Súdán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Pozice ČR v Súdánu je velmi dobrá, vzájemné návštěvy na vysoké úrovni probíhají pravidelně. Ministr zahraničí Súdánu navštívil ČR naposledy v květnu 2014.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česká republika
 

2011

2012

 2013

2014

2015

Vývoz

9 847

11 482

15 383

14 535

12 423

Dovoz

596

359

443

127

240

Obrat

10 443

11 841

15 826

14 662

12 663

Bilance

9 251

11 123

14 940

14 408

12 183

Údaje v tis. USD 
Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz 2013

Český vývoz 2014

Český vývoz 2015

Kategorie

 

Stat. hodnota USD (tis.)

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

4 935

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

8 519

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

4 305

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

4 584

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

2 922

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla  2 897

Přístroje optické, fotografické, kinematické, lékařské, chirurgické apod.

2 863

Papír, karton, lepenka

1 174

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu  1 633

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

1 193

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

515

Papír, karton, lepenka  1 246

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

580

Přístroje optické, fotografické, kinematické, lékařské, chirurgické apod

279

Přístroje optické, fotografické, kinematické, lékařské, chirurgické apod.

 629

Plasty a výrobky z nich

218

Výrobky ze železa nebo oceli

146

Výrobky ze železa nebo oceli  515

Papír karton lepenka a výrobky

249

Sklo a výrobky skleněné

292

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků  152

Sklo a výrobky skleněné

206

Výrobky různé z kov obecných

46

Sklo a výrobky skleněné

 143

Lokomotivy vozy zařízení dopravní mech.

156

Kaučuk a výrobky z něj

60

 Kaučuk a výrobky z něj  118

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

125

Silice rezinoidy přípravky kosmetické ap.

50

 Silice rezinoidy přípravky kosmetické ap.  77

Zdroj: ČSÚ

Český dovoz 2013

Český dovoz 2014

Český dovoz 2015

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Díla uměl. předměty sběratelské starožitnosti

130

Bavlna

79

Přístroje el. záznamu 

 139

Bavlna

211

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

17

 Přístroje optické  30

Šelak, gumy, pryskyřice aj. štávy, výtažky rostl

34

Přístroje el. záznamu 

 17

 Bavlna 22 

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

57

 Železo a ocel

11 

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap  11

Sůl síra zeminy a kameny sádra vápno cement

2

 Výrobky chemické

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické  8

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

1

 Šelak, gumy, pryskyřice

Šelak, gumy, pryskyřice  5

Maso a droby poživatelné

5

 

 

Hliník a výrobky z něj  2

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB nezveřejňuje běžný účet platební bilance se Súdánem. Není možné tedy přesně strukturovat položky exportu a importu služeb. Z podkladů Českého statistického úřadu a informací z trhu lze soudit, že v současné době nedochází k žádné vzájemné výměně v oblasti služeb.

Žádné překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh nejsou známé.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejdůležitější firmy:

Chemiplast (F. Diab, ředitel):

Společnost se zabývá zejména obchodem s chemickými výrobky, ale rozsah její činnosti zahrnuje mnoho dalších výrobních oborů. Kromě napojení na nizozemské a italské výrobce má společnost dlouholetou zkušenost i s českými výrobci a dodavateli. Jako příklad lze uvést dovoz technologického zařízení na výrobu vojenské obuvi, na výrobu elektrických kabelů a zařízení pro lakovací úsek linky na montáž nákladních automobilů. Prostřednictvím realizovaných projektů je ředitel společnosti, pan Diab, ve velmi dobrém vztahu s vedením společnosti Sudan Master Technology spravující průmyslový komplex Giad a osobně zná řadu představitelů významných súdánských orgánů a institucí.

Spojení: F. Diab, Chairman, P.O.Box: 1905, El Sheikh Moustafa El-Amin New Building 3rd Floor, Parlament St., Chartúm, Sudan, Tel.: 00249 11 778044, 778045, 779491, Fax 00249 11 787600, 338080, E-mail: chemiplast@hotmail.com

Sudan Master Technology Engineering Co. (SMT):

Společnost SMT spravuje největší průmyslový komplex v Súdánu - Giad. Státní průmyslový komplex GIAD zahájil výrobu v roce 2000. K průmyslovému komplexu patří zároveň i nově vybudované městečko pro zaměstnance a celý projekt je vlastně jakýmsi příkladem toho, jak by mohl vypadat další rozvoj súdánského průmyslu. Průmyslová část Giadu zahrnuje dva hlavní sektory - hutnictví a výrobu (montáž) vozidel a dopravní techniky. Vzniklo zde celkem šest závodů, kterými jsou ocelárna a válcovna, závody na výrobu hliníku a mědi a jejich zpracování na dráty a profily, závod na výrobu plastových trub, závod na výrobu kabelů a závod na výrobu a montáž osobních automobilů. Jako nejdůležitější je prezentován závod na výrobu a montáž vozidel, zahrnující linku na montáž těžkých a středně těžkých nákladních automobilů (Renault, Mann) s kapacitou až 1500 nákladních automobilů za rok, linku na montáž osobních automobilů a pick-upů s kapacitou rovněž 1500 vozidel za rok a linku na výrobu traktorů. Zatímco pro nákladní automobily se některé díly vyrábí místně, v případě osobních automobilů a vozidel typu pick-up se jedná o plnou montáž z dovezených dílů. Vcelku úspěšně se zde montují osobní vozy Hyundai Accent s obsahem 1300 ccm, kterých se ročně vyrobí přibližně 1200 kusů, montáž ostatních vozidel (Huyndai Sonata, pick-up Nissan 2x4 a 4x4, nákladní automobily a traktory) probíhá v počtu několika stovek kusů za rok. Kapacita montážních linek tak prozatím zůstává z velké části nevyužita a tento stav se pravděpodobně týká i ostatních provozů. Lakovací linka dodaná českou firmou ASO Humpolec procházela stádiem údržby a mechanického nastavení, podle sdělení vedení provozu však pracuje velmi spolehlivě.

Fakt, že se na dodávkách technologického zařízení pro Giad (výroba kabelů, úsek montážní linky těžkých nákladních automobilů) podílejí i české firmy, je velmi pozitivní.

Spojení: Gammal Mohammed Hussien, General Manager, P.O.Box: 11450, Gamhurie Street, SMT Building,  Chartúm, Sudan Tel.: 00249 11 787599, 360647, Fax 00249 11 787600, 338080

Ibrahim Abu Hassanien & Co.:

Dlouholetý dovozce vodních čerpadel z České republiky. V současné době zástupce společnosti Intersigma Industrial, ale i dalších výrobců čerpadel (Sigma/Slovenská republika, ruští dodavatelé). Nevýrazné úspěchy českých dodavatelů v tomto oboru v Súdánu za poslední období vysvětluje vysokými cenami nabízeného zařízení a neschopností dodavatelů zajistit financování zakázek většího rozsahu. Přesto nadále zůstává s výrobci čerpadel z ČR ve spojení a předává získané poptávky.

Další oblastí zájmu společnosti v energetice je výstavba linek vysokého napětí (33,11 kV), které by měly být v Súdánu v dohledné době budovány. Společnost by mohla být vhodným partnerem českých dodavatelů i v dalších projektech.

Spojení: Ibrahim Abu Hassanein and Co., P.O.Box: 180 Chartúm - Sudan, Khalid Abu Hassanenin: Mobil +249 9 123 069 44, email hassanen@sudanmail.net, khalid@abuhassanein.com, Yassir Ibrahim Abu Hassanein, Mobil + 249 9 123 393 44, email yassirabuhassanein@hotmail.com

MIG – Mohamed Ikhwan Group Ltd.:

Společnost uzavřela smlouvu o zastupování a distribuci vozů Škoda v roce 2001, avšak praktický obchod začal až v roce 2002. Prodej zaznamenává velice dynamický růst a podíl na místním trhu dosahuje deseti procentní úrovně. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně rozsáhlou a silnou holdingovou společnost vlastnící i středně velkou banku (Blue Nile Mashreg Bank), může si dovolit prodávat vozy Škoda na částečnou splátku a tím konkurovat na trhu levnějším japonským a korejským automobilům. Předváděcí prodejna vozů Škoda je umístěna ve střední části Chartúmu na dobře viditelném místě.

Firma rovněž v minulosti jednala se Zetorem a Tatrou Kopřivnice. Mimo uvedené divize prodeje vozů Škoda se aktivity dalších skupin zaměřují na tyto obory:

  • MIG Foods
  • Salim Bisquits
  • Al-Dinder Oil Mills

Ze strany zástupců firmy MIG byla explicitně zdůrazněna potřeba přítomnosti české stálé obchodní mise v Súdánu, která by fungovala jako prostředník mezi místními obchodními kruhy a českými firmami. Tato kancelář by jednak prohlubovala stávající obchodní kontakty a přispívala k účinnějšímu pronikání českých výrobků na místní trh. K tomuto nabídla firma MIG poskytnout odpovídající plně funkční administrativní zázemí.

Marawi Trading and Services:

Jedná se o firmu vlastněnou Ing. Abdallou Mohi Eldinem, absolventem Vysoké školy textilní v Liberci. V dřívějších dobách se podílel s Investou STM na řízení textilky El-Houda – viz níže – avšak v současné době vede vlastní rodinnou firmu, která z českých firem zastupuje BEZ Motory a.s. (dříve ČKD Hradec Králové), s jejichž dieselelektrickými stacionárními generátory elektřiny vykazuje po posledních několik let poměrně stabilní komerční úspěchy v řádu statisíců EUR.

Investa STM:

Jediná česká společnost, která má v Súdánu svého zástupce. Spoluvlastnila a provozovala textilní továrnu El Houda ve Wad Medani, vlastnický podíl však již prodala.

Společné podniky:

Jak je uvedeno výše, byl společný česko-súdánský podnik - přádelna a tkalcovna ve Wad Medani s poměrem 50% : 50% českou stranou v roce 1999 odprodán súdánskému partnerovi. V současnosti ZÚ Káhira neeviduje žádný společný podnik.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Súdánem a Českou republikou nejsou uzavřeny žádné dohody obchodně - ekonomického charakteru. V roce 1976 byla mezi tehdejší ČSSR a Súdánem uzavřena dlouhodobá obchodní dohoda, která ale byla v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie vypovězena.

Během podnikatelské mise v září 2007, která byla vedena náměstkem MPaO M. Tlapou, byla dohodnuta možnost uzavření Memoranda o porozumění mezi ministerstvy.

Súdánské straně byl v červnu 2010 předán český protinávrh Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Súdánské republiky. Dohoda byla podepsána 12.dubna 2012 v Praze.

Je projednáván návrh textu dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a Súdánem. Súdánská strana předložila české straně návrh textu dohody o ochraně  investic formou nóty číslo SEC/NR/13/2/3/Czech dne 16. 11. 2005. Český návrh dohody o ochraně investic byl súdánské straně předán v březnu 2009.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika jako členská země EU aktivně podporuje poskytování humanitární pomoci Súdánu ze strany Evropské komise / GŘ ECHO. V prosinci 2006 podpořila Globální plán pro Súdán na rok 2007 v objemu 45 mil. EUR, k níž bylo přidáno dalších 40 mil. EUR jako potravinová pomoc (Food Aid).

Súdánská strana byla v roce 2010 informována, že FF UK projednává možnost zajištění doktorandského místa v rámci Českého egyptologického ústavu FF UK v podobném systému, který funguje s Egyptem (jednání ve spolupráci s MŠMT). Súdán považuje za důležité získání stipendií v oborech konzervátorství a restaurátorství památek, neboť se netají svým záměrem výhledově rozvíjet turistiku a bohatství historických památek by mělo být jedním z hlavních lákadel.

V roce 2012 byl připraven a rozpracován malý lokální projekt zaměřený na prevenci a léčbu rakoviny. Téma bylo zvoleno i v návaznosti na dodávky kobaltových ozařovačů firmy ÚJP Praha do tohoto teritoria. Vzhledem ke složité situaci nevládních organizací v zemi se bohužel súdánský partner rozhodl od projektu na poslední chvíli ustoupit.

V roce 2013 byl realizován malý lokální projekt zaměřený na nepřímou podporu vzdělávání dívek v Súdánu – zlepšení studijního prostředí dívčí školy Osman Saleh Elementary School for Girls, a to zejména v oblasti hygienického zázemí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: