Svazijsko: Zahraniční obchod země

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

 20052006200720082009
Dovoz 1 525,3 1 640,5 1 509,1 1 816,8 1 320,2
Vývoz 1 843,7 1 931,2 1 626,7 1 941,2 1 580,1
Saldo - 318,4 290,7 117,6 124,4 259,9

Zdroj: Central Bank of Swaziland – Annual Report 2010 (přepočet průměrnými kurzy)

Obchodní bilance Svazijska se zeměmi EU je aktivní. Zemědělské produkty (hlavně cukr, nápoje a potraviny a zelenina) představovaly 91 %celkového dovozu EU ze Svazijska v roce 2009. Hlavními dovozními položkami z EU byly chemikálie a stroje. Hlavními dovozci ze zemí EU jsou Velká Británie a Francie (70 % svazijského vývozu z EU), vývozci do Svazijska jsou pak Německo, Velká Británie a Itálie (70 % svazijského dovozu z EU).

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

JAR je jasně nejvýznamnějším obchodním partnerem Svazijska. Svazijsko využívá výhod preferenčního obchodně politického režimu s EU na základě dohody EU se zeměmi ACP (Africa, Caribbean, Pacific) a s USA na základě AGOA.

Hlavní dovozci v roce 2009
ZeměPodíl v %
JAR 89
Tchaj-wan 3,5
Čína 1,5
Hong-kong 1,5
Japonsko 0,5
Hlavní vývozci v roce 2009
ZeměPodíl v %
JAR 68,2
USA 9,1
Čína 5,3
Mozambik 4,0
Zimbabwe 3,4

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Největší vývozní položkou v roce 2009 byly ostatní poživatiny, dále to byly spotřební hotové výrobky, cukr, dřevitá buničina a citrusy a konzervované ovoce.

V dovozu byly v roce 2009 hlavními položkami stroje a zařízení, výrobky klasifikované dle materiálu, potraviny a živá zvířata, chemikálie a chemické produkty a minerální paliva a maziva.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Svazijska. S ohledem na SACU musí Svazijsko uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná SACU, dosud však žádná neuplatňovalo, protože žádné zboží podléhající těmto opatřením nebylo dováženo přes svazijské hranice.

Při dovozu se uplatňuje prodejní daň 14 % (u tabákových výrobků a lihovin 25 %). Prodejní daň není aplikována na produkty, které tvoří součást finálních výrobků pro obchod, jako např. dodávky pro zemědělství (hnojiva, semena a pod.), zařízení závodů a stroje určené pro výrobu, základní potraviny (mléčné produkty, kukuřice, chléb, maso, zelenina, cukr a sůl atd.

Všechny podnikové subjekty musí být registrovány, a to u Ministerstva podnikání a zaměstnanosti. Určité dovozy (ojeté automobily, použité pneumatiky, oděvy, obuv, textil, minerální paliva a oleje, automobilní součástky, zbraně, léky, zlato a ostatní drahé kovy, výrobky z divokých zvířat, určité zemědělské produkty a elektrické přístroje) vyžadují dovozní povolení, kterou vydává Ministerstvo financí. Vývoz vyžaduje předložení formuláře F178, který vystavuje banka vývozce, který uvádí hodnotu zboží (užívá se pro kontrolu návratnosti peněžních prostředků za vyvážené zboží a také pro statistiku).

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Zóny volného obchodu zatím ve Svazijsku nejsou.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

V současné době je Svazijsko členem těchto mnohostranných preferenčních ujednání:

  • Celní unie SACU (Southern African Customs Union) - Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, Svazijsko - obchod nepodléhá celnímu odbavení (i ve statistikách není veden jako součást zahraničního obchodu) pouze platbě DPH
  • SADC (South African Development Community) - jedná se o oblast volného obchodu, která byla založena SADC Trade Protocol, podepsaným v srpnu 1996. V současné době je volný obchod položkami kategorie „A“(především zboží investičního charakteru). Zboží kategorie „B" (položky, jejichž clo je významným zdrojem pro rozpočet) bude liberalizováno postupně do roku 2008 a „C“ (citlivé položky) mezi roky 2008 a 2012
  • COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) - Svazijsko je členem od založení v roce 1994, není však členem Zóny volného obchodu, založené v roce 2000. Byla jí poskytnuta derogace členství v zóně na nereciproční bázi, a to s ohledem na závazky Svazijska vyplývající z členství v SACU a jeho jednotného celního sazebníku
  • Dohoda o volném obchodu mezi SACU a EFTA (2006)

Dále je Svazijsko součástí ujednání poskytujících nereciproční preference na dovoz zboží z rozvojových zemí do EU a USA, a to:

  • Prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) - nahrazující od 4. června 2009 obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP
  • AGOA (African Growth and Opportunity Act) - je v oblasti obchodu s textilem uplatňován mezi Svazijskem a USA preferenční režim na dovoz do USA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: