Svaz průmyslu a dopravy ČR chce vytvářet vzdělávací programy

27. 2. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Platforma Fórum Industriale, s odbornou garancí Svazu průmyslu a dopravy, se rozhodla pomoci podnikatelům a firmám vyznat se v nabídce firemního vzdělávání. Sama začne vytvářet nejvhodnější programy na základě průzkumu potřeb mezi firmami.

Praktické programy a postupy řešení aktuálních vzdělávacích potřeb firem v Praze představila konference Fóra Industriale. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) chce do budoucna garantovat sběr potřeb a přípravu vzdělávacích programů na míru výrobním firmám.

Platforma Fórum Industriale s odbornou garancí SP ČR v uplynulém roce zjišťovala problémy a podněty, které trápí většinu výrobních firem. „Dnes jsou naše firmy denně bombardovány spoustou vzdělávacích nabídek, aniž by bylo zřejmé, která z nich by mohla firmě pomoci. Připomíná to hledání jehly v kupce sena. My jsme se rozhodli trend otočit a nejdříve se firem zeptat, co opravdu v oblasti vnitropodnikového vzdělávání potřebují, a pak najít nejvhodnější programy a lektory, kteří jsou schopni toto zadání naplnit“, řekl viceprezident SP ČR Radek Špicar.

Nejzajímavější postupy na konferenci představili přímo zástupci firem, kteří je vyzkoušeli anebo jsou přímo autory know-how. Za všechny lze jmenovat Radku Menšíkovou, ředitelku odboru vzdělávání společnosti Vítkovice a.s., která zde prezentovala program na zjišťování finanční efektivnosti investic do vzdělávání. Dalšími tématy byly například příprava na budoucí přání zákazníka, získávání podpory pro změnu či optimální využití potenciálu zaměstnanců v týmu. „Podstatné je, že si účastníci mohli všechny postupy vyzkoušet při praktických workshopech“, uvedla předsedkyně Fóra Industriale Vlaďka Roldánová.

Zájem o tematiku měli i zástupci státní správy. „Je i zájmem ministerstva podporovat zvyšování kvality a efektivity vzdělávání ve firmách, zvláště těch menších a středních, které nemají prostředky na své interní lektory a nabídka vzdělávacích společností je pro ně roztříštěná a nejasná,“ konstatoval Eduard Muřický, ředitel sekce průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR celou konferenci také zaštítilo.

SP ČR plánuje obdobné akce pořádat i v budoucnu v přibližně ročním cyklu. Více informací o projektu najdete na webu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek