Svazijsko: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015 

2016 

Dovozy

1847,96

1691,48 1687,3 1387,1 -

Vývozy

1925,8 1806,8 1803,2 1647,2 -

Saldo

77,84

115,32

115,9 260,1 -

Údaje v mil. USD

Zdroj: Economic Inteligence Unit, www.eiu.com

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

JAR je jasně nejvýznamnějším obchodním partnerem Svazijska. Z pohledu svazijského vývozu je JAR s podílem 86,2 %, dále je EU (3,5 %), Mosambik (2,4 %), Spojené arabské emiráty (0,7 %) a Botswana (0,4 %). Na straně dovozu se ve Svazijsku nejvíce prosazují produkty z JAR (59,4 %), Mosambik (5,4 %), Čína (5,2 %), Botswana (3,6 %) a Ghana (2,5 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největší vývozní položkou jsou ostatní poživatiny, dále spotřební hotové výrobky, cukr, dřevitá buničina a citrusy a konzervované ovoce.

V dovozu se nejvíce prosazují tyto položky: stroje a zařízení, výrobky klasifikované dle materiálu, potraviny a živá zvířata, chemikálie a chemické produkty a minerální paliva a maziva.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Data neuvedena

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Data neuvedena

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Data neuvedena

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: