Stavba nového mostu a komunikace, demolice stávajícího mostu

22. 9. 2016

  • Země: Finsko
  • Datum publikování: 22.09.2016
  • Datum uzávěrky: 01.11.2016 00:00
  • Referenční číslo: TE201601996
  • Stav tendru: vypsaný tendr
Průmyslové obory:
  • Stavebnictví a stavební materiály

Anotace:

Zdrojem informace je ZÚ Helsinky, e-mail: Jaroslav_Mandys@mzv.cz

Popis tendru, projektu:

Samospráva finského autonomního území Ålandy zveřejnila pod číslem ÅLR 2015/8456 tendr na výstavbu nového mostu v oblasti Vårdö, včetně vybudování přilehlé komunikace (část silnice 670) a demolice stávajícího mostu. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) je 13,5 mil. EUR., délka 24 měsíců. Tendr zveřejněn na: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326131-2016:TEXT:CS:HTML&src=0 Zadávací dokumentace: http://www.regeringen.ax/upphandlingar. Uzávěrka výběrového řízení je 1.11.2016 v 15.00 hod. finského času. Na nabídky předložené po tomto termínu nebude brán zřetel. Nabídky zaslané poštou musí být zaslány v zapečetěné obálce na adresu: Ålands landskapsregering Box 1060 AX-22111 MARIEHAMN nebo předloženy na registr samosprávy: Ålands landskapsregering Registratorskontoret Strandgatan 37, Mariehamn Na obálce musí být uvedena slova "Výběrové řízení - Vardø most", nabídky zaslané faxem nebo e-mailem nebudou přijaty. Kontaktní osoby v průběhu zadávacího řízení: Taneli Ala Rakkola, +358 18 25147, taneli.ala-rakkola@regeringen.ax Elin Lindfors, +358 18 25161, elin.lindfors@regeringen.ax.

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

Ny bro till Vårdö
Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron.
Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag.
Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 1.11.2016 finsk tid kl. 15:00. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte, oavsett orsak.
Anbud som skickas med post ska sändas i slutet kuvert till:

Ålands landskapsregering
Box 1060
AX-22111 MARIEHAMN

eller lämnas in till:

Ålands landskapsregering
Registratorskontoret
Strandgatan 37, Mariehamn

Kuvertet ska märkas med texten ”Anbud – Vårdöbron”.
Anbud per fax eller e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess inte kan säkerställas.
Anbudet ska vara giltigt minst nittio (90) dagar efter sista inlämningsdag. Om en besvärsprocess inleds förlängs anbudets giltighetstid automatiskt i enlighet med resultatet av domstolens beslut.
Anbudshandlingar lämnas på anbudsgivarens ansvar.

Kontaktperson under anbudstiden: Taneli Ala-Rakkola, +358 18 25147, taneli.ala-rakkola@regeringen.ax eller Elin Lindfors, +358 18 25161, elin.lindfors@regeringen.ax

Zpracovatel:

  • Kontaktní osoba: Ing. Veselý Oldřich, odborný pracovník
  • Telefon do zaměstnání: +420224907595
  • Mobil: +420724334189
  • E-mail: oldrich.vesely@czechtrade.cz
Tisknout Vaše hodnocení: