Střední Amerika: Rekordní import autosoučástek – šance pro český automotive?

27. 7. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Střední Amerika: Rekordní import autosoučástek – šance pro český automotive? Region Střední Ameriky zaznamenal v r. 2016 navýšení o 8 % v importu automobilových součástek na celkových 1,043 mld. USD. Česko s tradičně silným automotive průmyslem může této příležitost využít i v souvislosti s dalším očekávaným růstem kvůli stále staršímu autoparku v regionu, který tvoří z 50 % automobily se stářím nad 13 let.

Z dopravních prostředků užívajících silnice Střední Ameriky tvoří: z 39 % osobní automobily, z 32 % motocykly a z 19 % nákladní automobily. Na výrobu a údržbu těchto strojů jsou samozřejmě důležité nové i náhradní součástky, v jejichž výrobě je ČR tradičně silná. Velvyslanectví v Mexiku si je potenciálu v regionu dlouhodobě vědomo a například v srpnu 2016 realizovalo (společně se zastoupením CzechTrade) prezentaci firem v oboru přímo prezidentovi Hondurasu J. Hernándezovi spolu s ministrem ekonomického rozvoje a zástupci soukromého sektoru.

Exportéry v tomto ohledu jistě bude zajímat, že do Střední Ameriky se v r. 2016 dovezly součástky za 1,043 mld. USD, což bylo zvýšení o 8% oproti roku 2015. Dovoz stále stoupá posledních 5 let, jak informovala společnost CentralAmericaData, spol. za úplatu poskytuje podrobnější data a analýzy). Největší dovozce autodílů je Guatemala (293 mil. USD), dále Panama (218 mil. USD), Kostarika (215 mil. USD), Honduras (134 mil. USD), El Salvador (103 mil. USD) a Nikaragua (79 mil. USD). Nejvíce součástek se dováží z USA, dále z Japonska, Číny, Tchaj-wanu a Mexika. ČR v seznamu významných partnerů zatím chybí.

Dá se očekávat, že dovoz součástek bude stoupat s tím, jak autopark Střední Ameriky postupně zastarává. Podle analýzy CentralAmericaData v r. 2016 jezdilo po středoamerických silnicích 50 % aut se stářím do 13 let, 25 % se stářím 13 – 20 let a zbytek tvoří automobily nad 20 let.

Pro další informace o Guatemale, Hondurasu, El Salvadoru a Nikaragui kontaktujte Velvyslanectví ČR v Mexiku. Panama a Konstarika spadá pod Velvyslanectví ČR v Bogotě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autor: Petr Manoušek, politické a ekonomické oddělení (diplomat pro přiakreditované země).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek