Strategie rozvoje energetiky Srbska v souladu se směrnicemi EU

28. 7. 2017 | Zdroj: NewBalkan.com

Hospodářská komora Srbska a Ministerstvo hornictví a energetiky organizovaly veřejnou rozpravu o Návrhu nařízení, kterým se stanovuje Program realizace Strategie (POS) rozvoje energetiky Srbska do roku 2025 s projekcí do roku 2030, pro období 2017 až 2023. Na setkání na Hospodářské komoře Srbska (PKS) se rovněž diskutovalo o Zprávě o strategickém posuzování vlivů POS na životní prostředí.

PKS umožňuje vést veřejné rozpravy a prezentuje vše aktuální a významné pro ekonomiku i občany, uvedl Aleksandar Perić, odborný poradce PKS.

„Pro občany a ekonomiku je velmi důležité zajistit energetickou bezpečnost  a správně vyhodnotit zdroje, které tuto jistotu poskytují. Prostřednictvím internetových stránek Ministerstva bylo podáno 76 námitek a jedna třetina jich byla přijata“, uvedl Perić.

Mirjana Filipović, státní tajemnice na Ministerstvu hornictví a energetiky, poukázala na důležitost Nařízení a uvedla, že dokument předpokládá implementaci evropských pravidel, které je Srbsko povinno uplatňovat a mezi kterými je i Direktiva 347.

(Hospodářská komora Srbska)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek