Súdán: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

9,6

4,59

4,79

4,35

4,39

Dovoz 

10,8

6,22

9,92

9,21

8,29

Saldo

-1,2

-1,63

-5,13

-4,86

- 3,9

Údaje v mil. USD
Zdroj: Bank of Sudan

Z hlediska komoditní struktury se súdánský vývoz koncentroval (85%) na ropu a ropné produkty. Výpadek této komodity v důsledku rozdělení země znamená velmi dramatické snížení exportu.

Ztrátu zdrojů z ropy musí Súdán kompenzovat těžbou zlata a dalších surovin, pro kterou se potřebuje vybavit technologiemi.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Trend súdánského vývozu se během posledních let mění -nejprve z orientace na evropské země směrem na asijské nearabské země, v poslední době opět pozorujeme návrat k exportu do arabských zemí. 

 

Export 2012

Export 2013

Export 2014

Poř.

Země

mil. €

Země

mil. €

Země

mil. €

1

UAE

1.648

UAE

1.616

Čína

990

2

Saúdská Arábie

239

Čína

1.513

UAE

988

3

Etiopie

139

Japonsko

314

Saúdská Arábie

478

4

Egypt

103

Saúdská Arábie

235

Egypt

160

5

Kanada

73

Indie

220

EU

98

6

EU

73

EU

164

Etiopie

87

7

Eritrea

46

Etiopie

144

Kanada

48

8

Čína

42

Egypt

108

Sýrie

45

9

Libanon

23

Jižní Korea

85

Indie

33

10

Jordánsko

19

Kanada

54

Jordánsko

24

Zdroj: Evropská komise   

Hlavní dovozci do Súdánu

 

Import 2012

Import 2013

Import 2014

Poř.

Země

mil. €

Země

mil. €

Země

mil. €

1

Čína

1.330

Čína

2.021

Čína

1.391

2

EU

875

EU

938

UAE

709

3

Indie

654

Indie

661

EU

675

4

SA

585

S.Arábie

571

Indie

554

5

Egypt

496

Egypt

516

Malajsie

515

6

UAE

385

UAE

375

Egypt

370

7

Austrálie

270

Austrálie

238

Saúdská Arábie

313

8

Turecko

258

Turecko

227

Austrálie

226

9

Japonsko

257

Bangladéš

221

Turecko

213

10

Bangladéš

251

Thajsko

145

Kanada

207

Zdroj: Evropská komise

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 Export - hlavní položky (mil. USD)

Komodita

 2012

2013

2014

2015

Ropa

698,8

1.716,5

1.090,8

573,9

Benzín

226,5

100,6

156,8

51

Kerosin

0

0

0

2,1

Zemní plyn

0

0

0

0

Zlato

2.158

1.048,4

1.271,3

725,7

Živý skot

371,5

592

793

804,3

Maso

38,1

15,9

19,8

70,1

Bavlna

11,8

102,7

34,03

39,4

Arabská guma

67,1

134

96,98

111,7

Ibiškový květ

14,1

17,3

18,5

18,7

Melasa

3,5

6,8

5,7

2,8

Sezam

223,5

472

466,34

453,5

Cukr

0

0

0

0

Dura (čirok)

14

77,9

6

28,2

Melounová semena

8,5

3,5

16,5

30,7

Podzem. olejná

3,4

42,8

6,12

3

Zdroj: Bank of Sudan - Statistic Review

Import - hlavní položky (mil. USD)

Komodita

2012

2013

2014

2015

Ropné produkty

1.052

1.460

1.523,6

1.189,4

Ostatní suroviny

251,2

240,7

232,8

257,5

Prům. výrobky

1.957

1.842

1.613

1.941,3

Stroje a zařízení

1.771

1.713

1.543

1.649,7

Dopr. prostředky

992

936

706,6

910,6

Léky

349

411,6

411,4

461

Chemikálie

447,5

500

511,7

468

Obilí a mouka

835,5

1.042

1.082

755,8

Čaj

50,3

59,4

69,5

52,4

Káva

36,1

38,4

34,5

46,4

Ostatní potraviny

924,3

1.042

796,7

982,1

Nápoje a tabák

60

75,7

96,1

79,3

Textilní výrobky

265

301,2

308

395,3

Zdroj: Bank of Sudan - Economic and Financial Statistics Review

V oblasti potravinářských výrobků se do Súdánu dováží nejvíce pšenice, pšeničná mouka, čaj a káva, v oblasti surovin nejvíce ropné produkty, v oblasti chemikálií léky, v oblasti průmyslově vyráběného zboží nejvíce železo a ocel, betonové roury, vědecká zařízení, plastové výrobky a výrobky z papíru. V oblasti průmyslových výrobků se dováží nejvíce elektrická a neelektrická zařízení, náhradní díly, rádia a televize, v oblasti dopravních zařízení to jsou nákladní a osobní automobily a náhradní díly a v oblasti textilu nejvíce konfekční oblečení a tkané syntetické látky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V současnosti existují v Súdánu dvě “volné zóny”: Zaručena ochrana investic a garantována možnost převodu zisku do zahraničí.

Red Sea Free Zone (Suakin Free Zone) ležící jižně od přístavu Port Sudan v délce pobřežního pásma 60 km. Patří do ní nové letiště v Port Sudanu a přístav Osman Digna. S vnitrozemím je spojena železnicí a silnicí. Volná zóna hraničí s Eritreou, Etiopií a Somálskem. Celková plocha je projektována na 600 km2, čímž by se řadila mezi největší volné zóny světa. V současné době je však provozován pouze zlomek této rozlohy.

Al Gaili Free Zone, 60 km severně od Chartúmu s plochou 20 km2. Výhodou je blízká vzdálenost hlavního města, dobré silniční, železniční, telekomunikační a energetické propojení.

Aktuální informace viz také: www.sudaninvest.org.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle údajů uvedených v dokumentu UNCTAD „World Investment Report 2014“ v období let 2010 – 2013 byly největší objemy FDI - Foreign Direct Investment proinvestované v následujících zemích Afriky (údaje v mld USD):


Země

2011

2012

2013

2014

Angola

-3,024

-6,898

- 7,120

-3,881

Egypt

-483

6,881

4,190

4,783

Súdán

2,692

2,488

1,688

1,277

severní Afrika

8,506

16,624

13,580

11,541

Hlavními cílovými oblastmi zahraničních investorů v Súdánu jsou dobývání nerostných surovin, zemědělství, dopravní infrastruktura, ropný průmysl, výroba a zpracování cementu a výroba elektrické energie.

Veliká pozornost zahraničních investorů včetně egyptských je věnována investičním možnostem v súdánském zemědělství.

Súdánská vláda plánuje zdvojnásobit objem výroby cukru v zemi s cílem navýšit vývoz cukru. Podle manažera společnosti Kenana Sugar, největšího cukrovaru v zemi i v celé Africe, Mulhima Eltayeba, má země přírodní potenciál k tomu, aby zahraniční investice v objemu 20 mil. USD zvýšila produkci cukru do roku 2020 na 10 – 14 mil. tun ročně.

Súdán je, přes svoji komplikovanost a náročnost podnikatelského prostředí a rizika vyplývající z možného dalšího politického vývoje, lákadlem pro zahraniční investory. Realizované investice generují další poptávku po zboží a službách. Navíc v zemi existuje řada průmyslových odvětví s potenciálem rozvoje i pro české subjekty, které teprve čekají na vstup zahraničních investorů, jako například sklářský průmysl nebo výroba a zpracování kůže.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pro investory existují v Súdánu vcelku výhodné podmínky. Investiční zákon (Investment Encouragement Act) vydaný v roce 1999 a aktualizovaný o čtyři roky později, v roce 2003 (viz www.sudaninvest.org), podrobně stanoví podmínky pro vstup investorů do Súdánu. Odstraňuje jakékoliv rozdíly mezi investory a investičními zdroji a týká se širokého rozsahu investičního zaměření (zemědělství, průmysl, energetika a těžba, doprava, výstavba, turistika, životní prostředí, atp.). Kromě jiného rozděluje investiční projekty podle významu (strategické, státní a další projekty), přiděluje jim příslušná privilegia (např. daňové prázdniny pět až deset let, snížení dovozních cel) a zaručuje investicím ochranu před znárodněním nebo konfiskací. Důležitým aspektem je rovněž skutečnost, že zahraniční investor nepotřebuje místního společníka – 100% vlastnictví pro zahraniční subjekty. Všechny předpisy a nařízení možno najít na stránkách súdánského ministerstva investic (www.sudaninvest.org).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: