STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO TURECKO 2014 - 2020

9. 1. 2014

 • Země: Turecko
 • Datum zveřejnění: 09.01.2014

Důležitým nástrojem předvstupní pomoci je program IPA (Instrument for the Pre-Accession Assistance, zkratka IPA). Hlavním cílem podpory fondů IPA je především pomoc při přípravě na členství v EU a při zavádění evropských norem a legislativy. Přestože pomoc IPA není určena pro ČR, české veřejné a soukromé subjekty se mohou zapojit do její realizace v Turecku, např. prostřednictvím účasti na zakázkách v oblasti služeb a investic.

Tento Strategický dokument ( Country Strategic Paper, zkratka CSP ) vytyčuje pro Turecko priority ve vybraných sektorech pro IPA pro roky2014 - 2020. Sektory a jednotlivé prioritní oblasti ve financovaných sektorech byly vytyčeny Evropskou Unií a Tureckem v souladu s politickými prioritami stanovenými ve Strategii rozšíření (Enlargement Strategy) a Výroční zprávě komise o pokroku (Commission's Annual Progress Report). Dále byly vzaty v potaz turecké klíčové národní otázky a turecké strategie.

Evropská Unie soustředí svoji pomoc na vybrané prioritní oblasti v následujících sektorech:ilustrační obrázek

 1. správa a reforma veřejné správy,
 2. soudnictví, vnitřní záležitosti a základní práva,
 3. životní prostředí,
 4. doprava,
 5. energie,
 6. konkurenceschopnost a inovace,
 7. vzdělávání, zaměstnanost a sociální politika,
 8. zemědělství a rozvoj venkova,
 9. přeshraniční spolupráce a regionální spolupráce.

Kromě těchto sektorů, bude další pomoc k dispozici v rámci Reformy právních předpisů (Regulatory Reform) a přijetí EU acquis (Acquis Alignment Facility). Turecko bude také těžit z dalších Evropských financovaných programů určených i pro další země.

Pro české společnosti se tak nabízí skvělá a unikátní příležitost zapojit se do realizace IPA programu a získat zakázky ve vybraných sektorech v letech 2014-2020. Detailní informace je možné obdržet přímo u Delegace EU.

Informace o konkrétních tendrech naleznete na stránkách EU: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389165099923&do=publi.detPUB&userlanguage=en.

Kancelář CzechTrade/MPO v Turecku poskytuje pomoc při kontaktování vypisovatelů tendrů a zprostředkování jednání a informací o tendrech.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Istanbulu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: