Svazijsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Vývoz, tis. USD

540

1595

1231

272

74

Dovoz, tis. USD

306

360

727

152

139

Bilance, mil. USD

234

1235

504

120

-65

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně vývozu z ČR jsou nejvýznamnější diskové jednotky, části a součásti strojů pro čištění semen, chmelové šištice, sůl, tvrzené nápojové sklo a různé chemické sloučeniny.

Naopak na straně dovozu do ČR se nejvíce prosazuje třtinový cukr, bílý cukr, grapfruity, pomeranče, košíkářské produkty, hračky, svítidla, pojistky pro napětí, motory a diskové jednotky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidováno

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Zastupitelský úřad nemá informace o existenci žádného joint-venture české a svazijské firmy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Až do vstupu ČR do EU od 1. 5. 2004 nebyly mezi ČR a Svazijskem uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní a ekonomické povahy. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU (a jejími členskými státy) a zeměmi ACP (kam patří i Svazijsko). V oblasti e obchodně politických vztahů byla ustanovení této dohody nahrazena prozatimní dohodu o hospodářském partnerství (interim EPA), podepsanou 4. června 2009, a následně nahrazena novou EPA, která byla podepsána 10. června 2016 a od 10. října 2016 předběžně prováděna. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Svazijsko je příjemcem zahraniční rozvojové spolupráce, mj. od EU, kdy i Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím fondů EU.

ČR však ve Svazijsku nerealizuje žádný bilaterální rozvojový projekt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: