Svazijsko: Zahraničně-politická orientace

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • OSN a její agentury (UNCTAD, UNESCO a pod.)
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
 • Mezinárodní měnový fond (IMF)
 • Světová organizace obchodu (WTO)
 • Hnutí nezúčastněných (NAM)
 • Africká unie (AU)
 • Africká rozvojová banka (ADB)
 • Jihoafrická celní unie (SACU)
 • Společná měnová oblast (Common Monetary Area - CMA)
 • Jihoafrické společenství rozvoje (SADC)
 • Společný trh pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa - Comesa)

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Marakešská dohoda o založení WTO z 15. 4. 1994 a další dohody v rámci WTO
 • Mnohostranná měnová dohoda z 6. 2. 1992 (JAR, Lesotho, Svazijsko a Namibie) - smluvní úprava vztahů v rámci Společné měnové oblasti CMA
 • Dohoda o SACU z 21.10. 2002 (JAR, Botswana, Lesotho, Svazijsko a Namibie)
 • Smlouva o založení SADC - 1992 (14 členských zemí)
 • SADC obchodní protokol z 9. 9. 1996 - předpokládá sjednání Dohody o volném obchodu
 • Dohoda o volném obchodu (v rámci SADC) - vstoupila v platnost 1. 9. 2000 (pouze 11 členských zemí SADC - Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibie, JAR, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe, neúčastní se Angola, Konžská demokratická republika a Seychelly)
 • Dohoda o volném obchodu mezi SACU a EFTA (2006)
 • Prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (interim EPA) - nahrazující od 4. června 2009 obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Dosud nebyly uzavřeny žádné smluvní dokumenty mezi ČR a Svazijskem. Svazijsko však dne 4. června 2009 podepsalo s EU tzv. prozatimní dohodu o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) nahrazující obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: