Stav české legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Původ poválečné české právní úpravy je v zákoně č. 84/1972 Sb. ze dne 1. listopadu 1972 o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech. Současná právní úprava patentů je plně v souladu se závazky vyplývajícími pro oblast práv průmyslového vlastnictví z mezinárodního práva veřejného a z komunitárního práva. Na jakých zákonech je postavena?

Poválečná česká právní úprava má původ v zákoně č. 84/1972 Sb. ze dne 1. listopadu 1972 o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, který upravoval osobní a majetková práva a povinnosti československých státních občanů, socialistických organizací a státu, které vznikaly z vytvoření a společenského uplatnění objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.

Současná právní úprava patentů je plně v souladu se závazky vyplývajícími pro oblast práv průmyslového vlastnictví z mezinárodního práva veřejného a z komunitárního práva.

Je založena zejména na těchto právních předpisech:

  • Zákon č. 527/1990 o vynálezech a zlepšovacích návrzích definuje vynálezy, vynálezeckou činnost, patentovatelnost a průmyslovou využitelnost patentu, dále pak řízení o udělení patentu, evropskou patentovou přihlášku a Evropský patent.
  • Zákon 14/1993 Sb. ze dne 20. prosince 1992 o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Tento zákon se zabývá kompetencemi Úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví a přechodnými ustanoveními.
  • Zákon č. 173/2002 Sb. ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 417/2004 Sb. ze dne 10. června 2004 o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, který upravuje postavení a činnost patentových zástupců.
  • Zákon č. 221/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví se zabývá vymáháním práv, definuje kompetence Městského soudu v Praze v oblasti průmyslových práv a novelizuje specifickou právní úpravu jednotlivých průmyslových práv.
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek