Svazijsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Při vyhledávání partnerů lze využít stále úplnějšího katalogu firmy Kompass, který je umístěn i na internetových stránkách. Před realizací spolupráce je však ve svazijských podmínkách nezbytný osobní kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční (tzn. nejméně jedno setkání ve Svazijsku a jedno setkání v ČR).

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil byly v minulých letech zjednodušeny.  Zaměstnávaný cizinec se musí prokázat především povolením k dlouhodobému pobytu ve Svazijsku. Pro jeho získání musí předložit doklad potvrzující účel pobytu na území Svazijska, adresu přechodného bydliště ve Svazijsku a pro některá odvětví bývá vyžadován i výpis z trestního rejstříku.

Podrobné informace o formalitách pro zaměstnávání cizinců zde

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví ve Svazijsku je na nižší úrovni než v sousední JAR.

Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a Svazijskem neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do Svazijska uzavřít cestovní pojištění na úhradu léčebných výdajů.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Svazijska. S ohledem na SACU musí Svazijsko uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná SACU, dosud však žádná neuplatňovalo, protože žádné zboží podléhající těmto opatřením nebylo dováženo přes svazijské hranice.

Při dovozu se uplatňuje prodejní daň 14 % (u tabákových výrobků a lihovin 25 %). Prodejní daň není aplikována na produkty, které tvoří součást finálních výrobků pro obchod, jako např. dodávky pro zemědělství (hnojiva, semena a pod.), zařízení závodů a stroje určené pro výrobu, základní potraviny (mléčné produkty, kukuřice, chléb, maso, zelenina, cukr a sůl atd.

Všechny podnikové subjekty musí být registrovány, a to u Ministerstva podnikání a zaměstnanosti. Určité dovozy (ojeté automobily, použité pneumatiky, oděvy, obuv, textil, minerální paliva a oleje, automobilní součástky, zbraně, léky, zlato a ostatní drahé kovy, výrobky z divokých zvířat, určité zemědělské produkty a elektrické přístroje) vyžadují dovozní povolení, kterou vydává Ministerstvo financí. Vývoz vyžaduje předložení formuláře F178, který vystavuje banka vývozce, který uvádí hodnotu zboží (užívá se pro kontrolu návratnosti peněžních prostředků za vyvážené zboží a také pro statistiku).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní úprava firemního práva je ve Svazijsku obsažena v zákoně o společnostech z roku 1912, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon počítá se 4 formami společností:

(i) obchodní společnost - členství je omezeno na 20 osob;

(ii) zahraniční společnost - namísto podnikání skrze dceřinnou společnost, je zahraniční společnost oprávněna podnikat prostřednictvím zřízení pobočky ve Svazijsku a je pak označována jako tzv. "externí firma". V tomto případě je nutná registrace v obchodním rejstříku a splnění všech náležitostí dle zákona o společnostech;

(iii) veřejná společnost;

(iv) soukromá společnost.

Nejčastější formou společností ve Svazijsku je soukromá společnost (s.r.o.)

Pro zřízení kanceláře, resp. založení obchodní společnosti ve Svazijsku je třeba splnit následující podmínky:

  • Registrace názvu firmy – vystavení certifikátu, že firma stejného jména ve Svazijsku dosud neexistuje;
  • Získání daňového přiznání ředitele společnosti;
  • Zaplacení registračního poplatku u finančního úřadu;
  • Určení statutu firmy - uzavření společné smlouvy, obsahující podmínky podnikání, na nichž se společníci dohodli;
  • Registrace v obchodním rejstříku;
  • Žádost o obchodní licenci u ministerstva pro podnikání a zaměstnanost (cca 30 dnů)

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na dobré úrovni. Úspěšné uvedení nového výrobku na svazijský trh znamená účinně využít výsledků průzkumu trhu. Veškeré propagační materiály a technická dokumentace by měla být zpracována v angličtině.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Svazijsko disponuje poněkud omezeným právním systémem - regulováno prostřednictvím 4 zákonů z roku 1912 - 1936. Práva duševního vlastnictví nepožívají ve Svazijsku dostatečné právní ochrany. Zejména je nutná novelizace autorského zákona. Svazisjké království přistoupilo k dohodě TRIPS.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je upravena vládním nařízením „Swaziland Government Stores Regulation“ z roku 1975. Realizace zakázky musí být u nemovitého majetku, investičních projektů a kontraktů na práce a služby, včetně najímání konzultantů, přes Central Tender Board řízený hlavním sekretářem Ministerstva financí, nebo u movitého majetku a ročních kontraktů a individuálních objednávek přes Treasury Tender Board. Na zboží a služby v hodnotě přes 500.000 E je vypisován tendr zveřejněním v tisku nebo přímým vypsáním u „Crown Agents". Ve stavebnictví u tendrů pod 1 mil E jsou vždy preferováni svazijští dodavatelé, registrovaní u Ministerstva prací a stavebnictví. Dodavatelské tendry v hodnotě do 100 tis. E jsou rezervovány pro svazijské dodavatele.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou ve Svazijsku, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře nebo v sousední JAR, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Od návštěvníků a obchodních partnerů Svazijci očekávají evropské zvyklosti v obchodu a podnikání.

 

Oficiální jazyky jsou angličtina a místní řeč siSwati, v obchodě a podnikání se používá výhradně angličtina.

 

Měna: lilangeni (L) - množné číslo Emalangeni (E) - 100 centů

Kurs je pevně stanoven jako 1:1 s jihoafrickým randem (ZAR) na základě monetární unie JAR, Swazijska a Lesotha (Common Monetary Area - CMA) a rand je v zemi rovněž legálním platidlem.

Dne 23.9.2013 kurs k 1 EUR představoval 13,3354 E.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza se vydávají na velvyslanectví Svazijského království v Bruselu. O vízum je možné požádat i v JAR na Konzulátu Svazijského království v Johannesburgu.  Aktuální informace naleznete zde.

Očkování: Ve Svazijsku se vyskytuje malárie. Na hranicích se vyžaduje potvrzení o očkování proti žluté zimnici a choleře, pokud předtím cestovatel překročil hranice z mosambické strany.

Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). Ve Svazijsku jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně, pouze v hotelích a ve větších centrech - před cestou mimo hlavní centra a města je nutno se informovat. Výměnu valut na emalangeni je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách a v hotelích, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. Jako platidlo je akceptován také jihoafrický rand (viz výše).

Časový posun: +2 hod oproti GMT, není časový posun oproti letnímu středoevropskému času.

Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo.

Mezinárodní provolba: +268

Roční teploty (hlavní město Mbabane, 1 163 m nad mořem - tzv. „Highveld“ - vysočina): Nejteplejší měsíce jsou leden a únor (léto) s průměrnými maximálními denními teplotami 15 až 33oC. Nejstudenější měsíc (červen) se pohybují teploty v noci od 5 do 19oC, v zimě i noční mrazíky do -4oC. Léto je deštivé, nejméně srážek je v zimě. Země rozdělena na další 3 klimaticko-geografická pásma (podle poklesu nadmořské výšky), a to Middelveld (střední poloha), Lowveld (nížina) a Lubombo (na hranicích s Mosambikem) - zde je klima již subtropické (nejvyšší průměrné teploty, vyšší teploty i v zimě).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: