Svaz průmyslu ČR spolu s partnery založil Národní centrum průmyslu 4.0

13. 10. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Od září 2017 mají firmy možnost vyzkoušet si svá digitalizovaná řešení v nově vzniklém Národním centru průmyslu 4.0 (NCP 4.0). To chce šířit osvětu o průmyslu 4.0 a rozvíjet úzkou spolupráci akademické a průmyslové sféry.

Pražské Národní centrum vzniklo v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT. Jeho úkolem je přispívat k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, a to především do malých a středních podniků. NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Velké firmy se dnes domnívají, že základem úspěchu je spolupráce. Proto právě zde mohou i s akademickou sférou vzájemně sdílet informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost. Firmy se tak rychleji dozví o průmyslových trendech, a budou se moci rychleji modernizovat.

Zakládajícími členy a iniciátory vzniku Národního centra Průmyslu 4.0 jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR a jeho členské firmy Siemens a Škoda Auto, dále ČVUT, VUT Brno, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.

„Ve Svazu sdružujeme přes 30 oborových asociací a spolupracujeme i s dalšími zaměstnavatelskými svazy. Díky tomu můžeme oslovit mnoho firem, zejména malých a středních podniků, a seznámit je s aktivitami Národního centra,“ komentuje roli SP ČR jeho generální ředitelka Dagmar Kuchtová.

Firmy si mohou vyzkoušet postupy před zavedením do praxe

Na půdě CIIRC vzniká také tzv. Testbed. Ten představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky. Díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů umožní firmám testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Díky rozšířené virtuální realitě, kterou Testbed používá, budou firmy moci výrobní linku „zasadit do reálného světa“ a prohlédnout si, jak funguje. Tím se proces zavedení nové technologie do praxe zjednoduší i zkrátí.

Testbed bude postupně vybavován dalšími moderními technologiemi, které se blíží hranici současných technologických možností. Po plném dokončení se stane prvním zárodkem evropské virtuální infrastruktury. Virtuálně bude propojen s dalšími testbedy jak v ČR, tak zejména v Německu.

Pohled zevnitř

Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu dopravy a průmyslu ČR

Založení Národního centra Průmyslu 4.0 považujeme za krok správným směrem, zejména s ohledem na jeho edukační i popularizační potenciál. Po více než dvou letech, v nichž se Svaz problematice Průmyslu 4.0 věnuje, stále zjišťujeme, že povědomí o tomto nastupujícím fenoménu, který se zdaleka netýká jen vlastní průmyslové výroby, je mezi technickou a zejména netechnickou veřejností na velice nízké úrovni.

Druhým důležitým aspektem je rozšiřování působnosti Národního centra a na něj navázaného Testbedu i do mimopražských regionů. Naše členské firmy, které se rozhodly jít cestou digitální transformace firemních procesů, nebo před tímto rozhodnutím stojí, očekávají, že právě s experty sdruženými v Národním centru Průmyslu 4.0 budou moci konzultovat svá rozhodnutí a simulovat jejich dopady na firmu i její okolí. Proto uvítáme rychlý rozjezd centra, jasnou specifikaci podmínek spolupráce s firmami a způsobu její prezentace při minimálním administrativním zatížení všech, kteří budou do spolupráce vstupovat.


Převzato z časopisu SPEKTRUM.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek