Startupy rostou do scaleupů. Málokdy se obejdou bez pomoci zvenku

17. 3. 2017 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

Je to pár let, co se v českém byznysovém slovníku usídlilo slovo startup. Zdálo se být všude – v médiích na networkingových akcích a večírcích. V posledních měsících jej postupně střídá výraz scaleup. Co znamená a jaké výzvy pro firmy, které pod tento pojem spadají, přináší?

Označení startup se vžilo pro mladou firmu orientovanou na rychlý růst, která se snaží přijít s inovativním produktem či službou a nastavit škálovatelný byznys model. Společnost, která už získala pozici na trhu, svůj byznys model otestovala a je připravená na expanzi, nese čím dál častěji nálepku scaleup, odvozenou právě od fáze škálování, ve které se nachází. Zatímco tedy startup může stále ještě vyvíjet produkt a nemít žádného platícího zákazníka, scaleup už je schopen výrazně expandovat, a to navýšením obratu o jeden i více řádů. Z desítek zákazníků se stávají tisíce, z lokální firmy se stává firma s mnoha pobočkami, z party kamarádů organizačně složitější kolektiv.

Jak rychlý růst co nejlépe přestát?

Osvědčený recept neexistuje. Méně komplikovaný je rychlý růst pro IT společnosti, pro které dnes existuje snadno dostupná infrastruktura v podobě SaaS a dalších cloudových řešení. Hardwarové společnosti mají situaci ztíženou nutností zajistit dostatek vstupního kapitálu pro zajištění výroby. Situaci jim usnadňují například stále dostupnější a zkvalitňující se 3D tiskárny, které se zhotovováním prvních prototypů výrazně pomáhají.

Neméně důležitá je ale organizační stránka růstu, která naráží na lidské limity. Společnosti musí řešit hledání relevantních zaměstnanců a jejich zaškolování. Nabývá-li firma na velikosti, bývá potřeba důkladně nastavit procesy a interní komunikaci, vytvářet manažerské posty a hledat tak ideální balanc mezi vyšším stupněm organizovanosti, který může zpomalovat rozhodování uvnitř společnosti a naopak pro startupy typickým flexibilním nastavením, který může přinášet chaos.

Se zvýšením objemu produkce i obchodu pak přichází změna v přístupu k řízení kapacit a všech zdrojů. V této fázi je důležité udržet jednotlivé složky podnikání v přiměřené rovnováze, pro scaleup totiž může být problémem, jak příliš pomalý, tak příliš rychlý růst. Nemělo by se například stát, že dojde k velké investici do marketingu, který sice zafunguje skvěle, ale povede k několikanásobnému převýšení poptávky nad možnostmi firmy ji uspokojit, což může v konečném důsledku scaleup položit.

Jak se může scaleup ve fázi růstu vyvarovat potenciálních rizik?

  • Včas předat část agendy do rukou zkušeného člověka. V České republice už za téměř tři dekády podnikatelské svobody profesně vyrostli zakladatelé firem i manažeři, kteří si prošli v tuzemsku nebo v zahraničí podobnou zkušeností a mohou své poznatky přenést do scaleupu. Takoví lidé jsou pro rychle rostoucí mladé firmy hodnotní a odpovídá tomu i jejich cena na trhu.
  • Zajistit zastupitelnost klíčových lidí tak, aby se mohli naplno věnovat nové výzvě. Vstup na nové trhy si často žádá nonstop přítomnost zakladatele v daném místě v řádech týdnů i měsíců, firma se ale s jeho nepřítomností v centrále nesmí zbořit a musí fungovat dál. Zakladatel proto musí odbourat častý mentální blok delegovat část vlastní agendy na kolegy.
  • Nechat si poradit od mentorů odjinud. Inkubátory i akcelerátory jsou v kontaktu s lidmi, kteří často zažili stabilizaci firem ve scaleup fázi a část svého know-how mohou předat dále, nejsou-li k dispozici na přímé začlenění do pracovního kolektivu. Jihomoravské inovační centrum takovou pomoc nabízí individuálně v rámci svého programu JIC MASTER nebo JIC PLATINN.
  • Najít pomoc přes byznys network. Existuje řada podnikatelských sítí, které nabízejí členům pomoc při vstupu na zahraniční trhy. V Evropském kontextu je to například EIT Digital nebo Enterprise Europe Network, kteří zprostředkovávají nadějným firmám soft-landing v evropských zemích a péči mentorů evropského formátu.

Pro detailnější informace prosím kontaktujte Ing. Lukáše Konečného, konecny@jic.cz nebo Mgr. Martinu Pouchlou, pouchla@jic.cz 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek