Státní záruky na investice v Ruské federaci

16. 12. 2014

  • Země zadání: Rusko
  • Země určení: Rusko
  • Datum publikování: 16.12.2014
Průmyslové obory:

Popis investiční příležitosti:

Na základě informací poskytnutých zastoupením RF v ČR zveřejňujeme prezentační materiály týkajicí se poskytování státních záruk na investice v Ruské federaci a také finančních nástrojů úvěrování vývozců a infrastrukturních projektů.

Poskytování státní záruky RF se řídí Usnesením vlády Ruské federace dne 14. 12. 2010, č. 1017 a určuje tak pravidla pro udělení těchto záruk.

Ruská EXIM BANK, založená roku 1994 za účelem realizace vládní politiky podpory exportu a importu, vytváření substitučních podniků a lákání investorů do domácí ekonomiky, působí jako zmocněnec ruské vlády pro poskytování státních záruk. Exim Bank patří k Vnesheconombank Group a úzce spolupracuje s ruskou agenturou poskytující vývozní úvěry a investiční pojištění (EXIAR). Banka odpovídá především za naplňování těchto cílů:

- vykonávání vládní politiky v o oblasti podpory ruského exportu poskytováním bankovních záruk
- posílení konkurenceschopnosti ruských vývozců
- podpora ruských vývozců na trhu kapitálových statků a služeb¨
- poskytování dlouhodobých úvěrů pro vývozce, včetně re-exportního financování za nejnižší ceny na trhu

EXIM BANK poskytla financování zatím více než 100 vývozních a dovozních projektů do více než 50 zemí a od roku 2005 byly poskytnuty státní záruky v celkové výši 2,4 mld. USD na podporu ruského exportu.


Prezentační materiály zde:
http://www.uschovna.cz/zasilka/CJIJV97EYTIR6HE4-HX3/

Kontaktní informace:

  • Kontaktní osoba: Jiří Pytlíček, referent, země SNS
  • Telefon: 224 853 486
  • E-mail: pytlicek@mpo.cz
Tisknout Vaše hodnocení: