Svatý Vincenc a Grenadiny: Finanční a daňový sektor

24. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (v milionech ECS)
 20002001200220032004
Příjmy a granty267,0286,0313,0324,0331,0
Příjmy a granty v % HDP29,430,731,731,630,3
Výdaje a netto půjčky285,0306,0336,0358,0368,0
Výdaje v % HDP31,432,834,034,933,7

zpět na začátek

Státní rozpočet (v milionech ECS)
 20052006200720082009
Příjmy a granty335397289343348
Příjmy a granty v % HDP2831323233
Výdaje a netto půjčky322276218286327
Výdaje v % HDP3233323531

Pramen: Ministry of Finance and Planning a odhady fondu

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance (v mil. USD)
 20002001200220032004
Běžný účet -22,6-36,4 -41,4-75,7 -103,2
bilance zboží-92,6-109,2-115,9-136,7-164,6
export51,842,841,240,136,0
import144,4152,0157,2176,8200,6
bilance služeb71,977,180,671,972,3
Kapitálový a finanční účet30,955,626,488,5114,3
kapitálový účet5,98,68,93,222,9
finanční účet25,047,017,585,291,4
ntto soukromý kapitál33,719,631,785,084,3
ntto přímé investice37,721,037,355,055,7
omyly a opomenutí5,9-10,18,9-12,614,9
Celková bilance14,1 9,1-6,1 0,2 26,0
export zboží a nefaktorových služeb (v % HDP)53,550,948,845,543,3
import zboží a nefaktorových služeb (v % HDP)59,760,258,562,566,2
Platební bilance v % HDP
 20002001200220032004
Bilance-běžný účet-6,8-10,5-11,3-19,9-25,5
obchodní deficit-27,6-31,6-31,7-36,0-40,7
export15,412,411,310,68,9
import43,144,043,046,649,7
služby21,522,322,118,917,9
cesty24,525,824,924,023,7
kapit.a finanční9,216,17,223,328,3
ofic. půjčky0,20,20,20,20,2
ntto ofic. půjčky0,83,30,34,66,5
soukromé dlouhodobé (ntto)10,15,78,722,420,9
Celková bilance4,22,6-1,70,06,4
Externí dluh47,849,146,551,354,7
Dluhová služba10,711,111,212,318,1
Devizové rezervy v mil. ECS147164142136200

Pramen: ECCB, Údaje za r. 2004 jsou poslední odhadované a ověřitelné údaje.

Posledním dostupným údajem je údaj o schodku běžného účtu v r. 2007: -149 mil. USD

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (v % HDP)
 20002001200220032004
celkový veřejný dluh67,668,270,572,878,9
nezaplacený veřejný externí dluh47,849,146,551,354,7
dluhová služba10,711,111,212,3 18,1
směnná relace (1996=100)83,986,488,284,581,6
nominální HDP v tržních cenách v USD335345365380404

 Pramen: Ministry of Finance and Planning, ECCB

Dle CIA Factbook byl v r. 2010 zahraniční dluh 479 mil. USD.

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Koncem 80. let byla největší finanční institucí státem provozovaná National Commercial Bank a několik poboček kanadských bank, prominentních zejména v Kingstownu. Síť obchodních bank je tvořena bankami Bank of Nova Scotia, Barclays Bank, CIBC, Development Corp., First St. Vincent Bank, New Bank, Owens Bank, St. Vincent Cooperative Bank a Republic Bank. Vláda zavedla nová pravidla pro offshore bankovní společnosti s přímým spojením na švýcarské bankovní instituce.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Hlavními daně na Sv. Vincencu a Grenadinách jsou korporátní daně, daně z osobního příjmu a celní poplatky.

Daně společností:

Vybírá se korporátní daň od 25 do 40 % btto zisků, vyjma těch firem, kterým byla udělena fiskální pobídka. Tyto jsou vyjmuty až do konce daňových prázdnin:

  • general companies: 40 % ze zdanitelných příjmů (zisků)
  • společnosti vyrábějící zboží pro místní trh a pro export:
  • 35 % ze zdanitelných příjmů pocházejících z místního trhu a z exportu do zemí OECS
  • 30 % z exportu do nečlenských zemí OECS
  • 25 % z exportu do zemí mimo CARICOM

Daně jsou placeny kvartálně, kapitálové výnosy nejsou zdaněny na SVG vůbec.

Daně fyzických osob:

Cizinci pracující na SVG jsou zdaňovány stejnou sazbou jako národní občané. Systém daně z příjmu je progresivní a prvních 11 000 ECS nepodléhá dani, cizinci musí pracovat nejméně 183 dní v zemi, aby měli nárok na slevu z daní. Zdanitelné saldo po odečtení 11 000 ECS podléhá dani od 10 do 40 %.

Sazby zadržovacích daní:

  • dividendy: 15 %
  • platby nájemného: 10 %
  • ostatní platby: 20 %
  • hotely, restaurace, bary – daň z prodejů: 5–10 %
  • majetková daň: 22,5 %

Vratky daní jsou vypláceny 3 měsíce po konci finančního roku.

SVG je signatářem dohody o zamezení dvojího zdanění se zeměmi CARICOMu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: