STAVEBNÍ SEKTOR - vládní opatření v podobě daňových odpočtů

21. 12. 2011

 • Země: Itálie
 • Datum zveřejnění: 19.12.2011
 • Zdroj: Tutorcasa

Rada ministrů schválila vládní dekret – Salva Itália (záchrana Itálie), který obsahuje soubor urgentních opatření k zajištění finanční stability a růstu země. Tento dekret, mimo jiné, prodlužuje daňový odpočet (daňovou úlevu) ve výši 55 % výdajů na rekonstrukci, realizace opatření vedoucích k energetické úspoře, či zabezpečení proti přírodním katastrofám stávajících nemovitostí (článek 1, odstavec 48, zákona 220 z 13. 12. 2010).  Prodloužení pro uplatnění daňového odpočtu je platné do 31.12.2012 a tento odpočet nesmí přesáhnout maximální výši 48 tisíc euro.

Vládní dekret konkrétně jmenuje následující oblasti, na které se daňový odpočet vztahuje:

 1. Řádné a mimořádné opravy a údržba, obnovy, sanace, stavební rekonstrukce – probíhající na společných částech bytového domu
 2. Zachování, obnovu, sanaci, rekonstrukce probíhající na jednotlivých bytových jednotkách
 3.  Rekonstrukce a opravy nemovitého majetku poškozeného přírodní katastrofou, za předpokladu, že v době poškození tohoto majetku byl vyhlášen výjimečný stav
 4. Realizace garážových stání/parkovacích míst
 5. Odstranění architektonických bariér
 6. Zásahy a úpravy vedoucí k přijetí opatření/prevence proti škodě vzniklé třetí osobou (zabezpečení objektů proti vloupání, atd)
 7. Stavební práce zaměřené na snížení hlukové zátěže pro okolí
 8. Úpravy a stavební práce zaměřené na dosažení energetické úspory, zejména pokud jde o instalaci zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů energie (od 2013)
 9. Úpravy a stavební práce zaměřené na opatření proti zemětřesení
 10. Stavební práce a úpravy zaměřené na prevenci domácích nehod a úrazů.

Další opatření, které má napomoci k oživení stavebního sektoru je ponechání 10 % DPH na veškeré rekonstrukce rezidentních nemovitostí i v roce 2012. Snížená sazba DPH se vztahuje na řádné a mimořádné údržby, obnovu a renovaci budov určených k rezidentnímu bydlení. Snížená sazba DPH se vztahuje i na provádění prací a dodávky materiálu a zboží, za předpokladu, že tyto tvoří významnou část celkové hodnoty dodávky.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Milán.

 

Tisknout Vaše hodnocení: