Svaz Průmyslu a dopravy ČR se chce věnovat oblasti odpovědného a udržitelného podnikání

11. 12. 2015 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

motiv článku - Svaz Průmyslu a dopravy ČR se chce věnovat oblasti odpovědného a udržitelného podnikání Svaz průmyslu a dopravy ČR se rozhodl dále prohloubit své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti firem a udržitelného podnikání. Problematice CSR i souvisejícím tématům (např. nefinančnímu reportingu a legislativě obecně) se bude na Svazu věnovat nově založená expertní komise se zástupci členských firem. Svaz zároveň podepsal deklaraci o spolupráci s Byznysem pro společnost, největší odbornou platformou pro CSR a udržitelnost v ČR.

Deklaraci o spolupráci v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání (CSR) dnes slavnostně podepsali prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a předsedkyně platformy Byznys pro společnost Pavlína Kalousová.

„Spolupráce obou organizací dlouho probíhala na neformální bázi a dnešní podpis deklarace je tak jen přirozené vyústění. Řada členských firem Svazu průmyslu patřila mezi průkopníky CSR v České republice a dnes v této oblasti představují nejvyšší standardy. Budeme rádi, když se k nim budou přidávat další a budeme tak dále kultivovat podnikatelské prostředí v ČR. Chceme být v této oblasti rovněž partnerem pro relevantní ministerstva a další státní úřady,“ uvedl prezident Hanák.

„Za zásadní považujeme právě dialog s veřejnou správou a připomínkování legislativních návrhů dotýkajících se společenské odpovědnosti. CSR představuje aktivity firem nad rámec zákona, tedy na bázi dobrovolnosti a osvěty. Bohužel jsme až příliš často svědky návrhů na novou regulaci ve jménu větší transparentnosti, které však v důsledku pouze vytvářejí administrativní zátěž, potřeby dodatečného reportování a papírování a v důsledku podkopávají českým podnikům jejich konkurenceschopnost,“ říká člen představenstva Svazu Petr Jonák, který povede expertní komisi Svazu pro CSR.

Cílem komise Svazu bude propagace a prosazení principů CSR jak mezi své členy, tak i ve vztahu k třetím stranám, výměna informací a dobré praxe z oblasti rozvoje CSR a vzájemné konzultace s cílem dosažení společného postupu při prosazení zájmů členských organizací obou stran v oblasti CSR.

„Strategická spolupráce Byznysu pro společnost se Svazem průmyslu a dopravy ČR je pro nás dalším silným dokladem, že společenská odpovědnost firem se již stává nedílnou součástí a hybatelem moderní ekonomiky. Velmi nás těší, že můžeme v partnerství s tak etablovanou organizací společně propagovat a dlouhodobě rozvíjet myšlenku trvale udržitelného podnikání napříč firemními sektory, vůči regionům i vůči státu," uvedla Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost.

Byznys pro společnost je největší českou platformou firem pro oblast CSR a odpovědného podnikání, sdružující 50 podniků - leaderů v oblasti CSR a odpovědného podnikání u nás. Byznys pro společnost je také národní partnerskou organizací CSR Europe a signatářem Manifesta Enteprise 2020, evropské Charty diverzity a dalších strategických inciativ a dokumentů pro oblast odpovědného a udržitelného podnikání (dále jen CSR).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek