nových programů START a START Plus. Ty jsou podstatně méně náročné na finance i pracovní čas a dovolí tak firmám vyzkoušet si sílu EFQM modelu v praxi. Programy START a START Plus by měly v příštím roc e umožnit i menším firmám zapojení do Národní ceny kvality ČR a zvýšit tak jejich konkurence-schopnost a zlepšit řízení i hospodářské výsledky. 

"Uvědomujeme si, jaké úsilí a spolupráci všech zaměstnanců vyžaduje účast v Národní ceně kvality," vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality. "Současně však víme, že zapojení přináší každé firmě velmi výrazné zlepšení výsledků prakticky ve všech oblastech činnosti. Abychom vstup do Národní ceny zejména menším podnikatelům usnadnili, rozhodla se Rada kvality vyhlásit pro rok 2010 dva programy, START a START PLUS, které jsou jednodušší na pochopení a připraví firmy na práci s modelem excelence EFQM."

Zjednodušené programy START a START PLUS jsou určené především firmám, které mají zájem překročit hranice norem ISO, dát se cestou TQM, neboli totálního managementu kvality. Účast v programech jim pomůže zásadně inovovat systém řízení a obstát v tvrdém konkurenčním boji.

Model START

Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro organizace, které hledají cestu, jak začít se systematickým zlepšováním, ale i pro organizace, které mají zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 a hledají metody efektivnějšího a účinnějšího naplnění požadavků této normy. Jako model pro zahájení cesty ke zlepšování je použito sebehodnocení dle doporučení EFQM. Jako metoda provedení sebehodnocení je využit dotazník. 

Objektivně vyplněný dotazník ve všech částech devítikriteriálního modelu EFQM a zpracování bodového hodnocení přinese firmě informaci o jejích silných stránkách a příležitostech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový profil organizace ukáže na „nejslabší místa“ v řízení firmy a tedy cestu, kde začít se zlepšováním. 

Realizací modelu START je pověřeno Sdružení pro oceňování kvality (SOK). To zašle zájemci na požádání dotazník k vyplnění a sjedná s ním postup posuzování. Posuzování je pro uchazeče nenáročné jak z pohledu plnění požadavků, tak i finančně. Pokud posuzování dopadne pozitivně, získá firma ocenění za zapojení do programů Národní ceny kvality a diplom „PERSPEKTIVNÍ FIRMA“ s platností na 3 roky. Následně se může přihlásit do dalších programů Národní ceny kvality (START PLUS, EXCELENCE).

Model START

Model START PLUS

Pokud je firma dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO 9001 a má zájem o získání informací o stávající úrovni firmy a na hledání cest pro zlepšování a inovaci řízení, může realizovat opět sebehodnocení formou odpovědí na otázky dotazníku.

Tento model již vyžaduje sepsání náročnější sebehodnotící zprávy (vyplněný dotazník sestávající z odpovědí na jednotlivé otázky). Jednotlivé odpovědi jsou již ale posuzovány z více pohledů.

U části PŘEDPOKLADY jsou to Přístup, Aplikace, Měření a Zlepšování.
U části VÝSLEDKY je nutno sledovat trendy a cíle.

Vyplněný dotazník může sloužit jak pro vnitřní potřeby firmy, tak i, pokud se forma přihlásí, i o hodnocení nezávislým vyškoleným hodnotitelem v programu Národní ceny.

Realizací modelu je opět pověřeno Sdružení pro oceňování kvality (SOK), kde lze získat všechny potřebné informace. 

Pokud hodnocení dopadne pozitivně, získá firma buď ocenění za zapojení do programů Národní ceny kvality a diplom „PERSPEKTIVNÍ FIRMA“ s platností na 3 roky, nebo ocenění za zvýšení výkonnosti a diplom „ÚSPĚŠNÁ FIRMA“. Následně se může přihlásit do programu Národní ceny kvality EXCELENCE.

Příručky

Pro oba modely jsou vypracovány aplikační příručky, které jsou ke stažení zde:

Příručka START

Příručka START Plus

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek