Svatý Tomáš a Princův ostrov: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz (mil. USD)

13

6

11,9

12,6

16,9

Dovoz (mil. USD)

132

141

118

126

135,6

Bilance (mil. USD)

- 119

-135

-106

-113

-188,7

Zdroj:UN Comtrade

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční obchod země je soustředěn především na EU. Hlavními vývozními partnery jsou Nizozemí (30%), Belgie (20%) a Španělsko (10%), Nigérie a Turecko. V oblasti dovozu je hlavním partnerem Portugalsko (67 %), dále Angola a Čína.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Svatý Tomáš vyváží zejména kakao (95 % vývozu) a hotové výrobky, dováží se zemědělské produkty (40 %), paliva (10 %) a hotové výrobky (50 %).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi existuje příslušná legislativa a jsou zde tři bezcelní/offshore zóny:

- letiště Svatý Tomáš, 20 ha

- Baia das Agulhas (Princův ostrov)

- Centro de negocios offshore

Více viz příslušný úřad Autoridade das Zonas Francas.

Tel:(+239)221178 - Fax: (+239)227643 - C.P: 1012

e-mail: azf@cstome.net

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Svatý Tomáš nepublikuje oficiální statistiky o přímých zahraničních investicích. Zahraniční investice jsou především portugalského původu, příkladem může být místní telekomunikační společnost. Zprávy o možných těžitelných zásobách ropy v posledních letech přilákaly zájem potenciálních investorů především z USA.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zákon o investicích z r. 2008, který nahradil předchozí Código de Investimentos z r. 1992, si klade za cíl přilákat do země zahraniční investory.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: