Stát jako investor?

17. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Hlavním cílem státu je vytvořit takové prostředí, ve kterém budou dobře fungovat tržní mechanismy a procesy vedoucí k prosperitě hospodářství.

Základní cíle státu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přistoupilo k vytvoření fondu rizikového kapitálu (Seed fondu) v důsledku zjištění závěrů analýzy investiční mezery (equity gap), která v České republice identifikovala určité tržní selhání, především v raných fázích podnikání (zahájení a rozjezd podniku).

Hlavním cílem projektu Seed fond je přilákat soukromý kapitál a tím pomoci napravit tržní selhání v oblasti fáze seed a start – up  a méně rozsáhlých investic ve fázi expansion. Tím bude v souladu s cíli Evropské unie pro oblast strukturálních fondů a v souladu s cíli Operačního programu Podnikání a inovace zlepšen přístup malých a středních podniků k financování a bude stimulován trh s rizikovým kapitálem v České republice.

Dalším neméně důležitým cílem státu je konkrétně napomoci rozjezdu nových inovačně zaměřených firem, které mohou přispět k růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky. Potřebu kapitálu pociťují zejména firmy, které mají svůj obchodní plán založený na komerčním využití výsledků výzkumu a vývoje a jejichž cyklus od nápadu k produktu a následně k trhu je delší.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek