Svazijsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Svazijské království

Hlava státu: král Mswati III

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále http://www.gov.sz/

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • Rozloha: 17 200 km2
  • Počet obyvatel: cca 1 286 970 (2015)
  • Hustota obyv. na km2: 74,8 ob.
  • Průměrný roční přírůstek obyv.: 1,56 %, ovlivněno pandemií HIV/AIDS, kvůli pandemii počet obyvatel neustále klesá - přibližně o 0,2 % ročně
  • 15 %  obyvatelstva tvoří sirotci, jejichž rodiče zemřeli povětšinou na HIV/AIDS

Národnostní složení:

  • dominuje národnost Swazi s malými skupinami Mosambičanů (Šangani), bělochů (převážně z JAR) a barevných obyvatel (míšenci bělochů a černochů)

Náboženství:

  • většina křesťanů, dále vyznavači původních animistických náboženství

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017* 

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

4551

4178

3994

3597

 3029

 -

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

4,91

4,57

4,42

4,03

 3,43

-

HDP růst (%)

3

2,9

2,5

1,7

0,5

 1,3

Inflace (%, dle MMF)

8,9

5,6

5,7

5,0

8

7,6

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017; 2017* - předpokládaný vývoj

Svazijsko nadále vykazuje slábnoucí ekonomický výkon. Růst HDP na hlavu se zpomaluje. Nízký ekonomický růst znesnadňuje zlepšení sociálních ukazatelů včetně vysoké chudoby, nezaměstnanosti. Výskyt HIV/AIDS je ve Svazijsku vysoký. Nezaměstnanost zůstává na cca 22,3 % a stále se zhoršuje. Rozvoj malých a středních podniků zůstává životně důležitý pro růst a rozvoj ekonomiky.

Africká rozvojová banka uvádí, že ve Svazijsku se nedaří zavést potřebné zásadní reformy veřejných financí, které by zamezily fiskálním problémům a zároveň podpořily ekonomický růst, a to i přesto, že situace byla celkem příznivá díky vyšším transferům z Jihoafrické celní unie (SACU.) Svazijsko disponuje omezenými přírodními zdroji a jeho ekonomické výhledy proto závisí na investicích do zpracovatelského průmyslu a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Předpokladem je také rozvoj kvalifikací a pracovních dovedností.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Příjmy

12

13

15

14

14

Výdaje

11

13

15

17

20

Saldo

1

0

0

-3

 -6

Hrubá zadluženost

6

7

7

9

15

Hrubá zadluženost jako % HDP

14,4

14,5

13

17

26,9

Údaje v mld. lilangeni (L)
Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (data za 2016 jsou odhady; saldo vypočteno)

Fiskální rok začíná ve Svazijsku 1. 4. a končí 31. 3.

Devizové rezervy dosáhly v roce 2015 hodnoty 548 mil. USD.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet (mil. USD)

154,7

232,8

145,3

414,8

 -

 z toho zboží a služby  bilance

-506,6

-301,1

-242,2

-60,27

 -

Kapitálový účet

28,9

77,95

26,03

111,3

 -

Finanční účet

238,38

356,67

 306,9

1037,9

 -

Zdroj:  MMF 2017

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Ve Svazijsku působí jihoafrické banky Nedbank, Standard Bank a First National Bank. Monopolní pojišťovací společností je soukromá Swaziland Royal Insurance Corporation - www.sric.sz, která je ze 41 % vlastněna státem. Hlavním zdrojem pro financování rozvojových a dalších projektů v soukromém sektoru je Swaziland Industrial Development Company - http://www.sidc.co.sz/. Působí zde i královský investiční fond Tibiyo Taka Ngwane, který je občas klasifikován jako rozvojový investiční fond.

Bankovní trh je regulován centrální bankou Central Bank of Swaziland a finanční trh Ministerstvem financí.

Trh s akciemi je provozován společností Swaziland Stock Exchange, která je napojena na Johannesburg Stock Exchange z JAR.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu právnických osob činí 30 %. Pobočky zahraničních firem jsou zdaněny 37,5 % daní ze zisku.

Daň z přidané hodnoty - základní sazba je 14 %.

Srážková daň z výplat dividend (pouze) nerezidentním akcionářům je 15 %.

Výběrem daní a cel je pověřen úřad Swaziland Revenue Authority - www.sra.org.sz

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: