Svatá Lucie: Finanční a daňový sektor

24. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet na r. 2005–2009 centrální vláda (v mil. ECS)
Rok20052006200720082009
I. celkové příjmy576601 622656728
Běžné příjmy576601622656728
Daňové541    
Nedaňové35    
Kapitálové příjmy vč.grantů0    
II. celkové výdaje663    
Běžné výdaje497539550582682
Kapitálové výdaje167    
Běžná bilance79 62727446
Netto operativní bilance-88    

Pramen: ECLAC

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance za r. 2005–2009 (v milionech USD)
Rok20052006200720082009
Běžný účet-105-117   
Obchodní bilance zboží-291-289-309-344-479
Export FOB113133126134147
Import FOB-404- 422-435-478-496
Obchodní bilance služeb238252277307341
Důchody-66    
Ntto běžné transfery14    
Kapitálový a finanční účet101    
Ntto PZI105    
Celková bilance-16    

Pramen: ECLC podle údajů IMF a národních institucí

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost (v mil. USD a v % HDP)
Rok20052006200720082009
Brutto  externí veřejný dluh v mil. USD350372398424451
Brutto externí veřejný dluh v % HDP4233323845

Pramen: ECLAC dle ECCB

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavní banky:

 • Bank of Scotia
 • First Caribbean International Bank (dříve Barclays Bank PLC)
 • RBTT Bank Caribbean Ltd.
 • Royal Bank of Canada
 • Bank of St. Lucia
 • Bank Crozier International Ltd.

Hlavní pojišťovny:

 • Alliance Assurance Co. Ltd. (Principal Agent St. Lucia Insurances Ltd.)
 • American Life Insurance
 • Barbados Fire and Commercial Insurance Co. Ltd.
 • Caribbean General Insurance Co. Ltd.
 • CLICO International General Insurance Ltd.
 • Colonial Life Insurance Co. (Trinidad) Ltd.
 • Demerara Mutual Life Assurance Society Ltd.
 • Eastern Caribbean Insurance Ltd.
 • Gulf Insurance Ltd.
 • The Great Northern Insurance Co. Ltd.
 • United Insurance Co. Ltd.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Daňové zákony se na Sv. Lucii upravují každoročně a investiční pobídky jsou štědré s cílem podpořit ekonomický růst země. V zemi jsou aplikovány následující hlavní daně:

 • daň z příjmu fyzických osob, zadržovací daň a daň právnických osob
 • daň z majetku
 • daň z pojistných prémií
 • daň z hotelového ubytování
 • bankovní licence
 • cestovní daň
 • licence z držení půdy zahraničním subjektem
 • kolkovné
 • daň z nájemného motorových vozidel
 • daň z mobilních telefonů

Korporátní daň z příjmu

Veřejné i soukromé společnosti na Sv. Lucii platí paušální daňovou sazbu 33,33 % z příjmu, vzniklého jak na Sv. Lucii, tak mimo zemi. Daňová sazba pro malé obchodní podniky:

 • v I. roce vykázaných příjmů: 25 %
 • v II. roce vykázaných příjmů: 30 %
 • pro následující léta: 33,33 %

Zadržovací daň

Platby nerezidentů podléhají daně 25 %

Daň z příjmu – mezinárodní finanční služby

Společnosti s licencí podle zákona Registered Agent and Trustee Licensing Act platí paušální daň mezi 50–100 % ze všech zisků.

Daň z majetku

Kolkovné je splatné při převodech nebo prodeji jakékoliv nemovitosti, kupující platí 2 % ad valorem a prodávající platí mezi 2,5–10 % ad valorem podle toho, zda je občanem Sv. Lucie a zaregistrovanou společností nebo nikoliv.

Hotelová daň

Kombinovaná daň z obsazenosti hotelu 18 %, která se účtuje za ubytování a poplatky za spojené služby

Dovozní a spotřební daň

0–100 %

Daň z osobních příjmů

10–30 % ze zdanitelného základu příjmu

Jakákoliv včas nezaplacená daň podléhá daňovému poplatku 10–12,5 % p.a. z poslední realizované platby.

Fiskální pobídky – viz bod 9.1.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: