Státní plán infrastrukturního rozvoje Queenslandu

6. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Státní plán infrastrukturního rozvoje Queenslandu Vláda australského státu Queensland (QLN) vydala pod názvem State infrastructure Plan (SIP) programový dokument týkající se plánovaných infrastrukturních projektů na léta 2016–2020 (s výhledem až do roku 2030). SIP stanovuje priority i v oblasti investic do infrastrukturních projektů, které by měly přispět jak k vyšší konkurenceschopnosti a podpoře rozvoje QLN v rámci Australské federace, tak i ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity práce a k diverzifikaci ekonomiky QLN v období po těžebním boomu.

Nutnost investic do infrastruktury je spojena mj. s tím, že počet obyvatel QLN, který je v současné době kolem 4 mil., by se měl v nejbližších 20 letech zdvojnásobit a do roku 2061 počítají demografické studie s tím, že v QLN bude žít více než 10 mil. obyvatel. Z tohoto důvodu bude nutné realizovat nové infrastrukturní projekty v oblasti energetiky, dopravy, školství, vodohospodářství, zdravotnictví, ale také třeba volnočasových aktivit, sociálního bydlení nebo vězeňství.

V rámci programové části SIP jsou identifikovány jak krátkodobé, tak i střednědobé a dlouhodobé projekty.

Za účelem financování projektů byl zřízen Státní infrastrukturní fond (State Infrastructure Fund –SIF) s počátečním vkladem ve výši 500 mil. AUD. Z prostředků SIF budou v první fázi financovány např. významné regionální infrastrukturní projekty, jako jsou dálnice, železniční tratě nebo rozšíření nemocniční sítě.

Vláda QLN investuje nemalé prostředky i na zvýšení počtu pracovních míst v QLN. V roce 2015 se podařilo vytvořit 71 tis. nových pracovních míst a v rámci SIP je dále plánována podpora projektům, které přispějí k dalšímu navýšení počtu o cca 1000 nových pracovních míst v roce 2016. Od začátku roku 2015 také vláda QLN schválila projekty za více než 2 mld. AUD, mezi nimiž je např. druhá fáze výstavby tramvajové trati v Gold Coast nebo revitalizace a rekonstrukce dopravní infrastruktury v Gold Coast před plánovanými Commonwealth Games v roce 2018.

Financování projektů prostřednictvím SIF je také jednou z možností propojení soukromého a státního sektoru v oblasti investic do nových infrastrukturních celků. Některé z identifikovaných projektů zatím ještě nemají zajištěno financování a představují tedy potenciál pro možné budoucí investice, ať už státního nebo soukromého sektoru.

Prioritní sektory pro infrastrukturní investice

Doprava

Investice do dopravní infrastruktury představují na léta 2015–2018 částku 18,8 mld. AUD. Vláda QLN spravuje přes 33 tis. km silnic, 19 přístavů, 6 585 km železničních tratí a 13 km tramvajové trati.

Energetika

V rámci energetické sítě má QLN 2 mil. soukromých odběratelů a 26 tis. odběratelů z podnikatelské sféry. V současné době je 67 % energie generováno z uhelných elektráren, nicméně QLN využívá aktivně i solární energii (QLN má nejvyšší nainstalovanou kapacitu střešních solárních elektráren v Austrálii, v QLN má střešní solární panel již každá 4. domácnost, což do značné míry souvisí i s tím, že QLN má cca 300 slunečných dnů v roce).

Do roku 2030 chce vláda QLN dosáhnout toho, aby 50 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Soukromé investice do energetické infrastruktury za posledních 10 let činily 20 mld. AUD.

Vodohospodářství

QLN má čtyři velké vodní zdroje, které dodávají vodu do vodovodní sítě a má 173 registrovaných dodavatelů vody, nicméně vzhledem k častému suchu se zejména zemědělství často potýká s nedostatkem vody a stoupá tak poptávka po mobilních modulárních a nízkorozpočtových řešeních dodávek vody, která budou schopna zabezpečit zásobování pro rostoucí populaci i zvyšující se nároky na zemědělskou produkci.

Zdravotnictví

Vzhledem k demografickým trendům zvyšujícího se počtu obyvatel a také jeho stárnutí bude do budoucna nutné zvýšit jak kapacitu zdravotnických zařízení, tak i zabezpečit jejich modernizaci. V současné době je v QLN 120 nemocnic, 75 poliklinik a 32 dalších zdravotnických zařízení dlouhodobé a specializované péče. Ve zdravotnictví v QLN pracuje více než 90 tis. osob. Studie ukazují, že během následujících 10 let stoupne počet zdravotnických zákroků o 64 %.

Vzdělávání

V QLN je v současné době 1 234 státních škol. Plánované investice do vzdělávání na léta 2015-2016 představují částku 608 mil. AUD. Demografické studie počítají s tím, že počet žáků na školách v QLN se během 15 let zvýší o 30 %, tj. je nutné počítat s výstavbou dalších nejméně 60 škol.

Digitalizace

Bezpečná, spolehlivá a levná infrastruktura přenosu dat je v současné digitální éře nezbytným předpokladem dalšího rozvoje. Digitalizace státní správy QLN pokračuje poměrně rychlým tempem, v současné době je již možné on-line realizovat na 390 služeb. V květnu 2015 mělo internet již 200 tis. domácností v QLN. Vzhledem k poměrně velké rozloze QLN a velkým vzdálenostem mezi obydlenými oblastmi je pozornost věnována také zlepšení mobilního pokrytí.

Soudnictví a veřejná bezpečnost

V QLN je v současné době 335 policejních služeben, 675 stanic požární a rychlé záchranné služby, 91 soudních síní a 31 detenčních a nápravných zařízení, která jsou již nyní zaplněna nad rámec svých kapacit. Počet vězňů se za poslední tři roky zvýšil o 31 %.

Volnočasové aktivity a podpora umění

Kulturní zařízení QLN navštíví ročně kolem 4,7 mil. návštěvníků, za poslední 4 roky investovala vláda QLN do výstavby a renovací kulturních zařízení 29 mil. AUD. QLN má také mnoho přírodních zajímavostí, 1000 parků a lesoparků a 2000 km turistických tras.

Programová část SIP včetně seznamu návrhů k jednotlivým prioritním sektorům je k dispozici na webových stránkách Queensland Government.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek