Státy EU budou s největší pravděpodobně ratifikovat obchodní dohodu CETA, předpokládá nejvyšší kanadský vyjednavač.

14. 3. 2016

  • Země: Kanada
  • Datum zveřejnění: 14.03.2016

V současné době existuje malé riziko, že členské státy Evropské unie nebudou ratifikovat obchodní dohodu CETA s Kanadou, říká vrchní vyjednavač Kanady.

Steve Verheul 10. března sdělil kanadskému parlamentnímu výboru pro obchod, že Německo a Francie, dvě země, které předtím vyjádřily určité znepokojení a nesouhlas se smlouvou CETA, jsou nyní s touto smlouvou ve shodě.

"Existuje silná podpora všech členských států a i ty menší vidí významné nové příležitosti," řekl Verheul.

Politici a nevládní organizace v minulosti vyjádřily znepokojení nad ustanoveními v CETA  tzv. ISDS souvisejícími s tím, že zahraniční firmy mohou žalovat vládu, pokud mají pocit, že s nimi bylo zacházeno nespravedlivě.

Kanada a EU nedávno oznámily změny doložek ISDS v CETA. Tyto změny významně upravily proces ISDS stanovený v dohodě, kde se podle nových pravidel ustanoví trvalý seznam arbitrů jmenovaných pouze Kanadou a EU. Za starého systému měly podniky zapojené do sporu stejné slovo ve jmenování arbitrů do panelů, které by spory řešili.

Evropská komise bude hrát velkou roli při ratifikaci. Zhruba 95 procent z CETA by mohlo vstoupit v platnost před tím, než jednotlivé členské státy EU smlouvu ratifikuji.

Evropská komise, která vyjednala dohodu jménem EU,  začne uplatňovat ty části dohody, které spadají pod její odpovědnost, jakmile Evropský parlament a komise schválí dohodu.

Evropská unie musí ještě oficiálně rozhodnout o tom, jak bude ratifikační proces probíhat.

Steve Verheul rovněž řešil možnost odchodu Velké Británie z EU a řekl výboru, že CETA případným odchodem nebude ovlivněna.

Spojené království plánuje uspořádat referendum o členství v EU dne 23. června.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Calgary.

Tisknout Vaše hodnocení: